Joopas-järjestelmän käyttö on päättynyt. Tarkista ajankohtaiset hakuohjeet korkeakoulustasi.

Användningen av Joopas-tjänsten har upphört. Vänligen kontrollera de aktuella instruktionerna från ditt universitet.

The use of the Joopas service has ended. Please check the current instructions from your university.

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suoritusten hakupalvelu Puro

Palvelussa korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus-ja tutkintotietonsa. Tiedot haetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta VIRTA-tietovarannosta. Tiedot haetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta VIRTA-tietovarannosta. Suoritustiedot päivittyvät tietovarantoon vähintään kerran kuukaudessa, käytännössä lähes kerran vuorokaudessa.

Puroa koskevissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä oman korkeakoulusi opiskelijapalveluihin.

Siirry Puro-palveluun

Image Modified

Puro - tjänsten för tillgodoräknande av studier

I tjänsten kan högskolestuderande kontrollera uppgifterna om sina studieprestationer och utförda examina. Uppgifterna om prestationerna tas från den nationella databasen (VIRTA) och de uppdateras minst en gång i månaden.

I frågor gällande Puro, vänligen kontakta studenttjänsterna i ditt universitet/yrkeshögskola.

Gå till Puro-tjänsten


Puro - service for transferring credits

With Puro-service higher education students can retrieve their credits and degrees from national VIRTA-database. Credits are updated in VIRTA a minimum of once a month.

In questions regarding Puro please contact the student services in you university (of applied sciences).

Visit Puro service