Child pages
  • Toimintakertomus 2016
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ryhmän jäsenet: Taru Fröjdholm / Centria, Mari Isokoski / Haaga-Helia, Mervi Kivirinta / Diak, Eeva Klinga-Hyöty / Haaga-Helia (puheenjohtaja), Anneli Korhonen / Hamk, Anna Kanerva Lamppu / Metropolia, Marja Puntalo / Haaga-Helia, Silja Saarikoski / Seamk, Eeva Tuukkanen / Jamk.

Ryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Yksi kokouksista pidettiin lähikokouksena, muut etänä AC:n kautta. Kokousten muistiot tallennettiin AMKIT-konsortin wikiin.

Ryhmä järjesti kaksi kehittämispäivää, jotka keskittyivät RDA-kuvailuun. Päivät koostuivat asiantuntijaluennoista ja työpajatyöskentelystä. Päiviin osallistui 75 kuvailutyön asiantuntijaa ammattikorkeakouluista.

Ryhmä huolehti RDA Toolkit –ohjelmiston sopimusneuvottelut vuodelle 2017.

Ryhmän jäsenet osallistuivat seuraavien kansallisten työryhmien toimintaan: Kumea l. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Taru Fröjdholm / Centria ja Mervi Kivirinta / Diak) ja Kansallinen musiikin luettelointi- ja sisällönkuvailuryhmä Luumu (Anna Kanerva Lamppu / Metropolia) sekä Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä (Mari Isokoski / Haaga-Helia).

Ryhmällä oli edustaja Kuvailun tiedotuspäivän paneelikeskustelussa.

  • No labels