suunniteltu käyttöönotto /

käyttöönotettu

Viranomainentietotarve perusastetietotarve 2. astetietotarve korkea-aste

tietotarve

oppivelvollisuus-
rekisteri

tietotarve
opiskelijavalintarekisteri
käyttöliittymärajapintatiedonsiirto/ aineistotsopimus OPH:n kanssapalvelu tuotantokäytössäLuovutetaan Virta-tietojaLuovutetaan YTR-tietoja
Otettu käyttöön 20.5.2019KELA (Kansaneläkelaitos)(tick)(tick)(error)(tick)(oma rajapinta)(tick)(tick)
(tick)(tick)(error)(tick)
Otettu käyttöön 20.2.2019Migri (Maahanmuuttovirasto)(tick)(tick)(tick)(error)(tick)
(tick)
(tick)(tick)(tick)(tick)
Otettu käyttöön 1.3.2022YTL (Ylioppilastutkintolautakunta)(error)(tick)(error)(tick)(error)
(tick)
(tick)(tick)(error)(error)
Otettu käyttöön TK (Tilastokeskus)(tick)(tick)(error)?(oma rajapinta)
(tick)
(tick)(tick)

Otettu käyttöön 15.11.2018ETK (Eläketurvakeskus) (error) (tick) (tick)(error)(error)(tick)
(tick)(tick) (tick) (tick) (error)
Otettu käyttöön 1.5.2020Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) (error) (tick) (error)(error)(error)
(tick) 
(tick)(tick)(error)(error)
Otettu käyttöönKarvi (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus)(tick)(tick)(error)??

(tick)(tick)(tick)(error)(error)

Traficom (Liikenne- ja viestintävirasto)(error)(tick)(tick)
(error)(error)


Puolustusvoimat (error) (tick)(tick)
(error)(error)


(KOSKI-tietojen käyttö ja säännönmukaiset luovutukset)


  • No labels