Child pages
  • Toimintasuunnitelma 2011-2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Luettelointiryhmän toimintasuunnitelma

Luettelointiryhmä muodostuu ydinryhmästä ja alaryhmänä toimivasta musiikin luetteloijien Ammus-ryhmästä. Ryhmän toimintakausi on v. 2012 loppuun. Luettelointiryhmä keskittyy luettelointi- ja hankintaprosesseihin kuuluviin erityiskysymyksiin tavoitteenaan hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen ammattikorkeakouluissa. Ryhmän jäsenet ovat mukana kansallisissa ryhmissä, kuten Linnea2 Hankinta- ja luettelointityöryhmässä, Kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmässä sekä Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostossa. Luettelointiryhmän tehtävänä on edistää vuorovaikutusta ja tiedonkulkua ryhmien välillä.

Luettelointiryhmä ottaa kantaa ja antaa lausuntoja alaansa kuuluvissa kysymyksissä, kuten kansallinen yhteisluettelo ja kirjastojärjestelmän hankinta. Ryhmä pyrkii kehittämään luettelointi- ja hankintaprosesseja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Ryhmä kehittää kustannuslaskennan malleja prosesseihin.

Luettelointiryhmän jäsenten tekemä Luetteloinnin verkkokurssi otetaan ammattikorkeakoulukirjastoissa testikäyttöön keväällä 2011 ja tuotantoon syksyllä 2011. Luettelointiryhmä huolehtii verkkokurssin ylläpidosta, kehittämisestä ja tekijänoikeuksista.

Luettelointiryhmä järjestää kerran vuodessa amk-luetteloijien kehittämispäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita ja johon sisällytetään tarvittaessa myös koulutusta.

Luettelointiryhmä työskentelee pääasiassa verkossa. Keskeimmät työkalut ovat ACP ja Wiki.

  • No labels