Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

 • Namn: Sanna Westerlund, utbildningskoordinator
 • Adress: Arken, Fabriksgatan 2,   20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4401
 • E-postadress: sanna.westerlund@abo.fi
 • Namn: Pia-Maria Gardberg, studierådgivare
 • Adress: Arken,  Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4280
 • E-postadress: pia-mari.gardberg@abo.fi
 • Namn: Sabina Ringvall, studierådgivare
 • Adress: Arken,  Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 3643
 • E-postadress: sabina.ringvall@abo.fi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

...

 • Namn: Anna Smedlund, studierådgivare
 • Adress: Academill, Strandgatan 2 65100 Vasa
 • Telefonnummer: 06 324 7409
 • E-postadress: Anna.H.Smedlund@abo.fi
 • Namn: Susanne Nylund-Torp, studierådgivareAdress: Academill, Strandgatan 2 65100 VasaTelefonnummer: 06 324 7164
 • E-postadress: susanne.nylund-torp@abo FPV_studieradgivare(at)abo.fi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

...

 • Adress: ASA, Fänriksgatan  Fänriksgatan 3 B, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4202
 • E-postadress: tua.henriksson@abo.fi
 • Namn: Johnny Nykvist, studierådgivare
 • Adress: ASA, Fänriksgatan  3 B, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4294
 • E-postadress: johnny.nykvist@abo.fi
 • Namn: Kia Ikonen, studiesekreterare
 • Adress: ASA, Fänriksgatan  3 B, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 3214
 • E-postadress: kia.ikonen@abo.studierFSE(at)abo.fi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

 • Heidi Karlsson, Utbildningskoordinator
 • Adress: Axelia, Biskopsgatan 8, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 3540
 • E-postadress: heidi.karlsson@abo.fi
 • Namn: Kerstin Fagerström, Studierådgivare
 • Adress: Axelia, Biskopsgatan 8, 20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 3321
 • E-postadress: kerstin.fagerstrom@abo.fi
 • Namn: Jessica Lindroos, Studierådgivare
 • Adress: Axelia ,Biskopsgatan 8,   20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4517
 • E-postadress: jessica.lindroos@abo.fi
 • Namn: Maria Hertell-Jalava, Studiesekreterare
 • Adress: Axelia ,Biskopsgatan 8,   20500 Åbo
 • Telefonnummer: 02 215 4550
 • E-postadress: maria.hertell-jalava@abo.fi

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

 • Utbildningskoordinatorerna, studierådgivarna eller studiesekreterarna ovan handhar förordandet av JOO-ansökningarna. Under rubriken " Rådgivarnas kontaktuppgifter" hittar du namnen på dessa personer. Du kan också gå in på Åbo Akademis hemsidor www.abo.fi och göra en webbsökning på enheten "Forsknings- och utbildningsservice".

Kontaktuppgifter för utlåtande

 • Utbildningskoordinatorerna, studierådgivarna och studiesekreterarna handhar utlåtandena gällande  JOO-ansökningarna. Under rubriken ”Rådgivarnas kontaktuppgifter" hittar du namnen på dessa personer. Du kan också gå in på Åbo Akademis hemsidor www.abo.fi och göra en webbsökning på enheten "Forsknings- och utbildningsservice"FNT_studieradgivare@abo.fi