Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanhoja esityksiä ja verkoston perustaminen


 • No labels

8 Comments

 1. Unknown User (liikanen@uef.fi)

  Hei

   

  Rsurssointi-kohtaan voisi selkeämmin kirjoittaa auki, että tämä sihteeri 1 htv, tarjoaa sihteeripalvelut verkostoille ja toimii samalla yhteyshenkilönä eri alaverkostojen välillä, vastaa kokousjärjestelyistä. Kyseessä nimenomaan asiantuntijasihteeri ei tekninen sihteeri.

 2. Hei,

  tässä vielä muutamia matkan varrella tulleita ajatuksia ja kommentteja, kun asia ollut esillä mm. OKM:ssä ja TUTKI-ohjausryhmän valmistelukokouksessa:

  Hannu Sirén korosti, että OKM ei tue resurssein korkeakoulujen omaehtoista verkosoitumista, mutta voi tukea konkreettisia kehittämishankkeita. Tuo "omaehtoisuus" on ehkä vaikeasti rajattavissa, mutta linjauksen voisi ottaa huomioon ehdotuksen muotoilussa, mikäli OKM:ltä toivotaan resursseja verkoston koordinointityöhön. Esimerkiksi toimintasuunnitelmakohdassa voisi tarkemmin linjata tässä vaiheessa hoidettavia tehtäviä ja lyhyesti niiden sisältöä sekä hahmotella jonkinlaista aikataulua, esimerkiksi

  -Tietomallityö 2014->

  -Tutkimuksen viitearkkitehtuurityön käynnistäminen  2014 ->

  -Tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö (mitä konkreettisesti?)

  -Julkaisujen sähköinen raportointi Suomen Akatemian tutkimusrahoitusraportoinnissa (HY tekemässä parhaillaan aloitetta ko. hankkeen käynnistämisestä)

  -Muita (esim. tutkimuksen arviointimenetelmien vertailu?)

  Ilkka NIemelä ehdotti, että voisi mainita sen, että lisäksi alkuvaiheessa tarvitaan resursseja erityisesti verkoston käynnistämiseen liittyviin tehtäviin.

  TUTKI-ohjausryhmän kokouksessa 12.3. on tarkoitus pohtia, miten TUTKIssa tehty tietomallityö integroituisi tähän verkostoon. Työtä periaatteessa voidaan tehdä pienessä asiantuntijaryhmässä, mutta monet käsitteet edellyttävät asiantuntemusta myös laajemmalta joukolta. Näin ollen voisi olla järkevää, että työryhmä esimerkiksi toimisi verkoston alla ikään kuin alajaostona ja verkosto voisi toimia kommentoivana tahona.

  Niemelä oli myös sitä mieltä, että tarve ylemmän tason ohjaukselle tulee mm. sitä kautta, että verkoston strategia olisi samansuuntainen kuin johdon.

  Tiedoksenne myös OPIssa käyty keskustelu yhteistyön organisoinnista RAKETIn jälkeen:

  https://confluence.csc.fi/display/OPI/2014_02_10_yhteistyoryhma_kokous

   

   

 3. Vielä yksi kommentti. OPI-puolella verkostoissa aiemmin käytettyä "hallinto"-termiä kritisoitiin siitä, että viittaa siihen, että keskitytään vain hallintoon eikä itse toiminnan tukemiseen. Pitäisikö siis tämänkin verkoston nimi olla "Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto", jotta ei vaikuttaisi liikaa pelkän hallinnon kehittämiseltä?

 4. Unknown User (liikanen@uef.fi)

  Sirenin kommenttien pohjalta ei kannata sitten kirjoittaa että haemme rahaa verkostojen koordinointiin. Vaan haetaan rahaa noiden asioiden eteenpäinviemiseksi mikä Hanna-Mari kirjoitit. Eli toimintasuunnitelma varmaan kannattaa laittaa uusiksi.

 5. Unknown User (marrii@utu.fi)

  Hienoa saada Hanna-Marilta lisätietoja. Mielestäni tuo alkuperäinen paperi oli todella hyvin valmisteltu. Nyt tosiaan tämän lisätiedon valossa, kannattaisi lisästä asioita kuten Anukin ehdottaa.

  Tuossa tutkimusinfrayhteistyössä konkreettista voisi olla esim jonkinlaisten pelisääntöjen luominen infrojen käytölle. Onko vaikkapa jotain veloituksia muilta kuin infra "omistajilta". Miten infrat tuodaan laajempaan käyttöön. Lisäksi mielestäni olisi hyvä selvittää ja selventää ESFRI infrojen (käytön ja sopimusten)ehdot suhteessa kansallisen tiekartan edellytyksiin. Kansallista tiekarttaa tehtäessä Suomen Akatemiassa toimiva työryhmä toivoi, että organisaatiot tekisivät asiassa yhteistyötä. Yksi asia olisi miettiä, miten tätä kansallista yhteistyötä voisi edistää, vsaikka FIRI haussa ja tiekarttaesityksissä.

  Varmaan toistan itseäni, mutta keskeistä on nimeomaan tuo viitearkkitehtuurityö. Sen kauttahan määritellään, mitä tämän(kin) verkoston toimintaan kuuluu.Se on siis tehtävä, mutta myös lähtökohta tällekin verkostolle.

  Hassua, että tuo hallinto sana on nykyään niin pannassa, mutta varmaan keskustelujen pohjalta on hyvä muuttaa nimeä juuri kuten Hanna-Mari ehdottaa.

 6. Unknown User (ptjoha@uta.fi)

  Suuri kiitos Sipolle hyvästä paperista. Samoin Hanna-Marille kommenteista, jotka varmastikin edesauttavat rahoituksen saamista (viitearkkitehtuurin ja muiden hankkeiden lisääminen, verkoston nimen muutos jne.). Tässä pari muuta kommenttia:

  • Verkoston tehtävä: korkeakoulujen näkyvyyden edesauttaminen nousee ykkköstehtäväksi? ehkä muotoilisin ennemmin näin: "...siten, että se edistää laadultaan korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen tekemistä korkeakouluissa" (näkyvyyden lisäämisen jättäisin kokonaan pois tai sitten siitä pitäisi tehdä oma hanke... tutkimuksen tuen ja kehittämistoimien näkyvyyttä verkosto varmaan lisää mutta se on vähän eri tason tavoite)
  • 2. kohta, 3. kpl: jättäisin ehkä ekan virkkeen pois ja viimeisen muotoilisin näin: "Hyvien käytäntöjen jakaminen ja yhteisten ratkaisujen löytäminen tuottaa tehokkuutta ja parantaa tutkimuksen tuki- ja kehittämistoimien laatua." (tämä tulee kyllä ranskalaisten viivojen joukossa mutta on niin tärkeä että voisi toistua tekstissäkin; sen sijaan  motivoitumista/työajan käyttöä verkostotoimintaan ei ehkä sinänsä tarvitse korostaa)
  • 3. kohta: 2. kpl: — ja koska nimenomaan halutaan rajat ylittävää yhteistyötä

  T. Johanna

   

   

   

 7. Unknown User (ptjoha@uta.fi)

  Tämä unohtui: Yliopistojen tutkimuksen arvioinneissa kertyneen kokemuksen ja käytäntöjen/metodien (miksei myös arviointien hyödyntämisen) tarkastelu ja vertailu voisi tosiaan olla yksi uuden verkoston konkreettisista hankkeista. Olisin tässä mielelläni mukana, vetovastuutakin voin ottaa jos on tarvetta. Meillä TaY:ssa on edelleen ajatuksena järjestää pieni seminaari asian tiimoilta huhti-toukokuun taitteessa. Se voisi toimia hankkeen "lähtölaukauksena".

 8. Sähköpostitse tulleet kommentit kyselyluonnokseen:

   

  Anu Liikanen:

   Kysymykseen 2 on voitava vastata kohta.

  Kohdassa 2 ehdotan että siirretään valinta 'tutkijan tukipalvelut' alimmaiseen kohtaan, 'muut tutkijan tukipalvelut, mitkä?'

   Mitä tarkoitetaan kohdassa 4 jäsenellä? tätä pitäisi avata, muutoin on vaikea vastata. Voisiko kysyä oletko kiinnostunut toimimaan TUHA-verkostossa.

   Kohdassa 5 tutkimusdata-asiat voisi nimetä tutkimusaineistot kuten kohdassa 2.

  Viitearkkitehtuurityö ei välttämättä avaudu, mitä tarkoitetaan

   

  Sipo Vanhanen:

  Olen samaa mieltä Anun kanssa kohdista 2, 4 ja 5 paitsi että ne, jotka toimivat Viitearkkitehtuuri- tai tietomallityössä tietävät jo, mistä siinä on kyse. Ne. jotka eivät ymmärrä, voivat olla kiinnostuneita olemaan asiassa kuulolla, mutten usko, että kukaan noviisi haluaa ryhmään kauhean aktiivisesti. Voin tietysti olla väärässä :  )

   Kohdassa 3 osiossa Muu, mikä? pitäisi olla mahdollista vastata useampi kuin yksi verkosto.

   Kohta 4 kysymyksenasettelua kannattaa miettiä. Kyseessähän on verkostojen verkosto, jolloin oletus on, että kuulutaan johonkin alaverkostoon tai perustetaan sellainen, ja sen lisäksi halutaan toimia koordinaatioryhmässä.

   Kohdassa 5 osioista Muu, mikä? puuttuu kohta, johon valinta kirjoitetaan.

  Pitäisikö kohdassa 5 puhua enemminkin työryhmän vetäjästä - kukin ryhmähän tarvitsee sekä puheenjohtajan että sihteerin. Halukkaat voisivat jakaa tehtävät keskenään. En oikein usko, että tarjolla oleviin tehtäviin on kauheasti tungosta.

   

  Mari Riipinen:

  Koetäytin lomakkeen ja omalta osaltani pelasi vallan mainiosti. (Toimii muuten myös padilla). Mietin noista tehtävään kuuluvista aloista vielä, että tulisiko siinä olla tutkimustulosten hyödyntäminen (tuloksista liiketoiminnaksi) omana kohtamaan. Joissakin organisaatioissa se on osa innovaatiopalveluita, mutta toisaalla innovaatiopalveluita käsitetään kapeammin. Entä oliko siinä omaa kohtaa tutkimustoiminnan toteuttamisvaiheen (esim raportointi, koordinointi, talousasiat) tehtäville?

   

  Johanna Hakala

  Kysely vaikuttaa oikein hyvältä! (Lähetinkin sen vahingossa, tyhjänä.)

   Kysymyksessä 5 on jotain sijamuotohäikkää:

  "Oletko kiinnostunut toimimaan TUHA-verkoston alle suunnitelluissa teema-alueilla" >> suunnitelluilla

   Aivan viimeisellä rivillä kysytään muista mahdollisista teema-alueista mutta onko lomakkeeseen mahdollista niitä kirjata?