Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa Theseus-wikiin!
Täältä löydät yleisohjeet, rinnakkaistallennusojeet, muistiot ja periaatteet.
Yhteydenotot listan kautta:
theseus.rukkaset[at]lists.metropolia.fi
------------------------------
Mikä on Theseus? Tutustu Theseus
-julkaisuarkistoon ja opinnäytetöiden / julkaisujen
tallennussivuun. 

 

 Theseus-asiantuntijat 
Theseus-asiantuntijat Tiina Tolonen, Antti Nyqvist ja Minna Marjamaa toimivat yhteyshenkilöinä kirjastojen ja Kansalliskirjaston välillä. Yhteyden saat nopeimmin theseus.rukkaset [at] lists.metropolia.fi -postituslistan kautta.

Theseus-kehittämisryhmä
AMKIT-konsortion johtoryhmä on perustanut Theseus-kehittämisryhmän vuoden 2018 alussa. Ryhmän tehtäviksi on määritelty verkkokirjaston kehittämisen ohjaus, sisällön linjaukset ym. yhteisiä laajoja päätöksiä tarvitsevien näkökantojen luomiset. Ryhmä kokoontuu useamman kerran vuodessa. Kansalliskirjasto ja ARENE ry. ovat solmineet verkkokirjaston ohjelmisto- ja laitteistojärjestelmää koskevan palvelusopimuksen, ohjausryhmä seuraa tämän sopimuksen toteutumista. Kustannuksia koskevat asiat viedään AMKIT-konsortion johtoryhmän tai ARENE ry:n päätettäviksi. Kehittämisryhmä järjestää Kansalliskirjaston kanssa laatukokouksia, joissa käydään läpi Theseuksen kehittämiskohteita. Ryhmän muistiot ovat avoimesti luettavissa.

Theseus-yhteyshenkilöt
Amk-kirjastot ovat nimenneet kukin yhteyshenkilönsä, jotka toimivat Theseus-asioiden asiantuntijoina ja tiedottajina omissa kirjastoissaan. Yhteyshenkilöiden viestinvaihto-osoitteena toimii theseus.yhteydenpito [at] lists.metropolia.fi