Tervetuloa Theseus-wikiin! 
Täältä löydät yleisohjeet, rinnakkaistallennusojeet, muistiot ja periaatteet.
Yhteydenotot listan kautta:
theseus-toimisto[at]lists.metropolia.fi
------------------------------
Mikä on Theseus? Tutustu Theseus
-julkaisuarkistoon ja opinnäytetöiden / julkaisujen
tallennussivuun. 

 

Edit - Theseus - AMKIT-konsortio - Eduuni-wiki

Theseus-asiantuntijat 
Theseus-asiantuntijat Minna Marjamaa, Tiina Tolonen ja Antti Nyqvist huolehtivat Theseuksen ylläpidosta, kehittävät toimintoja yhdessä Amkit-konsortion ja Kansalliskirjaston kanssa, ja antavat tukea rinnakkaistallentamiseen Theseukseen (ml. Justus–Theseus-yhteys). Theseukseen liittyvät kysymykset Kansalliskirjastolle menevät ensisijaisesti amkien Theseus-asiantuntijoiden kautta. Jokaisessa ammattikorkeakoulukirjastossa on Theseus-yhteyshenkilö, jonka organisoi Theseuksen ylläpitoa omassa ammattikorkeakoulussaan. Yhteyden ylläpitoon saat nopeimmin theseus-toimisto[at]lists.metropolia.fi -postituslistan kautta.

Theseus-kehittämisryhmä
AMKIT-konsortion johtoryhmä perusti kehittämisryhmän vuoden 2018 alussa. Ryhmän tehtäviksi on määritelty julkaisuarkiston kehittämisen ohjaus, sisällön linjaukset ym. yhteisiä laajoja päätöksiä tarvitsevien näkökantojen luomiset. Kansalliskirjasto ja ARENE ry. ovat solmineet julkaisuarkiston ohjelmisto- ja laitteistojärjestelmää koskevan palvelusopimuksen, ohjausryhmä seuraa tämän sopimuksen toteutumista. Kustannuksia koskevat asiat viedään AMKIT-konsortion johtoryhmän tai ARENE ry:n päätettäviksi. Kehittämisryhmä järjestää Kansalliskirjaston kanssa laatukokouksia, joissa käydään läpi Theseuksen kehittämiskohteita. Ryhmän muistiot ovat avoimesti luettavissa (2018 eteenpäin).

Theseus-yhteyshenkilöt
Amk-kirjastot ovat nimenneet kukin yhteyshenkilönsä, jotka toimivat Theseus-asioiden asiantuntijoina ja tiedottajina omissa kirjastoissaan. Yhteyshenkilöiden viestinvaihto-osoitteena toimii theseus.yhteydenpito [at] lists.metropolia.fi

Ongelmatilanteessa

Kirjaston henkilökunta: Ota ensisijaisesti yhteyttä oman ammattikorkeakoulukirjastosi Theseus-yhteyshenkilöön. Hän joko neuvoo itse tai välittää kysymyksen Theseus-asiantuntijoille (theseus-toimisto at lists.metropolia.fi) sähköpostilistan kautta. Voit myös etsiä vastausta kysymykseesi wikin FAQ-osiosta.

Opiskelija: Ota yhteyttä omaan ammattikorkeakoulukirjastoosi.

Haku

Esitysten nauhoituksia säilytetään kaksi viikkoa.

Theseus-tuokio: Ajankohtaisia asioita 4.4.2022

Theseus-palaveri / II aalto käyttörajatut kokoelmat 22.11.2021.

Theseuksen käyttörajatut kokoelmat ja uudistunut Haka-kirjautuminen - palautekeskustelua 15.9.2021

Theseus-kyselytunti 21.5. klo klo 9–11

Opinnäytteiden ja opinnäytetyöprosessin digitalisointi ja hallinta

Ohjelma:

  1. Theseus-esittely (Tiina Tolonen, Oulun yliopisto)
  2. Opinnäytetyöprosessin digitalisoituminen ja hallinta (Altti Lagstedt, Haaga-Helia)
  3. Wihin käytännön soveltaminen ja prosessit Xamkissa (Henna Ristolainen ja Sanna Mäenpää, Xamk)
  4. Wihi–Theseus-putken rakentaminen Haaga-Heliassa (Nina Kallberg, Haaga-Helia)
  5. Theseus-käsittelyn erityiskysymyksiä ja vastuunjakoa (Minna Marjamaa, Laurea)


Opinnäytetöiden saavutettavuus -webinaari ke 3.6.2020 klo 9–11 

Helpdesk-tuloswebinaari  ti 5.5.2020 klo 9–10.30

  • Työpaketti 2: vuoden 2019 haastattelujen tulokset: Miltä näyttää avoimuuden tilanne haastattelujen perusteella? / Anne Kärki 
  • Työpaketti 2: kevään 2020 -kysely: Mitä toiveita amkeilla on hankkeen jälkeiseltä yhteistyöltä, missä tarvitaan erityisesti apua ja tukea / Minna Marjamaa & Antti Nyqvist

Theseus hands on -webinaari 22.4.2020: Etusivun nostot Tiina Tolonen, Antti Nyqvist & Minna Marjamaa

Theseus-webinaari 25.3.2020: Theseus-kyselyn tulokset ja etusivun nostot Tiina Tolonen, Antti Nyqvist & Minna Marjamaa

Justus-Theseus -integraatiowebinaari 24.5.2019

Justus-Theseus -integraatiopäivässä esitys 28.3.2018

Theseus-esitys Open Science -konferenssissa Berliinissä 19.3.2019

Theseus 10-vuotisjuhlaseminaarin esitykset 21.11.2018 Tampere

Theseukseen liittyviä esityksiä:


Theseuksesta tehty opinnäytetyö

Ranta, Anna-Kaisa; Lahdenperä, Silja: Ammattikorkeakoulujen Julkaisuarkisto Theseus: käyttöönotto- ja perustamisvaiheet sekä nykyiset käytänteet ammattikorkeakoulussa.
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2012.


Sivustosta vastaavat: Minna Marjamaa (Laurea), Tiina Tolonen (Oulun yliopisto) ja Antti Nyqvist (Haaga-Helia)

Tilan sivurakenne