Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä

Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin virastoille tarjoama palvelu, jota CSC - Tieteen tietotekniikan keskus operoi. Virtu mahdollistaa valtion henkilökunnalle yhden käyttäjätunnuksen periaatteen valtionhallinnon yhteisten palveluiden pääsynhallinnassa. Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmää voivat käyttää valtion virkamiehet ja muut valtioon palvelussuhteessa olevat henkilötluottamusverkoston muodostavat valtion virastot ja laitokset

Palvelun liittymisessä ja muissa hallinnollisissa asioissa lisätietoa: https://valtori.fi/kayttajapalvelut

Täältä löydät Virtuun rekisteröidyt tunnistuslähteet ja palvelut

Virtu-tiedotteita

Blog Posts
time30d