Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 -

...

Muistio


Aika:17.6.2020 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Tuomas Alaterä, FSD
Jouni Eerola, Musiikkiarkisto
Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Heikki Helin, CSC, sihteeri
Jari Kettunen, Museovirasto
Kimmo Koivunen, CSC, puheenjohtaja
Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto
Johan Kylander, CSC
Juha Lehtonen, CSC
Erik Lindholm, Kansalliskirjasto
Markus Merenmies, Kansallisarkisto
Kari Peiponen, Kansallisgalleria
Janne Pulkkinen, Museovirasto
Jussi Rusi, KOTUS
Kare Salonvaara, Kansallisarkisto
Susanna Sääskilahti, Kansallisgalleria
Pekka Tähtinen, KAVI
Aija Vahtola, Kansalliskirjasto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:32 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Looginen säilyttäminen

...

Heikki Helin kertoi 11.6.2020 järjestetyn ”organisaatioiden migraatiotarpeet” työpajan kuulumiset.

Sovittiin, että CSC tuottaa ensimmäisen version loogisen säilyttämisen vaatimusmäärittelystä seuraavaan yhteistyöryhmänkokoukseen. Toivottiin, että vaatimusmäärittelyssä huomioidaan myös emulaatio.

3. PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q2/2020

Juha Lehtonen esitteli mitä uusia ominaisuuksia PAS-palveluun on toteutettu Q2/2020.

4. PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa.

5. Ilmoitusasiat

6. Muut asiat

CSC esitti idean kuukausittaisista PAS-kaffeista, joiden tarkoitus mahdollistaa epävirallinen keskustelu PAS-toimintaan liittyvistä asioista. Päätettiin kokeilla PAS-kaffeja. Ensimmäiset kaffet mahdollisesti syyskuussa.

7. Seuraava kokous

Seuraaviksi kokouksiksi sovittiin aiemmin Doodlella tiistai 22.9.2020 klo 12:30-15:00 ja tiistai 15.12.2020 klo 12:30-15:00. Joulukuun kokous järjestetään Kansallisgalleriassa, jos fyysiset kokoukset ovat silloin mahdollisia.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:36 ja toivotti kaikille mukavaa kesää.


Attachments