Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section


Column

Hyödyt organisaatioille:

Panel
bgColor#fefcff

kilpailukykyiset hinnat (omakustannehinnoittelu)

asiakaslähtöinen toimintatapa

 • teemme vierailuja jäsenorganisaatioihin ja keskustelemme asiakkaiden kanssa heidän mielellämme ajankohtaisista asioista ja toiveista Funetin suhteen
 • järjestämme säännöllisesti tilaisuuksia, joissa keskustellaan asiakkaiden tarpeista, Funetin nykyisistä palveluista, ehdotuksista uusiksi Funet-palveluiksi jne.
 • asiakkaat voivat vaikuttaa Funetin palveluihin ja toimintaan esimerkiksi Ideapankin ja tekemiemme kyselyjen (vaatii sisäänkirjautumista) kautta


asiantuntija-apu

tietoturvapalvelut

 • Funet CERT
  • Funet CERT:llä on käytettävissään maailmanlaajuinen tietoturvayhteisö apuna. Esimerkiksi Funet CERT voi pyytää verkkoyhteyksien kautta Funet-jäsenorganisaation verkkoon hyökkäävän tietokoneen internet-operaattoria estämään ko. koneen toiminta verkossa
  • Funet CERT ilmoittaa sille raportoiduista saastuneista tietokoneista tai niiden haavoittuvuuksista asianomaisille jäsenorganisaatioille, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin on helppo ryhtyä
 • erillismaksuttomat palvelin- ja henkilövarmenteet saatavissa käyttöön jopa minuuteissa
 • haavoittuvuusskannerin avulla asiakas voi tutkia omaa verkkoaan sen ulkopuolelta tietoturvariskien kartoittamista varten; palvelu on käytettävissä omatoimisiin skannauksiin

keskitetyt videoviestintäpalvelut

 • Funetin videoviestintäpalvelut, esimerkiksi uuden sukupolven verkko-opetuksen videotyökalu, videotallennepalvelu Funet Etuubilla (Kaltura) hoituu videotallennepalveluilla hoituvat niin luentojen ja kuvaruutukaappausten tallentaminen, hakeminen, jakaminen kuin peruseditointikin. Palveluun tallennetut luentomateriaalit ja opetusvideot voidaan suoraan integroida korkeakoulujen omiin LMS-oppimisympäristöihin (esim. Moodle, Optima, Blackboard...).
 • organisaatioiden videoviestintätoimintaa tekevillä henkilöillä on käytettävissään Funet-jäsenorganisaatioiden vastaavista henkilöistä muodostetun VideoFunet-yhteistyöryhmän tuki

todistettavasti toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet

 • Funet-yhteydet toimivat hyvin luotettavasti (vaatii sisäänkirjautumista)
 • saatavilla lähes kaikkialla Suomessa kaikkialle Suomessa
 • internet-yhteydet saatavilla halutulla liittymänopeudella (jopa 100 Gbps), myös varayhteydet
 • haluttaessa Funet vastaa kaikista asiakkaan internet-yhteyksiin liittyvistä asioista (reititinpalveluFunet Kampus -palvelu)
 • vain organisaation omaan käyttöön varatuilla tietoliikenneyhteyksillä voidaan esimerkiksi yhdistää eri paikkakunnilla sijaitsevat kampus- tai virastoverkot yhdeksi loogiseksi verkoksi. Tai organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä
 • Funet-jäsenorganisaatioilla on suorat ja ruuhkattomat verkkoyhteydet (= ei-kaupallisten internet-operaattorien kautta):
 • organisaatioiden käyttämille merkittävimmille kaupallisille palveluntarjoajille voidaan järjestää suora verkkoyhteys Funet-verkkoon, jolloin ko. palvelujen käyttäjien ei tarvitse kärsiä ruuhkaisen kaupallisen internetin hitaudesta
 • organisaation tarvitsema yhteys valtion yhteiseen tietoliikenneverkkoon (VY-verkko) on saatavissa Funet-verkon kautta; ei siis ole tarvetta fyysisesti erilliselle VY-verkkoyhteydelle

välttämättömät internet-yhteyksiin liittyvät palvelut

yhteisesti kiinnostavan tiedon jakaminen Funet-yhteisön keskuudessa

täsmäkoulutusColumn

Hyödyt loppukäyttäjille:

Panel
bgColor#fdfffc

loistavat verkkoyhteydet

 • todistettavasti (vaatii sisäänkirjautumista) toimintavarmat ja ruuhkattomat tietoliikenneyhteydet. Organisaation verkosta voidaan tehdä vaikkapa ulkomailla sijaitseviin tutkimusresursseihin vain siihen käyttöön omistettuja tietoliikenneyhteyksiä

yhdellä kirjautumisella käsiksi moniin palveluihin

 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla moniin eri verkkopalveluihin (Haka-autentikointi)
 • kirjautuminen kotiorganisaation myöntämillä tunnuksilla langattomaan verkkoon sekä kotimaassa että ulkomailla (eduroam-verkkovierailu)

elämää helpottavat verkkopalvelut

 • suurikokoisten tiedostojen jakeluun omistettu palvelu (Funet FileSender)
 • videoneuvottelujen järjestäminen tai sellaisiin osallistuminen omalta tietokoneelta internet-selainta käyttämällä; havainnolliset käyttöohjeet (Funet Tiimi)

täsmäkoulutus