Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Kehitysnäkymä

Linkki tikettijärjestelmään

 xxpalvelun julkaisutiedot(Bugit ja kehitystyö, Solitan Jira https://issues.solita.fi/browse/OPH

Palvelukortti

Palvelun nimi

osaan.fi - Ammatillisen osaamisen itsearviointi

Palvelun kuvaus

Osaan.fi on avoin kansalaispalvelu, joka antaa ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneelle mahdollisuuden arvioida omaa osaamistaan häntä kiinnostavassa ammatissa. Palvelussa voi selata ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisvaatimuksia ja tehdä oman osaamisen itsearviointia näihin verraten. Palvelusta löytää myös tiedon tutkintoja järjestävistä koulutuksen järjestäjistä, joilta saa lisätietoa koulutuksesta ja siihen hakeutumisesta. Osaan.fi esittää tiedot lukemalla ne Opintopolku-palvelukokonaisuuteen kuuluvista muista palveluista (Opintopolku, ePerusteet). Palvelua käytetään anonyymisti ilman kirjautumista. 


Palvelun omistajaAmmatillinen osaaminen
Palvelun kohderyhmäKansalaiset, opintoneuvonta/ammatinhakuun liittyvä neuvonta, henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia tekevät
Toiminnallisuudet

Palvelussa voi selata tutkintoja ja tehdä haluamistaan tutkinnoista tai niiden osista arvion, jossa arvioi omaa osaamistaan verrattuna tutkinnon perusteissa kuvattuihin ammattitaitovaatimuksiin. Arvion voi halutessaan tallentaa pilvipalveluun. Tallennus yksilöidään anonyymillä linkillä, jonka käyttäjä voi halutessaan lähettää esimerkiksi henkilölle, jonka kanssa käy koulutukseen tai ammatinvalintaan liittyviä keskusteluja.

Arvioon voi liittää vapaamuotoisia kommentteja ja arviosta saa myös graafisen raportin palvelun kautta.

Palvelun käyttö on anonyymia.

Palvelun tyyppisubstanssipalvelu
Käyttöohjeet

Käyttöohje on sisäänrakennettuna sovelluksessa.

Prosessikuvauksetosaan.fi toiminnallisuus
Tietomallihttp://opetushallitus-docs.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/osaan/
Käsitteet
Tekninen dokumentaatio

Arkkitehtuuri: osaan.fi arkkitehtuuri

Rajapinnat

Ulkoisia rajapintoja ei ole. REST-tyylisen arkkitehtuurin ansioista palveluun voi kuitenkin linkittää tietosisältöön esimerkiksi tutkinnon tunnuksella, jolla tutkinto yksilöidään muissakin järjestelmissä.

Tietokantakuvaukset

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SchemaSpy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

Versioitu lähdekoodi

https://github.com/Opetushallitus/osaan.fi

Tietoturvalinkki dokumentaatioon
Kehitysnäkymä

Käytettävyyden ylläpitävää pienkehittämistä.

Riippuvuudet: ePerusteet, Organisaatiopalvelu, KoodistopalveluJulkaisutiedot (release notes)


Raportoidut virheet (bugit))


Linkit palveluun

Linkit sellaisiin ympäristöihin, joihin pääsee internetistä.

https://www.osaan.fi/#/

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi

Yhteyshenkilö

Riikka Vacker


...