Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suoritusten hakupalvelu Puro

Palvelussa korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa omat suoritus-ja tutkintotietonsa. Tiedot haetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta VIRTA-tietovarannosta. Tiedot haetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta VIRTA-tietovarannosta. Suoritustiedot päivittyvät tietovarantoon vähintään kerran kuukaudessa, käytännössä lähes kerran vuorokaudessa.

Puroa koskevissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä oman korkeakoulusi opiskelijapalveluihin.

Siirry Puro-palveluun

Image Modified

Puro - tjänsten för tillgodoräknande av studier

I tjänsten kan högskolestuderande kontrollera uppgifterna om sina studieprestationer och utförda examina. Uppgifterna om prestationerna tas från den nationella databasen (VIRTA) och de uppdateras minst en gång i månaden.

I frågor gällande Puro, vänligen kontakta studenttjänsterna i ditt universitet/yrkeshögskola.

Gå till Puro-tjänsten


Puro - service for transferring credits

With Puro-service higher education students can retrieve their credits and degrees from national VIRTA-database. Credits are updated in VIRTA a minimum of once a month.

In questions regarding Puro please contact the student services in you university (of applied sciences).

Visit Puro service