Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toimintasuunnitelma 2015-2016
- Verkkoluennot - asiantuntijaluentoja
- Verkko-ohjaus 2015 teemana
- Finna-LibGuides päivä 5.5.2015 yhteistyössä muidan amk-ryhmien kanssa
- Osallistutaan ja ollaan esillä useammassa tapahtumassa
- Järjestetään seminaari, ohjaava ote ja palvelumuotoilu, esimerkiksi seuraavien amk-kirjastopäivien yhteydessä tai jo aiemmin
- Artikkeli syksy 2015 - uudelle opiskelijalle

 

Toimintasuunnitelma 2011-2012

Opetuksen parhaat käytännöt ja hyvät ideat

 • uuden tekniikan hyödyntäminen IL-opetuksessa (Second Life, Connect Pro...)
 • työkalupakki, case-esimerkit >> esimerkkejä Hyviä työkaluja -kohtaan https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=17698636
 • Digma-oppimateriaalien päivitys >> päivitys ei toteutettavissa
 • e-aineistojen pikaohjeet (Sanna Savolainen kartoittanut nykytilaa. Suunnitellaan päivitysvastuiden jakamista ja ohjeiden jakotapaa).
 • tekijänoikeuskysymykset (kohta poistetaan 9/2011)
 • ETÄLUENTO: Tekijänoikeudet opinnäytetöissä ja opetusaineistoissa-koulutus
  Luennoitsija: Juha Kallanranta, Kopiosto ry
  Ajankohta: to 14.4.2011 klo 9.15-12, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3http://connect.piramk.fi/p76787956/

Seminaarit, koulutukset

 • järjestetään yksi käytännöläheinen seminaari 2012 viikolla 7 ma, ti tai ke (varalla vko 11 ke, to tai pe) Oulussa (varalla Tampere). Sisältötoiveita kartoitetaan sp-kyselyllä. Nimi seminaarille?
 • posteri Iflaan? Ei omaa, osallistutaan, AMKIT-konsortion yhteiseen
 • kirjastolaisten pedagoginen koulutus, tarvekartoitus >> Kysely mahd. 2012 syksyllä>>ei toteuteta vuonna 2012

Lausunnot, suositukset, julkaisut

 • IL-ops päivitys
  • aiemman osaamisen tunnistaminen (AHOT) >> hyvien käytänteiden jakaminen wikissä amk-kirjastolaisten kesken
  • optimaalinen opintopistemäärä IL-opetuksessa, mikä tilanne amkeissa? >> kirjastolaisten keskustelua wikissä + avoimessa pedagogiikkaryhmän verkkokokouksessa

 

 

 • No labels