Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ICT:n ohjausyhteistyö

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ka.csc.fi-portaalin toimintaympäristöä jäsentävät tilannekuvat ovat OKM:n ylläpitämä tapa jakaa asioita yhteiseen tietoisuuteen. Kaikki ovat tervetulleita esittämään uusia asioita tai tarkennuksia tilannekuviin eli tiekartalle ja portaalin muihin osiin. Pyydämme korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkostoja ja ICT:n ohjausyhteistyöhön osallistuvia ryhmiä validoimaan ja osaltaan tuottamaan sisältöä yhteisille tilannekuville. Kevään 2020 ja syksyn aikana verkostojen ja ryhmien nostamien päivitysten myötä tilannekuvat käsitellään ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarissa marraskuussa 2020. (http://ka.csc.fi)

CSC järjesti 14.11.2019 yhteiseen seminaariin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöhön osallistuvien ryhmien jäsenille. Seminaarissa jaettiin ryhmien näkökulmista ajankohtaisia asioita ja kirjattiin yhteisiä ajatuksia. Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä totesi, että seminaarin kuulumisia on syytä vielä välittää muille seminaariin osallistuneille ryhmille ja verkostoille. Seminaari järjestetään uudestaan 8.12.2020. 2019 Seminaarin esitykset ja kirjatut ajatukset: https://wiki.eduuni.fi/x/FAI9Bw

OKM:n asettama korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä toimii korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä (OKM/21/040/2014). Ohjausryhmä toteuttaa tehtäväänsä tukemalla muita toimijoita ylläpitämällä alustaa yhteiseen tilannekuvan jakamiseen ja tuotosten julkaisemiselle osana yhteisiä arkkitehtuureja. Lisätietoja https://wiki.eduuni.fi/x/gAz0Aw).

  • No labels