Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla on lueteltu Virta-julkaisutiedonkeruun XML-skeemassa käytetyt elementit sekä niiden kuvaukset silloin, kun tiedot toimitetaan attribuuttipohjaisen julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti. Tarkempia tietoja itse elementeistä ja niihin liittyvistä teknisistä määrityksistä ja rajoitteista  löytyy XSD-määrityksistä (XML-Skeemat).

Ks. Pakollisuudet (attribuuttipohjainen luokittelu)

Julkaisutietoja koskevat elementit attribuuttipohjaisessa julkaisutiedonkeruun luokittelussa

Attibuuttipohjaiset elementit ovat kuvattuna keltaisissa kentissä.

Avoin saatavuus -elementit ovat kuvattuna vihreissä kentissä.

Aineistojen ja infrastruktuurien linkittämiseen tarkoitetut elementi on kuvattuna sinisissä kentissä.

Harmaalla pohjalla olevat elementit generoidaan VIRTA-julkaisutietopalvelussa.


Elementin NimiSelitePakollisuusLisätietojaKoodiston ylläpito

Aineisto-elementin:

<TunnisteTeksti>

Aineiston muu pysyvä tunniste.


(Tarkennetaan pilotoivien organisaatioiden kanssa)

Aineisto-elementin:

<LahdetietokannanTunnus>

Aineiston tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.
Aineisto-elementin:

<DOI>

Aineiston DOI-tunniste


Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan DOI-tietokantaa vasten https://dx.doi.org/
<Artikkelinumero>Artikkelinumero, jolla artikkeli on ilmestynyt. Ilmoitaan siinä muodossa, kuin se on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<ArtikkelityyppiKoodi>

Artikkelin tarkempi määrittely.

Muu artikkeli (0) sisältää muihin luokkiin kuulumattomat, muodoltaan uudet artikkelit esim. kommenttikontribuutiot, ns. mikroartikkelit.

Alkuperäisartikkeli (1) koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.

Katsausartikkeli (2) perustuu aikaisempiin julkaisuihin aihepiiristä ja niitä esiintyy erityisesti lääke- ja terveystieteiden parissa.

Data-artikkeli (3) sisältää ns. data journals julkaisuissa ilmestyneet, tutkimusaineistoja kuvailevat artikkelit.

B

Mikäli MuotoKoodi = 0 (artikkeli)

Koodiarvot:

0 = muu artikkeli

1 = alkuperäisartikkeli

2 = katsausartikkeli

3 = data-artikkeli


<AvainsanaTeksti>Julkaisun avainsanat
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<AvoinSaatavuusJulkaisumaksu>Organisaation julkaisun avoimesta saatavuudesta kustantajalle maksaman maksun suuruus, ilmoitetaan euroina.
FinELibin pilottihanke selvittää artikkelimaksutietojen keruuta vuoden 2019 aikana. Jos mahdollistetaan keräys osana julkaisutiedonkeruuta, voidaan se ilmoittaa organisaation maksaman summan mukaan.
<AvoinSaatavuusJulkaisumaksuVuosi>Organisaation julkaisun avoimesta saatavuudesta kustantajalle maksetun maksun maksuvuosi


<AvoinSaatavuusKoodi>Julkaisukanavan OA-statusB

Koodiarvot:

0 = Ei vastausta

1 = OA

2 = hybridi

3 = viivästetty-OA


Yhteisjulkaisuille ristiriitaisesti ilmoitetuista OA-statuksista ilmoitetaan organisaatioihin.


Huom. Koodiarvoihin lisätty arvo 3 = viivästetty-OA.


<AvoinSaatavuusKytkin>Julkaisun tämänhetkinen OA-status kustantajan palvelussa.B

Koodiarvot:

0 = Ei avoin

1 = Avoimesti saatavilla

Mahdollista tarkistaa myös VIRTA-päässä käyttäen ulkoista palvelua esim. Unpaywall.

Tieto voi muuttua ajan myötä.


<DOI>Julkaisun DOI-tunniste
Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan DOI-tietokantaa vasten https://dx.doi.org/
<EmojulkaisunNimi>Toimitetun teoksen nimi, jossa artikkeli on julkaistu
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<EmojulkaisunToimittajatTeksti>Toimitetun teoksen toimittajat siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<EmojulkaisuntyyppiKoodi>

Julkaisun alustan tyyppi.

Lehti (0) sisältää tieteelliset aikakauslehdet, ammattilehdet.

Kokoomateos (1) sisältää tieteelliset kokoomateokset, tieteelliset vuosikirjat ja vastaavat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat, ammatilliset tietojärjestelmät tai kokoomateokset, oppikirja-aineistot, lyhyet ensyklopediatekstit.

Konferenssialusta (2) sisältää konferenssin painetut tai julkisesti saatavilla olevat julkaisut, ns. proceedings julkaisut.

A

Poislukien mikäli muotokoodi=1 (erillisteos)

Koodiarvot:

0 = lehti

1 = kokoomateos

2 = konferenssialusta


<Etunimet>Organisaation oman tekijän etunimet
Vapaamuotoinen tekstikenttä
<HankenumeroTeksti>Hankenumero*Vapaamuotoinen tekstikenttä, esimerkiksi Suomen Akatemian hankenumero
<IlmoitusVuosi>Vuosi, jona julkaisu on ilmoitettu ensimmäisen kerran. Vuosi 2011 tai suurempi.XIlmoitusvuosi tuotetaan automaattisesti julkaisujen tietovarannossa CSC:llä

Infrastruktuuri-elementin:

<TunnisteTeksti>

Infrastruktuurin pysyvä tunniste.


(Tarkennetaan pilotoivien organisaatioiden kanssa mikä tunniste on tarpeen infrastruktuurien yksilöiimisessä / voidaan toimittaa organisaatioista)

Infrastruktuuri-elementin:

<LahdetietokannanTunnus>

Infrastruktuurin tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.
Infrastruktuuri-elementin:

<OrgTunnus>

Infrastruktuuria hallinnoivan organisaation tunnus.


(Tarkennetaan pilotoivien organisaatioiden kanssa, onko tieto tarpeellinen infrastruktuurin tunnistamiseksi. Jos pysyvä tunniste kaikille infoille, niin elementti voi olla tarpeeton)
<ISBN>Julkaisun ISBN-tunniste. Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan.

A

Mikäli julkaisutyyppi A-C

Joko ISSN tai ISBN pakollinen julkaisutyypeille A-C.

ISBN-koodin oikeellisuus tarkistetaan tarkistemerkin avulla. Menetelmä on kuvattu https://isbn-information.com/the-10-digit-isbn.html. 13-merkkisen ISBN-koodin tarkistemerkin tarkistus on kuvattu https://isbn-information.com/the-13-digit-isbn.html


<ISSN>Lehden, monografiaa tai emojulkaisua julkaisseen sarjan ISSN-numero ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos painettua versiota ei ole, ilmoitetaan elektronisen version ISSN-numero.

A

Mikäli julkaisutyyppi A-C

Joko ISBN tai ISSN pakollinen julkaisutyypeille A-C.  

ISSN-koodin oikeellisuus tarkistetaan.

Julkaisulle voidaan raportoida enintään kaksi ISSN-tunnusta.


<JufoLuokkaKoodi>Julkaisukanavan Jufo-tasoluokka.X

Koodiarvot:

0 = ei täytä Julkaisufoorumin kriteereitä tieteelliselle julkaisukanavalle

1 = perustaso

2 = johtava taso

3 = korkein taso


Tasoluokka tuotetaan julkaisujen tietovarannossa CSC:llä (tarkistus ja mahd. generointi)

http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit/luokitteluperusteet

Julkaisukanavatietokanta:

Level

<JufoTunnus>Julkaisukanavan Jufo-ID-tunniste, joka on  luokituksen mukainen neljä- tai viisinumeroinen, esim. 5003.
Jufo-ID testataan julkaisukanavatietokantaa vasten: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php


Julkaisukanavatietokanta:

Jufo_ID

<JulkaisumaaKoodi>Lehden, sarjan, monografian tai emojulkaisun julkaisumaa.
Tilastokeskuksen Valtiot ja maat 2007 -koodiston mukainen arvo.OPH-koodistopalvelu:
Valtiot ja maat 2 
<JulkaisunKansainvalisyysKytkin>

Julkaisun julkaisijan maa tai maa, jossa julkaisu on ensisijaisesti julkaistu.

Kotimaisen julkaisun (0) julkaisija on suomalainen tai julkaisu on julkaistu ensisijaisesti Suomessa

Kansainvälisen julkaisun (1) julkaisija ei ole suomalainen tai julkaisu on julkaistu ensisijaisesti muualla kuin Suomessa

B

Koodiarvot:

0 =Kotimainen julkaisu

1 = Kansainvälinen julkaisu

 

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Kansainvälisyys (luotava)

<JulkaisunKieliKoodi>

Kieli, jolla julkaisu on kirjoitettu.

Tilastokeskuksen vuoden 2003 kielikoodiston mukainen arvo


https://virkailija.opintopolku.fi/koodisto-service/rest/kieli/koodi

OPH Koodistopalvelu:

kieli

<JulkaisunNimi>Julkaisun nimi siten kun se on artikkelissa tai teoksessa mainittu. Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa raportoida translitteroituna versiona.AVapaamuotoinen tekstikenttä.
<JulkaisunOrgTunnus>Organisaation antama tunniste julkaisulleAVapaamuotoinen tekstikenttä.
<JulkaisunTilaKoodi>Julkaisun tila VIRTA-julkaisutietopalvelussa.

Koodiarvot:

-1 = "HYLÄTTY" Julkaisun tietoja ei siirretä tietovarantoon tai julkaisu poistetaan.


0  = "KESKEN" Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.


1 = "VALMIS/JUULI" Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää Juuliin. Tiedoissa on kuitenkin puutteita, eikä niitä voida vielä käyttää osana OKM:n tiedonkeruuta.


2 = "VALMIS/OKM" Julkaisu voidaan raportoida Juulissa ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa julkaisutyypiltä vaadittavat arvot


9 = "Yhteisjulkaisu" Julkaisu raportoidaan yhteisjulkaisuna. Generoidaan VIRTA-julkaisutietopalvelussa yhteisjulkaisuille.

OPH-koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Julkaisun tila (luotava koodistopalveluun)

<JulkaisunTunnus>Julkaisun tekninen tunnusXTunnus tuotetaan automaattisesti  tietovarannossa CSC:llä
<JulkaisutyyppiKoodi>Julkaisutyyppiluokituksen mukainen luokka.X

Sallittuja arvoja ovat annetun koodiston aliluokkien kaksi merkkiä pitkät tunnisteet (julkaisutyypit A1-E3 ja G4-G5). Ks. Julkaisutyyppiluokitus. Attribuuttipohjaisen luokittelun mukaan toimitetuille tiedoille generoidaan vastaava julkaisutyyppikoodi tietovarannossa CSC:llä.

OPH Koodistopalvelu: VIRTA-JTP Julkaisutyyppi
<JulkaisuVuosi>Vuosi, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot.AVuosiluku väliltä 1900-2020
<JuuliOsoiteTeksti>Linkki julkaisun tietoihin JUULIssaXGeneroidaan tietovarannossa
<KonferenssinNimi>Konferenssin vakiintunut nimi.

A


Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyypeille A4, B3 ja D3.


<KustannuspaikkaTeksti>Julkaisun kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<KustantajanNimi>Julkaisun kustantajan nimi mahdollisimman täydellisenä.
B

Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyypeille A3, B2, C1, C2, D2, D4, D5, D6, E2, E3.


<LahdetietokannanTunnus>Julkaisun tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<LehdenNimi>Lehden/sarjan nimi mahdollisimman täydellisenä ja kokonaan auki kirjoitettuna (ei lyhenteitä).A

Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyypeille D1, E1.


<LehdenNumeroTeksti>Lehden tai sarjan numero, jossa artikkeli on ilmestynyt.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<LisenssiKoodi>Kustantajan palvelussa sijaitsevan julkaisun lisenssi.

Koodiarvot:

0 = muu lisenssi

1 = CC BY

2 = CC BY NC

3 = CC BY NC ND

4 = CC BY SA


<MuotoKoodi>

Julkaisun muoto. 

Artikkeli (0) sisältää alkuperäis- ja katsausartikkelit, kirjan tai lehden johdannot ja esipuheet, lyhyet tutkimusselostukset, pääkirjoitukset, keskustelupuheenvuorot ja kommentit.

Erillisteos (1) sisältää monografiat/kirjat, tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva kehittämis- tai tutkimusraportti, selvitykset, ns. white paperit, working papers- ja discussion papers -tyyppiset julkaisut.

Toimitustyö (2) sisältää useista eri kirjottajien artikkeleista koostuvat kirjat tai lehden erikoisnumerot, toimitustyöt kokoomateoksissa.

Abstrakti (3) sisältää konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit.

Posteri (4) sisältää konferenssiesitelmien posterit.

A

Koodiarvot:

0 = artikkeli

1 = erillisteos

2 = toimitustyö

3 = abstrakti

4 = posteri


<OpinnäyteKoodi>

Tieto, onko julkaisu opinnäytetyö. 

Monografiaväitöskirja (0) sisältää yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut monografiaväitöskirjat.

Kokoomaväitöskirja (1) sisältää artikkeliväitöskirjat, vaikka artikkelit olisi jo ilmoitettu omina julkaisuinaan.


Koodiarvot:

0 = monografiaväitöskirja

1 = kokoomaväitöskirja


<ORCID>Henkilön ORCID tunniste

Neljä neljän merkin sarjaa väliviivoin erotettuna, esim. 0000-0000-0000-0000 http://www.orcid.org


<OrganisaatioTunnus>Organisaation yksilöivä tunnusA

Tunnus sisältää 5-8 merkkiä. Tunnuksen on vastattava tiedonkeruukäsikirjan liitteenä olevia koodistoja organisaatioista. Ks. yliopistot, ammattikorkeakoulut , tutkimuslaitokset ja yliopistosairaalat


ks. Julkaisutiedon-keruun tietosisältö

OPH-koodistopalvelu:

oppilaitosnumero (korkeakoulut)

Virastotunnus (luotava koodistopalveluun)

VIRTA-JTP Tutkimusorganisaatiot (luotava koodisto)

<OrgSektoriKoodi>Organisaation luokittelu sektoreittain.X

Koodiarvot:

0 = Tuntematon

1 = Yliopisto

2  = Ammattikorkeakoulu

3 = Tutkimuslaitos

4 = Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue


Koodiarvo tuotetaan automaattisesti CSC:llä. 

OPH-koodistopalvelu
<PreprintKytkin>Julkaisusta on saatavilla preprint versio organisaatio-tai tieteenalakohtaisessa julkaisuarkistossa.

Koodiarvot:

0 = Pre-print versiota ei saatavilla

1 = Pre-print versio on saatavilla


<PreprintOsoiteTeksti>Organisaatio- tai tieteenalakohtaisen julkaisuarkiston preprint version verkko-osoite (esim. URN).

B

Mikäli PreprintKytkin=1

Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<PysyvaOsoiteTeksti>Julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. DOI, URN tai handle) perustuva verkko-osoite, joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon (kustantajan palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon).
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<RahoittajaOrgTunnus>Hankkeen rahoittajan organisaatiotunnus*Rahoittajan organisaatiotunnus.
<RaporttiKytkin>

Tieto, onko julkaisu raportti.

Raportti (1) sisältää tieteelliseen työhön / tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvat julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka selvitykset.


Koodiarvot:

0 = julkaisu ei ole raportti

1 = julkaisu on raportti


<RinnakkaistallennettuKytkin>

Julkaisu on rinnakkaistallennettu organisaatio-tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.

B

Koodiarvot:

0 = Ei rinnakkaistallennettu

1 = Rinnakkaistallennettu

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Rinnakkaistallennettu (luotava)

<RinnakkaistallennusEmbargoPvm>Päivämäärä, jolloin rinnakkaistallennetun julkaisun embargoaika raukeaa.
Aikaleimaformaatti.
<RinnakkaistallennusLisenssiKoodi>Rinnakkaistallennetun julkaisun lisenssi.

Koodiarvot:

0 = muu lisenssi

1 = CC BY

2 = CC BY NC

3 = CC BY NC ND

4 = CC BY SA


<RinnakkaistallennusOsoiteTeksti>

Organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon rinnakkaistallennetun version verkko-osoite (esim. URN).

B

Mikäli RinnakkaistallennettuKytkin = 1

Vapaamuotoinen tekstikenttä.


<RinnakkaistallennusVersioKoodi>Rinnakkaistallennetun julkaisun versio.

B

Mikäli RinnakkaistallennettuKytkin = 1


Koodiarvot:

0 = Final draft

1 = Kustantajan versio


<SivunumeroTeksti>Julkaisun sivunumerot, joilla artikkeli on ilmestynyt siinä muodossa kuin ne on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<Sukunimi>Organisaation oman tekijän sukunimiA

Vapaamuotoinen tekstikenttä.

Tekijöitä voi olla useita ja ne raportoidaan erikseen. Vähintään yhden tekijän nimi ilmoitettava.


<TekijatiedotTeksti>Julkaisun täydelliset tekijätiedot siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.AVapaamuotoinen tekstikenttä.
<TekijoidenLkm>Julkaisun tekijöiden kokonaislukumäärä.BPostiivinen kokonaisluku, joka ei saa olla nolla.
<TieteenalaKoodi>1-6 tieteenalaa siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskee.BKoodiston mukainen arvo, vähintään yksi arvo on pakollinen. Ks. tieteenalaluokitus.

OPH Koodistopalvelu:

Tieteenala (luotava)

<VertaisarvoituKytkin>

Tieto, onko julkaisu vertaisarvioitu. 

Vertaisarvioitu (1) ks. 3.2.2.8 VertaisarviointiKoodiarvot:

0 = julkaisu ei ole vertaisarvioitu

1 = julkaisu on vertaisarvioitu


<VolyymiTeksti>Lehden tai sarjan volyymi, jossa artikkeli on ilmestynyt.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<YhteisjulkaisuKVKytkin>

Kansainvälinen yhteisjulkaisu.

Julkaisu on kansainvälinen yhteisjulkaisu (1) jos tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut muuhun kuin suomalaisen organisaatioon (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä suomalainen että ulkomaalaiseen organisaatioon).

B

Koodiarvot:

0 =  ei ole kv-yhteisjulkaisu

1 = on kv-yhteisjulkaisu

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<YhteisjulkaisunTunnus>Yhteisjulkaisun tekninen tunnusX

Kun useista organisaatioista raportoitu julkaisu tunnistetaan yhteisjulkaisuksi, muodostetaan tietovarannossa CSC:llä yhteisjulkaisua varten uusi tietue ja sille tunnus automaattisesti.

Ks. Yhteisjulkaisujen käsittely


<YhteisjulkaisuYritysKytkin>

Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa.

Julkaisu on yhteisjulkaisu yrityksen kanssa (1) jos julkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut kansalliseen tai kansainväliseen yritykseen (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä korkeakouluun että yritykseen)

B

Koodiarvot:

0 = ei ole yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
1 = on  yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<YleisöKoodi>

Julkaisukanavan kohdeyleisön perusteella julkaisulle määritellään YleisöKoodi. 

Tieteellinen yleisö (0) ks. käsikirjan kohta 3.2.2.2 Tieteellisen julkaisun määritelmä

Ammattillinen yleisö (1) ks. 3.2.2.3 Ammatillisen julkaisun määritelmä

Yleistajuinen yleisö (2) ks. 3.2.2.5 Yleistajuisen julkaisun määritelmä

A

Koodiarvot:

0 = tieteellinen

1 = ammatillinen

2 = yleistajuinen


<YksikkoKoodi>Lista julkaisun tekemiseen liittyvistä organisaatioyksiköistä

B


Organisaation oman koodiston mukainen koodiarvo. Arvoa verrataan korkeakoulu lähettämään organisaatioyksikkölistaukseen.

Vuodesta 2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi tulee olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään.

Selvitetään mahdollisuudet käyttää OPH koodisto- tai organisaatiopalvelua
<YksikkoKoodi>Henkilön organisaatioyksikkö

B


Kullakin tekijällä voi olla useita alayksikköjä. Tunnuksen on vastattava OKM:lle erikseen lähetettävää koodistoa. Valinnaisen "vanhempi"-atribuutin avulla voidaan ilmoittaa Organisaatioyksiköiden hierarkia.

Vuodesta 2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi tulee olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään.

Selvitetään mahdollisuudet käyttää OPH koodisto- tai organisaatiopalvelua

A) Pakollinen tiedonsiirrossa: Julkaisun tiedot siirtyvät tietovarantoon, mikäli nämä kentät eivät ole tyhjiä ja ne täyttävät kentälle määritetyn teknisen vaatimuksen.

B) Pakollinen OKM-tiedonkeruussa: Julkaisu huomioidaan OKM:n tiedonkeruussa, mikäli nämä kentät eivät ole tyhjiä ja ne täyttävät kentälle määritetyn teknisen vaatimuksen.

X) Tieto tuotetaan tietovarannossa CSC:llä

*) Kenttä ei vielä sisälly OKM-tiedonkeruuseen, mutta tiedon voi halutessa raportoida tietovarantoon.

Punaisella merkityt kohdat lisätiedoissa merkitsevät sitä, että myös attribuuttipohjaisille julkaisuille tehdään tarkistukset käyttäen niille Virran generoimia julkaisutyyppejä. Tarkistukset muutetaan attribuuttipohjaisiksi myöhemmin.  • No labels