Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Space Index

Total number of pages: 84

0-9 ... 27 A ... 9 B ... 0 C ... 1 D ... 0 E ... 1
F ... 1 G ... 0 H ... 5 I ... 0 J ... 1 K ... 6
L ... 0 M ... 13 N ... 1 O ... 0 P ... 2 Q ... 0
R ... 0 S ... 3 T ... 6 U ... 0 V ... 3 W ... 0
X ... 0 Y ... 1 Z ... 0 !@#$ ... 0    

0-9

Page: 1. EduTV -opetusvideokirjasto
EduTV on uusi suomenkielinen opetusvideokirjasto, josta löytyy lyhyitä ja nasevia opasvideoita eri ohjelmistojen käyttämiseen. Vaikka palvelu on uusi, niin tarjolla on jo kymmeniä eri ohjelmistoja aina Office-ohjelmista Moodleen ja Preziin. EduTV-palvelus
Page: 1. Huoneen luominen
Adobe Connect –järjestelmässä luodaan verkkoneuvotteluhuoneita erilaisia verkkotilaisuuksia varten. Huoneet ovat pysyviä ja kullakin huoneella on pysyvä yksilöllinen linkki. Huonetta varten tarvitaan “Host”, joka on kokouksen vetäjä, ylläpitäjä ja kokouks
Page: 1. Verkkokokoukseen kirjautuminen
Ennen verkkokokouksen aloittamista Sammuta kaikki ylimääräiset ohjelmat tietokoneelta. Kytke mikrofoni ja kamera USB-liittimeen mielellään jo ennen tietokoneen käynnistämistä. Huom! Tarkasta, että tietokoneesi Flash-päivitys on ajantasainen Mene kokoushuo
Page: 10. Sisällön lisääminen hallinnassa
Adobe Connectissa on mahdollista lisätä sisältöä palveluun valmiiksi kokouksia varten. Kokouksissa sisältöjä voi esimerkiksi jakaa tiedosto -työkalulla tai esittää Share -työkalun avulla. Materiaalit ovat siis valmiina esitystä varten ladattuna palveluun
Page: 11. Raporttien tarkasteleminen sisällöistä
Adobe Connectissa on mahdollista tuottaa ja tuoda sisältöjä esimerkiksi tekemällä tallenteita, jakamalla Power Pointeja tai tekemällä kyselyjä tai Presenter -esityksiä. Näistä sisällöistä tallentuu erilaisia tietoja järjestelmän hallintaan. Tässä ohjeessa
Page: 2. Adobe Connect verkkokokouksen aloittaminen
Tässä osiossa käsitellään tarvittavat toimenpiteet ennen verkkokokouksen aloittamista. Näiden ohjeiden jälkeen äänesi ja kuvasi välityy verkkokokoushuoneen osallistujille.
Page: 2. Online -koulutukset
Helpoin ja konkreettisin tapa opetella käyttämään Adobe Connectia ovat online-koulutukset. Uudelle käyttäjälle suosittelemme 2-3 koulutuskertaa á 1-2h, jolloin järjestelmän mahdollisuudet ja ominaisuudet tulevat varmuudella tutuksi. opitaan, miten verkkok
Page: 2. Ääniasetukset kokoushuoneessa
Testaa ääniasetukset ensimmäiseksi kokoushuoneessa Ääniasetukset testataan, jotta varmistutaan siitä että haluttu mikrofoni on käytössä ja äänet kuuluvat hyvin ja taustamelun huomioiden. Huom! Jos olet Participant -tasoinen käyttäjä, sinulla ei ole mikrof
Page: 2.0 Verkkokokoukseen kirjautuminen
Ennen verkkokokouksen aloittamista Sammuta kaikki ylimääräiset ohjelmat tietokoneelta. Kytke mikrofoni ja kamera USB-liittimeen mielellään jo ennen tietokoneen käynnistämistä. Huom! Tarkasta, että tietokoneesi Flash-päivitys on ajantasainen Mene kokoushuo
Page: 2.1 Ääniasetukset kokoushuoneessa
Testaa ääniasetukset ensimmäiseksi kokoushuoneessa Ääniasetukset testataan, jotta varmistutaan siitä että haluttu mikrofoni on käytössä ja äänet kuuluvat hyvin ja taustamelun huomioiden. Varmista että mikrofoni tai headset on kytketty tietokoneeseen jo en
Page: 2.2 Mikrofonin käynnistäminen
Huom! Ennen mikrofonin käynnistämistä muista tehdä Audio Setup Wizard, kts. "Ääniasetuset kokoushuoneessa" Jos olet Participant -käyttäjä niin mikrofoni ei ole välttämättä käytettävissä Mikrofonin saat käynnistettyä verkkohuoneen yläpalkissa olevista kuva
Page: 2.3 Kameran käynnistäminen
Varmista, että kamera on kytketty tietokoneen USB-porttiin jo ennen kokoushuoneeseen kirjautumista, parhaassa tapauksessa jo ennen tietokoneen käynnistämistä. Kamera voi olla myös kiinteä kamera esimerkiksi kannettavassa tietokoneessa. Jos olet Participan
Page: 2.4 Adobe Connect add-in testaus
Käyttääksesi kaikkia Adobe Connect -toimintoja (mm. näytönjakoa) ja avataksesi verkkoneuvottelun selaimen ulkopuolella erillisessä ikkunassa, tarvitset Adobe Connect add-in:n. Add-in on pieni selainkohtainen Flash laajennus, jonka lataaminen on helppoa ja
Page: 3. Mikrofonin käynnistäminen
Huom! Ennen mikrofonin käynnistämistä muista tehdä Audio Setup Wizard, kts. "Ääniasetuset kokoushuoneessa" Huom! Jos olet Participant -käyttäjä niin mikrofoni ei ole käytettävissä, ellei kokouksen Host ole myöntänyt sinulle oikeuksia. Mikrofonin saat käyn
Page: 3. Onsite -koulutukset
Käyttöönottoprojektin kulmakivenä toimii hyvin Adobe Connect -lähikoulutus. Kun halutaan varmistaa tehokas oppiminen ja opetuskeskustelu, kokoonnutaan yhteen. Päivän ohjelma räätälöidään asiakaskohtaisesti. aloittaville käyttäjille aamupäivä kokeneemmille
Page: 3. Tallentaminen Adobe Connectissa
Adobe Connectissa on mahdollista tehdä tallenteita kaikista tilaisuuksista. Esimerkiksi linkit, tiedostot, chat jne. Ovat kaikki toimivia ja näkyviä myös tallennetta seurattaessa. Esimerkiksi chatin ja osallistujat voi kuitenkin poistaa näkyvistä tallente
Page: 4. Kameran käynnistäminen
Varmista, että kamera on kytketty tietokoneen USB-porttiin jo ennen kokoushuoneeseen kirjautumista, parhaassa tapauksessa jo ennen tietokoneen käynnistämistä. Kamera voi olla myös kiinteä kamera esimerkiksi kannettavassa tietokoneessa. Huom! Jos olet Part
Page: 4. Kehittämis-workshopit
Organisaatiossanne voitaisiin saada monenlaista hyötyä Adobe Connect –järjestelmän monipuolisesta käytöstä. Workshopin avulla kootaan eri yksiköiden toiveet ja hyödynnetään synergiaedut järjestelmän käyttämisen oppimiseen ja systemaattiseen käyttämiseen.
Page: 4. Työkalun lisääminen huoneeseen
Näytön yläpalkista ”Pods” –valikosta voit lisätä erilaisia työkaluja ja toiminnallisuuksia verkkoneuvotteluhuoneeseen. “Share”: Lisää uusi sovelluksen jakamiseen tarkoitettu työkalu. “Notes”: Lisää uusia muistilappuja vaikkapa osallistujien muistioita var
Page: 5. Chat -työkalu
Jos olet Participant -tasoinen osallistuja kokouksessa niin sinulla ei usein ole käytettävissä mikrofonia ja kameraa. Tällöin vuorovaikutus kokoushuoneessa tapahtuu Chat -työkalun avulla kirjoittamalla. Chat -työkalun alareunassa näet kirjoitusrivin. Klik
Page: 5. Käyttäjätasot kokoushuoneessa
Käyttäjätasoilla hallitaan tapahtuman osallistujien mahdollisuuksia toimia huoneessa. Kaikki huoneessa olevat käyttäjät löytyvät "Attendees"/ Osallistujat -työkalusta jaoteltuna käyttäjätason mukaan. Viereisissä kuvissa näet kuvakkeet eri käyttäjätasoist
Page: 6. Näytön jakaminen
Näytön jakamisen avulla voit näyttää muille osallistujille esimerkiksi Power Point –kalvoja tai PDF-tiedostoja. Näytön jaon avulla on myös mahdollista jakaa oma näyttösi siten, että muut näkevät mitä tietokoneellasi tehdään. Näytön jakamiseksi klikkaa ”Sh
Page: 6. Viittaaminen ja muut hymiöt
Tämän toiminnon avulla voit ilmaista kuvallisesti erilaisia asioita, esimerkiksi viitata. Klikkaa haluamaasi kuvaketta, esimerkiksi viittausta ja se näkyy nimesi kohdalla osallistujaluettelossa. (kuva alla) Klikkaa punaista ruksia "Clear Status" tyhjentää
Page: 7. Kokouksen lopetus
Voit lopettaa kokouksen verkkoneuvotteluhuoneessa kahdella tavalla: Lopeta kokous siten, että kokoushuone suljetaan ja kaikki poistetaan huoneesta. Tämän pystyvät huoneessa tekemään vain "Host" -tasoiset käyttäjät. Klikkaa "Meeting" -valikko, klikkaa "End
Page: 7. Äänen säätäminen kesken kokouksen
Voit säätää mikrofonin ääntä myös kesken kokouksen, jos äänesi on esimerkiksi liian kovalla ja särisee vastaanottajalle. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella missä tahansa kohtaa kokoushuonetta. Flash player ”Settings” –valikko avautuu. Valitse avautuvast
Page: 8. Kokouksen lopettaminen
Voit lopettaa kokouksen verkkoneuvotteluhuoneessa kahdella tavalla: Lopeta kokous siten, että kokoushuone suljetaan ja kaikki poistetaan huoneesta. Tämän pystyvät huoneessa tekemään vain "Host" -tasoiset käyttäjät. Klikkaa "Meeting" -valikko, klikkaa "End
Page: 9. Kokouksen vetäjän perusnäkymä huoneessa
Kuvankaappaus 2013-2-1 kello 14.21.10.png "Meeting"-valikko mm. "Audio Setup Wizard". Kamera "Camera and Voice" Tässä ikkunassa näkyvät kaikkien osallistujien päällä olevat kamerat. Osallistujat "Attendees" Tässä näet kaikki osallistujat, "Participant", "

A

Page: Administrators -ryhmä
Administrators –ryhmään kuuluvat hallinnoivat palvelua Kuvankaappaus 2013-1-28 kello 14.08.24.png Administrators –ryhmään kuuluvat sellaiset käyttäjät, jotka vastaavat vain ylläpidosta palvelun hallinnassa. He pääsevät Administration –valikkoon. Heillä on
Page: Administrators-Limited -ryhmä
Administrators –Limited –ryhmään kuuluvat hallinnoivat rajoitetusti Kuvankaappaus 2013-1-28 kello 14.08.49.png Tähän ryhmään kuuluville Administration –ryhmään kuuluvat voivat määritellä hallintaoikeuksia yksitellen. Users and Groups View User Data Reset
Page: Adobe Connect
Adobe Connect on verkkokokousjärjestelmä. Järjestelmä sijaitsee palvelimella verkossa, joten ohjelma-asennuksia ei vaadita käyttäjälle eikä osallistujille. Eri toiminnallisuuksia Adobe Connectissa ovat kokousten vetäminen ja niihin osallistuminen, sovellu
Page: Adobe Connect -ylläpito
Tässä osiossa perehdyään Adobe Connect verkkoneuvottelujärjestelmän ylläpidon toimintoihin, kuten uusien huoneiden luomiseen ja käyttäjähallintaan. Käyttäjähallinnossa käytetään pääasiassa HAKA-järjestelmästä automaattisesti saatavia attribuuttitietoja. H
Page: Adobe Connect mobiililaitteilla
Adobe Connect toimii myös mobiilisovelluksilla iOS- ja Android-laitteilla. Sovelluksen avulla käytössäsi ovat lähes kaikki järjestelmän ominaisuudet kokous/ opetushuoneessa. Lataa sovellukset linkeistä: iOS-laitteet, iPad ja iPhone https://itunes.apple.co
Page: Ajankohtaista
Funet Tiimi - Adobe Connect - ylläpitäjien kokoukset Admin-tiimin kokous 18.2.2020 klo 10:00-11:00 https://connect.funet.fi/admins https://connect.funet.fi/admins/ Menneet kokoukset tallenteineen löytyvät täältä: Video-AC-ryhmän kokousmuistiot
Page: Aloittelevan käyttäjän polku
tiimi_al_pieni.jpg Tässä ohjeistuksessa löydät kaikki tarvittavat toiminnot ennen verkkokokousta ja sen aloittamisen aikana. Näiden ohjeiden jälkeen olet valmis osallistumaan kokoukseen. Ohjeet toimivat numerojärjestyksessä kokoukseen kirjauduttaessa. T
Page: Apple OS X Mavericks ja Safari asetukset
Applen Mavericks käyttöjärjestelmässä saatat joutua tekemään kaksi pientä asetusta tietokoneeseesi ja selaimeesi, jotta Adobe Connect add-in toimii oikein. Jos Adobe Connect ei aukea add-in lisäosassa tai et saa näyttöäsi jaettua, toimi seuraavasti: Kirjo
Page: Attendee List
Attendee List = osallistujaluettelo Osallistujaluettelo on huoneessa yleensä vakiona. Näet kaikki huoneessa olevat osallistujat jaoteltuna käyttäjätasoittain: Participant, Presenter, Host Huom! Esimerkissä paikalla vain Host Kuvankaappaus 2013-1-31 kello

B

C

Page: Camera and Voice
Camera and Voice = kameratyökalu on huoneessa vakiona. Näitä työkaluja voi olla vain yksi. Työkalua voivat käyttää vähintään Presenter -tasoiset käyttäjät tai Hostin antaessa oikeudet erikseen, myös Participant -tasoiset käyttäjät. Käynnistä kamera klikka

D

E

Page: Edistyneemmän käyttäjän polku
tiimi_ed_pieni.jpg Tässä osiossa perehdytään edistyneemmän käyttäjän vinkkeihin ja ohjeistuksiin Adobe Connect -verkkoneuvottelujärjestelmässä. Tämä ohjeistus opastaa pääasissa sellaisia käyttäjiä, jotka toimivat itsenäisesti kokouksen vetäjänä eli Host

F

Home page: Funet Tiimi Käyttäjäsivusto
HUOM! Palvelu poistuu käytöstä 1.1.2022 alkaen funet_tiimi_pieni.jpg Funet Tiimi on CSC:n tarjoama verkkoneuvottelupalvelu Funet-jäsenorganisaatioille. Tämä sivusto on tarkoitettu kaikille palvelun käyttäjille opastamaan ja auttamaan Tiimin soveltamisessa

G

H

Page: Haka-kirjautuminen
Käytettäessa HAKA-kirjautumista, toimi seuraavan ohjeistuksen mukaisesti: Mene osoitteeseen http://connect.funet.fi http://connect.funet.fi Tai vaihtoehtoisesti huoneen osoitteeseen http://connect.funet.fi/huoneennimi http://connect.funet.fi/huoneennimi K
Page: Hostin toimet pätkimisessä
Host voi laskea kameroiden kuvanlaatua ja näytön jaon laatua tarvittaessa, mikäli pätkimisongelmia ilmenee. Klikkaa "Meeting" -valikko. Valitse "Preferences". Laske videon laatua kohdasta "Video". Laske näytön jaon laatua kohdasta "Screen Share". Kuvankaa
Page: Huoltotiedotteet
Huolto- ja katkotiedotteet 5.6.2021 klo 09.00-21.00 Ohjelmistopäivitys versioon 11.2.1. http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=NORDUNETTICKET-7404 http://www.nunoc.org/nunocweb/ticket.php?key=NORDUNETTICKET-7404 ********** https://connect-beta.sunet
Page: Huoneen luominen
Adobe Connect –järjestelmässä luodaan verkkoneuvotteluhuoneita erilaisia verkkotilaisuuksia varten. Huoneet ovat pysyviä ja kullakin huoneella on pysyvä yksilöllinen linkki. Huonetta varten tarvitaan “Host”, joka on kokouksen vetäjä, ylläpitäjä ja kokouks
Page: Huoneiden nimeämiskäytäntö
Palvelu on osoitteessa http://connect.funet.fi http://connect.funet.fi Huoneiden osoitteet ovat muotoa http://connect.funet.fi/HUONEENNIMI http://connect.funet.fi/HUONEENNIMI Palvelussa on paljon jäsenorganisaatioita ja yhteinen nimeämiskäytäntö olisi h

I

J

Page: Jaetut tilat, "Shared Meetings"
Voit tehdä järjestelmässä kokoushuoneita joko omaan kansioosi "My Meetings" tai yhteiseksi/ avoimeksi "Shared Meetings". Tässä osiossa kerrotaan näiden eroista ja mm. "Shared Meetings" -kansion eduista. "My Meetings" -kansio on aina lähtökohtaisesti sulje

K

Page: Kaikki navigaatiossa näkyvät sivut Funet Tiimi-työtilassa
Alla on dynaaminen listaus kaikista navigoinnissa näkyvistä sivuista Funet Tiimi-työtilassa. Navigoinnissa näkymättömiä sivuja alla olevien lisäksi löytyy sivulta Sivuhakemisto https://info.funet.fi/wiki/display/tiimi/Sivuhakemisto. Funet Tiimi Käyttäjäsi
Page: Kamerakuvani ei näy muille
Huom! Jos olet Participant -käyttäjäroolissa, ei sinulla ole kameraa käytössäsi ellei Host ole siihen myöntänyt oikeutta. Varmista että kamera on kytkettynä tietokoneeseen. Jos käytät pöytäkonetta niin kameran olisi hyvä olla kytkettynä tietokoneen takapa
Page: Kirjautuminen HAKA-tunnuksilla
Käytettäessa HAKA-kirjautumista, toimi seuraavan ohjeistuksen mukaisesti: Mene osoitteeseen http://connect.funet.fi http://connect.funet.fi Tai vaihtoehtoisesti huoneen osoitteeseen http://connect.funet.fi/huoneennimi http://connect.funet.fi/huoneennimi K
Page: Käyttäjien liittäminen kokoushuoneisiin
Hallinnassa on mahdollista liittää käyttäjiä kokoushuoneisiin huonekohtaisesti tunnistuksen vuoksi tai siten, että heille on valmiiksi määritelty sopivat käyttäjätasot heidän kirjautuessa huoneeseen. Käyttäjä voidaan siis liittää huoneeseen ja määritellä
Page: Käyttäjätasojen/ Ryhmien hallinta
Näin hallitset käyttäjätasoja hallinnassa (Ryhmiä: Administrators, Administrators-Limited, Meeting Hosts) Kirjaudu palvelun hallintaan verkkoselaimella, http://connect.funet.fi/ Valitse yläpalkin valikosta ”Administration” (kuva 1). Huom! Sinun on oltav
Page: Käyttäjätasot hallinnassa
Tässä osiossa selvennetään hallinnan käyttäjätasot. Tasoja ovat Meeting Hosts, Adiministrators ja Administrators - Limited

L

M

Page: Meeting Hosts -ryhmä
Meeting Hosts –ryhmään kuuluvat vetävät kokouksia Kuvankaappaus 2013-1-28 kello 14.08.38.png Meeting Hosts –ryhmään kuuluvan on oltava aina paikalla, kun kokous on käynnissä. Kokous on myös käynnistettävä hänen toimesta ts. Kirjauduttava huoneeseen sisään
Page: Menneet katkot
Tänne sivulle menneet katkot 12.8. 2015 klo 13.30-> Funet Tiimi ei täysin käytettävissä autentikointivian takia. Vika korjattu 15.30 12.6.2013 klo 10.55. Palvelussa äkillinen katko - paikallistettu SQL-kantaan. klo 11.08. Peruspalvelu toimii taas Lauan
Page: Minä en kuule muita
Varmista, että tietokoneesi kaiuttimet/ headset ovat päällä ja/ tai kytkettyinä oikein. Varmista myös Headsetin Mute-kytkin! Varmista, että tietokoneesi ääni ei ole asetettu pois päältä. Varmista, että verkkoneuvotteluhuoneessa kaiuttimet ovat asetettuna
Page: Muistio - VideoAC-kokous 12.11.2014
Kokousmuistio Paikka: AC Aika: 12.11.2014 klo 10:00-11:00 Kokouksen tallenne https://connect.funet.fi/p21qa0xls27/ Paikalla: Vesa Savolainen, CSC Antti Tuovinen, IlonaIT Risto Korhonen, IlonaIT Joel Korhonen, Laurea Irma Mänty, Laurea Paul Niemistö, Vaa
Page: Muistio - VideoAC-kokous 15.1.2014
Kokousmuistio Paikka: AC Aika: 15.1.2014 klo 13:00-14:00 Kokouksen tallenne https://connect.funet.fi/p82b7gonlmy/ Paikalla: Leenakaija Lehto, HAMK Tajna Wesolowski, HY Tapio Okkola, HY Panu Jylhä, OAMK Timo Hakkarainen, OAMK Harry Seppälä, Vaasan Yo Pek
Page: Muistio - VideoAC-kokous 21.3.2013
Video-AC-piti tunnin mittaisen tilannekokouksen. Kokouksesta tehtiin tallenne https://connect.funet.fi/p99wsum2llk/. Tavoitteena: hyödyllinen tunti kaikille. Käsitellyt asiat: 1. Info.Funet.fi mitä uutta info-portaalissa? - Antti Antti oli estynyt. R
Page: Muistio - VideoAC-kokous 22.10.2013
Kokousmuistio Paikka: AC Aika: 22.10.2013 klo 13:00-14:xx Kokouksen tallenne https://connect.funet.fi/p316daiytzp/ https://connect.funet.fi/p80w5vbagr4/ Paikalla: Ville Erkkilä, TaY Leenakaija Lehto, HAMK Päivi Rajaorko, Haaga-Helia Tajna Wesolowski, HY T
Page: Muistio - VideoAC-kokous 24.4.2014
Kokousmuistio Paikka: AC Aika: 24.4.2014 klo 13:00-14:00 Kokouksen tallenne https://connect.funet.fi/p8q26v2ufso/ Paikalla: Panu Jylhä, OAMK Timo Hakkarainen, OAMK Vesa Savolainen, CSC Antti Tuovinen, IlonaIT Joel Korhonen, Laurea Irma Mänty, Laurea Pau
Page: Muistio - VideoAC-kokous 28.11.2013
Kokousmuistio Paikka: AC Aika: 28.11.2013 klo 13:00-14:00 Kokouksen tallenne https://connect.funet.fi/p7pwkofpx3g/ Paikalla: Leenakaija Lehto, HAMK Tajna Wesolowski, HY Tapio Okkola, HY Panu Jylhä, OAMK Paul Niemistö, Vaasan Yo Pekka Eerola, LAMK Pasi H
Page: Muistio - VideoAC-kokous 5.9.2013
Kokousmuistio Paikka: AC Aika: 5.9.2013 klo 13:00-14:08 Kokouksen tallenne https://connect.funet.fi/p80w5vbagr4/ Paikalla: Ville Erkkilä Pekka Eerola Esa Niiranen Pasi Häkkinen Vesa Savolainen Risto Korhonen Jari Miettinen Jenni Meriläinen Tore Ståhl Eero
Page: Muistio - VideoAC-kokous 6.3.2014
Kokousmuistio Paikka: AC Aika: 6.3.2014 klo 13:00-14:00 Kokouksen tallenne https://connect.funet.fi/p6jd9gh1z36/ Paikalla: Leenakaija Lehto, HAMK Tajna Wesolowski, HY Pekka Eerola, LAMK Vesa Savolainen, CSC Antti Tuovinen, IlonaIT Joel Korhonen, Laurea
Page: Muistio - VideoAC-kokous 7.2.2013
Funet Tiimi - Adobe Connect - ylläpitäjien info 7.2. Funet Tiimi-palvelun infotilaisuus pidetään CSC:llä 7.2. klo 10-15. Osoite Keilaranta 14, Espoo Koordinaatit: http://www.csc.fi/yhteystiedot/kartta https://info.funet.fi/wiki/redir.aspx?C=9788a9a3dbb34e
Page: Muut eivät kuule minua
Huom! Jos kuvissa esiintyvä mikrofonikuvake ei näy yläpalkissa, sinulla ei ole mikrofonin käyttöön oikeuksia. Silloin olet Participant -käyttäjäroolissa ja Host ei ole myöntänyt sinulle mikrofonitoimintoa. Varmista, että mikrofoni on päällä. Kun mikrofoni

N

Page: Notes
Notes -työkalu on muistilehtiö. Muistilehtiöitä voi olla vaikka kaikilla kokoukseen osallistuvilla. Vähintään Presenter-tasoiset käyttäjät voivat kirjoittaa muistilehtiöön. Työkalun yläpalkissa olevat toiminnot: Fonttikoko, lihavointi, kursivointi, allevi

O

P

Page: Parhaat käytännöt -vinkkisivu
Tälle sivulle on kerätty muutamia helppoja ja hyödyllisiä vinkkejä hyvän verkkokokoustilanteen varmistamiseksi. Tiedota hyvissä ajoin kokoushuoneen verkko-osoite osallistujille. Kiinnitä erilliset kamera- ja mikrofonilaitteistot tietokoneeseen jo ennen ti
Page: Pulmatilanteet
Tässä osiossa käsitellään muutamia pulmatilanteita, joita kokoushuoneessa voi tulla vastaan. Muista, että useimmiten äänipulmat tai kuvapulmat korjaantuvat helpoiten tarkastamalla kytkennät, sulkemalla ylimääräiset ohjelmat sekä kirjautumalla kerran ulos

Q

R

S

Page: Sanasto
Tällä sivulla löydät yleisimmät sanat ja niiden selitykset verkkoneuvottelun ja Adobe Connectin aihepiireistä Add-in lisäosa, joka ladataan tietokoneelle pääasiassa mikrofoniasetuksia ja näytön sulavaa ulkoasua varten. Adobe Connect Adoben verkkoneuvottel
Page: Share
Share -työkalu on tarkoitettu erilaisten sisältöjen esittämiseen kokoushuoneessa. Toimintoja ovat: "Share My Screen" -> Jaa näyttösi muille tai yksittäinen sovellus tai ikkuna näytöltäsi. "Share Document" -> Jaa ppt, pptx tai pdf tietokoneeltasi tai palve
Page: Sivuhakemisto

T

Page: Tallentaminen Adobe Connectissa
Adobe Connectissa on mahdollista tehdä tallenteita kaikista tilaisuuksista. Esimerkiksi linkit, tiedostot, chat jne. Ovat kaikki toimivia ja näkyviä myös tallennetta seurattaessa. Esimerkiksi chatin ja osallistujat voi kuitenkin poistaa näkyvistä tallente
Page: Tallenteen siirtäminen raportteja varten
Jotta tallenteista saadaan esimerkiksi katselutiedot esille, on se siirrettävä palvelussa Content-hakemistoon. Tämä ohjeistus koskee myös muita sisältöjä, eli siirto-ominaisuus on käytettävissä niin huoneissa, materiaaleissa, kuin tallenteissakin. Siirron
Page: Tallenteet: hakeminen ja jakaminen
Kirjaudu palvelimelle käyttäjätunnuksella ja salasanallasi. http://connect.funet.fi/ http://connect.funet.fi/ Valitse “Meetings” ja mene siihen kansioon, jossa sijaitsee se huone, jossa tallenne tehtiin. Esim. “Shared Meetings” tai “My Meetings”. (kuva1.)
Page: Tallenteiden hakeminen ja jakaminen
Kirjaudu palvelimelle käyttäjätunnuksella ja salasanallasi. http://connect.funet.fi/ http://connect.funet.fi/ Valitse “Meetings” ja mene siihen kansioon, jossa sijaitsee se huone, jossa tallenne tehtiin. Esim. “Shared Meetings” tai “My Meetings”. (kuva1.)
Page: Tallenteiden oikeudet, hakeminen ja jakaminen hallinnassa
Kirjaudu palvelimelle käyttäjätunnuksella ja salasanallasi. http://connect.funet.fi/ http://connect.funet.fi/ Valitse “Meetings” ja mene siihen kansioon, jossa sijaitsee se huone, jossa tallenne tehtiin. Esim. “Shared Meetings” tai “My Meetings”. (kuva1.)
Page: Toiminnallisuuksiin liittyvät sivut

U

V

Page: Valinnaisia lisäkoulutuksia
Vaikka Adobe Connect on selkeä ja helppokäyttöinen verkkokokousjärjestelmä, kannattaa investoida sekä henkilökunnan käyttötaitojen koulutukseen että koko tiimin tai organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen. Tarjolla on erilaisia kouluttautumisen vai
Page: Video-AC-ryhmän kokousmuistiot
Tältä sivulta löydät pidettyjen kokousten kokousmuistiot 12.11. 2014 kokous (Connect) 24.4. 2014 kokous (Connect) 6.3. 2014 kokous (Connect) 15.1. 2014 kokous (Connect) 28.11. 2013 kokous (Connect) 22.10. 2013 kokous (Connect) 5.9.2013 kokous (Connect) 21
Page: Viimeisimmät muutokset
info.funet.fi:n Funet Tiimi -työtilan viimeisimmät muuttuneet sivut.

W

X

Y

Page: Yhteystiedot
Yleiset palveluun liittyvät asiat tuki-ac@postit.csc.fi mailto:xxxx@csc.fi Yhteinen postituslista (ylläpitäjille) video-ac@postit.csc.fi mailto:video-ac@postit.csc.fi Ylläpitäjien yhteinen postituslista Liittyminen osoitteessa; https://postit.csc.fi/sympa

Z

!@#$

  • No labels