Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa Theseus-wikiin!
Täältä löydät yleisohjeet, rinnakkaistallennusojeet, muistiot ja periaatteet.
Yhteydenotot listan kautta:
theseus.rukkaset[at]lists.metropolia.fi
------------------------------
Mikä on Theseus? Tutustu Theseus
-julkaisuarkistoon ja opinnäytetöiden / julkaisujen
tallennussivuun. 

 

 Theseus-asiantuntijat 
Theseus-asiantuntijat Tiina Tolonen ja Minna Marjamaa toimivat yhteyshenkilöinä kirjastojen ja Kansalliskirjaston välillä. Yhteyden saat nopeimmin theseus.rukkaset [at] lists.metropolia.fi -postituslistan kautta.

Theseus-ohjausryhmä
AMKIT-konsortion johtoryhmä on perustanut Theseus-ohjausryhmän vuoden 2010 alussa. Ohjausryhmän tehtäviksi on määritelty verkkokirjaston kehittämisen ohjaus, sisällön linjaukset ym. yhteisiä laajoja päätöksiä tarvitsevien näkökantojen luomiset. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin; toimintakausi on kaksivuotinen. Kansalliskirjasto ja ARENE ry. ovat solmineet verkkokirjaston ohjelmisto- ja laitteistojärjestelmää koskevan palvelusopimuksen, ohjausryhmä seuraa tämän sopimuksen toteutumista. Kustannuksia koskevat asiat viedään AMKIT-konsortion johtoryhmän tai ARENE ry:n päätettäviksi. Ohjausryhmän muistiot ovat avoimesti luettavissa.

Theseus-yhteyshenkilöt
Amk-kirjastot ovat nimenneet kukin yhteyshenkilönsä, jotka toimivat Theseus-asioiden asiantuntijoina ja tiedottajina omissa kirjastoissaan. Yhteyshenkilöiden viestinvaihto-osoitteena toimii theseus.yhteydenpito [at] lists.metropolia.fi