Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width33%


Panel
borderColor#66a4ae
titleBGColor#66a4ae
titleJulisteiden aiheet

Table of ContentsColumn

Julisteiden nimistä selviää niiden koko (esim. A0, A4) ja tekstin kieli (EN, SV, FI).

  • A0- ja A1-kokoisista julisteista voi tulostaa myös pienempiä kokoja kuvanlaadun kärsimättä
  • eri kieliversioita voi olla samassa PDF-tiedostossa, kuitenkin omina, erillisinä sivuinaan

Katso myös Palveluesitteet


eduroam

Attachments
uploadfalse
oldfalse
sortByname
labelsjuliste, eduroam

...