Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tämä sivu sisältää:

Katso myös sivut:Yhteisö

Funet-yhteisö muodostuu Funet-jäsenorganisaatioista ja CSC:n Funet-toiminnosta. Jäseneksi hakemisesta kerrotaan täällä.

Toiminta on jäsenorganisaatioiden toimintaa tukevaa vapaaehtoista yhteistyötä, josta mahdollisesti syntyvistä palkka-, matka- tms. kustannuksista kukin taho vastaa itse.

Yhteisön tekemän yhteistyön tarkoituksena on edistää koko Suomen korkeakoulu- ja tiedeyhteisöä palvelevan Funet-tietoliikenneverkon kehitystä ja ylläpitoa tukemalla CSC:n Funet-toimintoa. Yhteistyön avulla jäsenorganisaatioiden tietohallintoyksiköiden Funet-toimintaan liittyvää tietoa ja taitoa voidaan jakaa jäsenorganisaatioiden välillä. Koska monet ongelmista ovat usein yhteisiä, on keskinäinen yhteistyö niiden selvittämiseksi kannattavaa.

Toimintatavat

Hallinnolliset

Keskeinen osa yhteistyötä on keskustelu Funetin linjavalinnoista kuten:

  • palvelujen painopistealueet ja uudet palvelut (verkkoratkaisut, tietopalvelut, viestintäratkaisut, turvallisuus, ...)
  • tekniset linjaukset
  • taloudelliset asiat, esim. kustannustenjako

Tekniset


  • No labels