Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Videoneuvottelulla tarkoitetaan kahden tai useamman pisteen välistä reaaliaikaista ääni- ja kuvayhteyttä. Videoneuvottelu soveltuu kokousten ja opetustilanteiden järjestämiseen, ryhmätyöskentelyyn ja henkilökohtaisen ohjauksen välineeksi erityisesti osapuolien ollessa fyysisesti niin kaukana toisistaan ettei kasvokkaisen tapaamisen järjestäminen ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.


VideoFunet - Videoneuvotteluopas tarjoaa ajantasaista tietoa videoneuvottelussa tarvittavasta tekniikasta sekä videoneuvottelun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavista asioista. Opas auttaa videoneuvottelun järjestämisessä ja on tarkoitettu kaikille videoneuvottelun käyttöä suunnitteleville tai videoneuvotteluun osallistuville henkilöille.

Videoneuvotteluopas jakautuu kolmeen osaan. Tietoa videoneuvottelusta -osuudesta löydät keskeiset tiedot videoneuvottelussa tarvittavista laitteista sekä kuvaukset videoneuvottelun keskeisistä käsitteistä ja sanastosta. Videoneuvottelun suunnittelu -osuudesta löydät ohjeita videoneuvottelun suunnittelun. Videoneuvottelun toteuttaminen -osio kuvailee itse videoneuvottelutapahtuman kulkua. Lisäksi Sanastossa on käsitelty aihepiiriin liittyviä termejä ja käsitteitä.

 

  • No labels