Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tälle sivulle on koottu siirtymiseen liittyvää tukimateriaalia.

IPv6 tulee!

IPv6 korvaa internetissä lähivuosina asteittain IPv4-protokollan. IPv6-testikäyttö alkoi jo 1999, joten tekniikka on pääosin jo varsin kypsää. Vuodesta 2012 alkaen käyttö on alkanut saada vauhtia myös Euroopassa, erityisesti IPv4-osoitteiden loppuessa. Sujuvan siirtymisen turvaamiseksi ja turhan kiireen välttämiseksi jokaisen Funet-organisation olisi syytä viimeistään nyt aloittaa oma IPv6-siirtymä.

  • IPv4:llä ei ole tulevaisuutta: Operaattorit, laitevalmistajat, käyttöjärjestelmätoimittajat, standardointiorganisaatiot, merkittävät palveluntarjoajat ym. laittavat "panoksensa" IPv6:een.
  • NAT ei auta IPv4-osoitepulaan: IPv4-NAT on tälläkin hetkellä laajassa käytössä, ja osoitteet ovat silti loppuneet. IPv4-käyttäjät ovat joutumassa (ja ovat jo Suomessakin mobiiliverkoissa joutuneet) operaattoreiden NAT-laitteiden taakse (CGN - Carrier Grade NAT), mikä estää kaiken muun paitsi yksinkertaisimpien protokollien toiminnan.
  • Käyttöönotossa ilmeneviin ongelmiin voidaan puuttua rauhassa: Nykyiset IPv4-pohjaiset verkot on useissa organisaatioissa rakennettu jopa yli 25 vuoden aikana. Halutaanko IPv6 ottaa käyttöön kiireellä ympäristössä jossa on paljon riippuvuuksia? Ajan kanssa tehden on samalla mahdollista korjata IPv4-aikakautena havaittuja muita puutteita.
  • Pitkät elinkaaret: Tänään hankittavien laitteiden, ohjelmistojen tai palveluiden elinikä voi olla hyvin jopa yli kymmenen vuotta. Vaikka juuri nyt IPv6 ei olisi tarpeen, esim. jo viiden vuoden päästä tarve IPv6:lle on täysin erilainen kuin nyt. Erityisesti mobiiliverkoissa on erittäin kovia paineita siirtyä IPv6:n käyttöön älypuhelinten ja jatkuvasti yhteyksiä auki pitävien sovellusten räjähdysmäisen kasvun vuoksi. IPv6 täytyy siis huomioida hankinnoissa jo tänään. Parhaimmillaan IPv6 voidaan ottaa käyttöön järjestelmien normaalin päivityksen yhteydessä: uusiin laitteisiin IPv6 oletuksena - lopulta kaikki laitteet ja järjestelmät ovat IPv6-kykyisiä.

IPv6-käyttöönoton tilanne

World IPv6 Launch
   Kansainvälinen IPv6-käyttöönoton teemapäivä, jossa mukana näkyviä globaaleja ja paikallisia toimijoita.

IPv6-käyttöönoton tilanne Funet-jäsenorganisaatioissa
   Funetin 5-kohtainen automaattiseuranta Funet-jäsenistön IPv6-valmiuksista.

IPv6 Enabled Networks (RIPE)
  Interaktiivinen maa-/maanosaeritelty historiagraafi ASien IPv6-tilanteesta.

IPv6 RIPEness
  Eurooppalaisten operaattorien IPv6-kykyisyys.

IPv6 Deployment Trends
   Maakohtainen tilastointi IPv6-kykyisistä merkittävimmistä Web-palveluista.

IPv6-käyttöönoton suunnittelu ja toteutus

IPv6-siirtymäprojektin runko
  Hahmotelma toimenpiteistä, joita tarvitaan hallittuun IPv6-siirtymään ja IPv6:n käyttöönottoon.

Funetin tarjoamat IPv6-siirtymäpalvelut
  Funet tarjoaa useita IPv6-siirtymäpalveluita, joiden avulla IPv4-verkon palveluita on mahdollista käyttää IPv6-verkon välityksellä tai päinvastoin.

Requirements for IPv6 in ICT Equipment (RIPE)
  Hankintaohjeistus verkkolaitteille.

Preparing an IPv6 Addressing Plan (SURFnet)
  Kattava "parhaat käytännöt" -tyyppinen dokumentti IPv6-osoitteistuksen suunnitteluun organisaatiossa.

Deploying IPv6 - Internet Protocol version 6 - Practical guidance
  Ruotsin paikallisen telehallinnon PTS:n tekemä käytännön ohjeistus IPv6-käyttöönotosta.

Deploying IPv6 - Practical problems from the campus perspective (Brno University of Technology)
  IPv6-käyttöönoton käytännön kokemuksia ja ongelmanratkontaa yliopistokampuksella.

6DEPLOY-2 - IPv6 tutorial material
  Kalvosarja eri IPv6-aiheista, mm. osoitteistus, multicast ja tietoturva.

IPv6-testisivustoja

Test your IPv6 connectivity (test-ipv6.com)
   Enemmän yksityiskohtia päätelaitteesi IPv4-/IPv6-tilanteesta.

Testaa onko web-sivusto IPv6-kykyinen
   Syötä URL ja katso mitä testi kertoo omasta, yhteistyökumppanisi tms. sivustosta.

www.doesnotwork.eu (IPv6 only)
   IPv6-only www- ja sähköpostitesti (automaattirobotti); ei toimi IPv4:llä (smile)

IPv6-käyttöönottokokemuksia

IPv6-käyttöönotto Trinet-verkossa
  Jani Myyryn esitys Funetin teknisessä päivässä 2008.

IPv6-käyttöönotto Trinet-verkossa
  PDF-dokumentti IPv6-käyttöönotosta AYY:n Trinet-verkossa.

IPv6 ja verkkolaitteet
  IPv6-käyttökokemuksia verkkolaitteista  AccessFunet-yhteisöstä.

Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö

Viestintäviraston IPv6-työryhmä
  Kansallinen IPv6-asioita käsittelevä työryhmä.

Internet Engineering Task Force (IETF)
  Organisaatio joka vastaa mm. IPv6-tekniikan standardoinnista.

Esityksiä, seminaareja

GN3 IPv6 Workshop - The Last IPv6 Workshop?
  Lokakuussa 2012 järjestetyn GN3 IPv6 Workshopin materiaali.

Viestintäviraston IPv6-seminaari 4.4.2011
  Viestintäviraston IPv6-seminaarin esitykset.

GN3 IPv6 Workshop - Networking without IPv4?
  Keväällä 2011 järjestetyn GN3 IPv6 Workshopin esitysten videot.

Google IPv6 Implementors Conference
  Googlen järjestämät IPv6-aiheiset konferenssit (2009, 2010).

Viestintäviraston IPv6-seminaari 15.10.2008
  Viestintäviraston IPv6-seminaarin esitykset.

Viestintäviraston IPv6-seminaari 24.3.2004
  Viestintäviraston IPv6-seminaarin esitykset.

Muita IPv6-ohjeita ja -sivustoja

JUNOS-konfiguraatioesimerkkejä varayhteyksille
  BGP-konfigurointiesimerkkejä Juniper-reitittimille.

IOS-konfiguraatioesimerkkejä varayhteyksille
  BGP-konfigurointiesimerkkejä Cisco-reitittimille.

IPv6 Support in Microsoft Products and Services
  Listaus Microsoftin tuotteiden ja palveluiden IPv6-tuesta.

ARIN IPv6 Wiki
  ARINin IPv6-aiheinen wiki.

IPv6DISSemination and Exploration
  Eurooppalaisen vuosina 2005-2007 toimineen 6DISS-projektin sivusto. Sisältää paljon IPv6-aiheisia julkaisuja (esim. An IPv6 Deployment Guide).

UKERNA IPv6 Technical Guide
  Tekninen opas mm. IPv6-perusteista ja käyttöönottoon liittyvistä asioista (vuodelta 2006).

List of Resources for IPv6 Programmers
  IPv6-ohjelmointiin liittyviä ohjeita (vuodelta 2009).

Experiences from an IPv6-only network
  Kokemuksia IPv6-only verkosta.

Google: IPv6 is easy, not expensive
  NetworkWorldin artikkeli Googlen IPv6-siirtymästä.

IPv6 CARE
  Linux-työkalu jolla voi tarkistaa käyttääkö ohjelma IPv4-spesifisiä rajapintoja.

Pcap-filtteri jolla voi suodattaa rogue router advertisement -viestejä

Warning broken users with JavaScript
  JavaScript-koodi, joka varoittaa WWW-sivun käyttäjää jos IPv6 ei toimi.