Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Aihio (sinertävällä pohjavärillä seuraavassa TICTOR-kokouksessa käsiteltävät muutostoiveet)Lähde / Muutosta ehdottanutMuutosta käsitelleetRatkaisu/kommenttejaMuutostoiveen käsitellyt ohjausryhmän kokous (vuosi/kk)
Identiteetin hallinta sekä suomalaiset että ulkomaalaiset → Muutos siniseksi ja siirto lähemmäs nykyhetkeäCSC
Ehdotetaan muutettavaksi väritykseltään siniseksi (päätetty). Landerina toimiva ideamuotoilun sivu uuden landerin alisivuksi. Viittaa jatkossa etenevään koulutustoimialan työryhmään ja Ideamuotoilun tuotoksiin laajemman kuvan kehittämistarpeista
Tutkimusta kuvaileva tieto kansallisesti nimeäminen → Laki tutkimustietovarannostaAAPA/FUCIO/CSC
Ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Laki tutkimustietovarannosta2020-06
Rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden yhteinen tietopohja nimeäminen → Kansallisen tutkimusekosysteemin yhteinen tietopohjaAAPA/FUCIO/CSC
Ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Kansallisen tutkimusekosysteemin yhteinen tietopohja2020-06
Robotiikka nimäminen → VM: Aurora AIAAPA/FUCIO
Ehdotetaan muutettavaksi muotoon: VM: Aurora AI koska kansallinen tekoälyohjelma luo toimintamalleja julkisen hallinnon tekoälyn/robotiikan hyödyntämiselle2020-06
Sähköiset valintakokeet (YO)AAPA/FUCIO
Ehdotetaan muutettavaksi väritykseltään siniseksi ja siirto aikajanalla kevääseen 20202020-06
LMS nimeäminen → LMS:tAAPA/FUCIO
Ehdotetaan muutettavaksi muotoon LMS:t koska toimii koosteena eri oppimisympäristöratkaisujen seurannassa. Siirto aikajanalla 2020-2021 puoliväliin2020-06

VM: Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke

 • Hanke liittyy avoimen datan direktiivin (PSI-direktiivi) toimeenpanoon Suomessa
 • Hanke toteutetaan laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Keskeisiä sidosryhmiä ovat valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja julkisen hallinnon omistamat yritykset
 • Siinä tuotetaan ja osin myös toimeenpannaan
  • ehdotus julkisen sektorin tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista
  • toimintamalli julkisen tiedon entistä systemaattisemmasta avoimesta julkistamisesta
  • tiedon laatukriteerit
  • kansalliset API-linjaukset

  • yhteentoimivuusalusta tukemaan tiedon teknistä ja semanttista yhteentoimivuutta

 • Lisätietoja: https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen
CSC
Ehdotetaan lisättäväksi todettuna eli sinisenä asiana yhteiset-radalle2020-06
Toisiolain nimeäminen => "Sotedata tutkimuskäyttöön (Toisiolaki)"CSC
Ehdotetaan nimeä muutettavaksi2020-06
"Osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä"UNIFIKäsitelty Ideatoimikunnan avoimessa kokouksessa Ehdotetaan lisättäväksi mahdollisena asiana koulutuksen radalle.2020-06
Tutkijan polun viitearkkitehtuuritCSCTodettu Finn-ARMA-verkoston työvaliokunnassaLisätään pinkkiä eli mahdollisena asiana tutkimus-kaistalle.2020-04
LMSKOOTuki
Lisätään LMS takaisin tiekartalle ja sisällytetään siihen LMS-kilpailutuksessa opittua2020-02

Sivun osioiden otsakkeet kuvaamaan sivun sisältöä ja toimimaan linkkeinä eri osoihin

CSC, yleinen ylläpito
Lisätty. Ehdotetaan lisättäväksi sivun yläreunaan2020-02
RobotiikkaAAPA/FUCIO
Ehdotetaan lisättäväksi Robotiikka (yhteiset -radalle)2020-02

”Korkeakoulujen profiilisivu Vipuseen”

AAPA/FUCIO
Ehdotetaan poistettavaksi, ei ole toteutunut Vipuseen2020-02
Erasmus+ 2021-2027TH/ICT -valmistelu
Esitetty lisättäväksi (koulutus-radalle)2020-02
Euroopan Horisontti 2021-2027TH/ICT -valmistelu
Esitetty lisättäväksi (tutkimus-radalle)2020-02
Tekijänoikeusdirektiivi ja sen kansallinen implementointiCSC

Esitetty lisättäväksi (tutkimus-radalle)

Lisätty yhteisiin (TH/ICT).

2020-02
LUMICSC
Esitetty lisättäväksi (tutkimus-radalle)2020-02
Yhteisestä kirjastojärjestelmästä luovutaanOPTIETOR&Kootuki yhteiskokous
Poistettu, näkyvillä "Palvelut"-kerroksessa2019-12
Digivisio: Yhteinen tietopohjaDigivisio, CSC
Siirretty koulutusradalta Yhteiset-kaistalle, tool tippiin näkyville "Analytiikka ja yhteinen tietopohja johtamiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön"2019-12
Analytiikka ja yhteinen tietopohja johtamiseen ja henkilökohtaiseen käyttöönDigivisio, CSC
Yhdistetty Digivisio: Yhteinen tietopohja2019-12
Hallinnonalojen yli tunnistettavat asiat (SM, TEM, OKM)TH/ICT
Ehdotusta ei esitetä päätiedoissa, aihetta tukevat uudet toimintaympäristöä kuvailevat kuvat ka.csc.fi-portaalissa.2019-12
Kansainväliset tutkinnot ja Suomeen tulevien opiskelijoiden luvat

Ehdotusta ei esitetä päätiedoissa, lisätty toimintaympäristö-kerrokselle2019-12

Identiteetin hallinta sekä suomalaiset että ulkomaalaiset

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

TH/ICT, Ohjausyhteistyön ryhmien yhteiskokous
Lisätty yhteiset-kaistalle2019-12

Big Data opetuksessa - opetuksen isojen data-aineistojen hallinta ja jakaminen kansallisena ratkaisuna CSCIDEAPANKKI-87 - Getting issue details... STATUS

Ohjausyhteistyön ryhmien yhteiskokous
Ehdotettu lisättäväksi2019-12
Digivisio: Avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista tukevat työkalutDigivisio, CSC
Uusi otsikko, jonka alle liitetty allaolevat, jo tiekartalla olevat otsikot2019-09
 • Seuraavan sukupolven oppimisalustat


Yhdistetty 'Digivisio: Avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista tukevat työkalut' -otsikon alle2019-09
 • Jouheva ristiinopiskelu


Yhdistetty 'Digivisio: Avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista tukevat työkalut' -otsikon alle2019-09
 • Yhteiset työkalut osaamisen osoittamiseen


Yhdistetty 'Digivisio: Avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista tukevat työkalut' -otsikon alle2019-09
 • Avoin ja integroitava oppimisekosysteemi


Yhdistetty 'Digivisio: Avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista tukevat työkalut' -otsikon alle2019-09
 • Yhteentoimivat palvelut avoimeen ja joustavaan opiskeluun


Yhdistetty 'Digivisio: Avointa, joustavaa ja jatkuvaa oppimista tukevat työkalut' -otsikon alle2019-09
Digivisio: Elinikäinen henkilökohtainen osaamisportfolioDigivisio, CSC
Uusi otsikko2019-09
Avoimet oppimateriaalit toimiva osa koulutus- ja opetusyhteistyötä

Venytetty vuoteen 2021 asti2019-09
Yhteinen operatiivinen suoritusrekisteri

Muutettu otsikko: 'Digivisio: Yhteinen tietopohja'2019-09
Yksi yhteinen opintohallinnon järjestelmä

Muutettu otsikko: 'Digivisio: Yhteinen opintohallinnon tietoallas'2019-09
Jatkuva oppiminen

Siirretty 'Yhteiset'-osiosta 'Koulutus'-osioon ja muutettu muotoon 'Jatkuvan oppimisen toimintaympäristö'2019-09
Tutkimuksen ja TKI-toiminnan kansainvälinen toimintaympäristö

Uusi otsikko2019-09
Europass

Tiekartan päätiedot -kaistalle lisätty "Europass"2019-05
Jatkuva oppiminen

Lisätty yhteiset-kaistalle toimintaympäristöön viittaava 'Jatkuva oppiminen'2019-05

Kansallisarkiston uusi päätös AMK asiakirja-aineistojen sähköiseen säilyttämiseen liittyenEsitetty toive2019-04

Tutkimusmateriaalien pitkäaikaissaatavuuden takaavat Fairdata-palvelutPoistettu tiekartalta, Faidata osaksi muuttunutta "Avoin tiede, data ja fairdata -palvelut" -kohtaa (ks. alla).2019-04
Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma

"Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma" yhdistetään fairdata-palveluihin ja muutettu muotoon "Avoin tiede, data ja fairdata -palvelut"2019-04
European Open Science Cloud

Tiekartan tutkimuskaistalle lisätty "European Open Science Cloud"2019-04
Tutkimusluvat tutkimustietovarannossa

Poistettu tiekartalta kohta "tutkimusluvat tutkimustietovarannossa"2019-04
Rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden yhteinen tietopohja

Tiekartan tutkimuskaistalle lisätty "Rahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden yhteinen tietopohja"2019-04

Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma (2017-2021), infrapäivityksetKohdan "Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma (2017-2021), infrapäivitykset" otsikoksi muutettu "Tutkimuksen palveluiden avaaminen tutkimuslaitoksille ja korkeakoulutukseen"2019-04
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tila -raportti

Tiekartan yhteiset -kaistalle lisätty "korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tila -raportti"2019-04
Analytiikka ja yhteinen tietopohja johtamiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön

Tiekartan yhteiset -kaistalle lisätty "Analytiikka ja yhteinen tietopohja yhteiseen käyttöön"2019-04
Saavutettavuusdirektiivi

Tiekartan yhteiset -kaistalle lisätty "Saavutettavuusdirektiivi"2019-04
Yhteentoimivat palvelut avoimeen ja joustavaan opiskeluun

"Yhteentoimivat palvelut avoimeen ja joustavaan opiskeluun" linkki päivitetty laskeutumissivulle.2019-04
Avoin ja integroitava oppimisekosysteemi

"Avoin ja integroitava oppimisekosysteemi" linkki päivitetty laskeutumissivulle2019-04
Jouheva ristiinopiskelu

"Jouheva ristiinopiskelu" linkki päivitetty laskeutumissivulle2019-04

Sähköiset valintakokeet -linkin muutosLinkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01
Yhteisestä kirjastojärjestelmästä luovutaan, Tiedonhallintalaki -linkin muutos

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01
Eettistä tietopolitiikkaan tekoälyn aikakaudella selonteko -linkin muutos, siirtäminen toimintaympäristön muutokset -kerrokselle

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle, siirretään toimintaympäristön muutokset -kerrokselle2019-01
Koski-palvelu -linkin muutos, siirtäminen palvelut -kerrokselle

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle, siirretään palvelut -kerrokselle2019-01
Sähköisen arkistoinnin SAPA-palvelu toimintaan -linkin muutos, siirtäminen toimintaympäristön muutokset -kerrokselle

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle, siirretään toimintaympäristön muutokset -kerrokselle2019-01
Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma -linkin muutos

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01
Datanhallinan ja laskennan kehittämisohjelma (2017-2021), infrapäivitykset -linkin muutos

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01
Tutkimusta kuvailevat tiedot linkitetty toisiinsa ja hyödynnettävissä rajapintojen välityksellä vapaasti -linkin muutos

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01
Tutkimusmateriaalin pitkäaikaissaatavuuden takaavat Fairdata-palvelut -linkin muutos

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01
Yhteinen oppimisympäristö (LMS) -linkin muutos

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01
Avoin TKI-toiminta

Lisätty tiekartalle, ohjautuu wiki-laskeutumissivulle2019-01
Yhteinen sähköinen asianhallinnan ja digitaalisen arkistoinnin palvelu -linkin muutos

Linkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2019-01

Avoimet oppimateriaalit toimiva osa koulutus- ja opetusyhteistyötä - linkin muutosLinkki päivitetty wiki-laskeutusmissivulle2018-11
Sähköiset valintakokeet

Lisätty tiekartalle: (koulutus / syksy 2019) , ohjautuu wiki-laskeutumissivulle2018-11

Tiedonhallintalaki

https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-63Lisätty tiekartalle: (yhteiset / kevät 2019), ohjautuu wiki-laskeutumissivulle2018-11

Tutkimusmateriaalin pitkäaikaissaatavuuden takaavat Fairdata-palvelutLinkki päivitetty (https://www.fairdata.fi/en/)2018-09
Koski-palvelu

Linkki päivitetty (https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM005:00/2018)2018-09
Käyntikorttisivu päätiedot-kerroksen asioille

Kansalaisen sähköinen asiointi -asialle luotu oma käyntikorttisivu, johon kerätty keskeistä tietoa suomi.fi-palveluista. Linkki muutettu päätiedot_luonnos kerrokselle2018-09

Yhteinen MoodleLisätty tiekartalle2018-06
Avoimet oppimateriaalit toimiva osa koulutus- ja opetusyhteistyötä

Lisätty tiekartalle2018-06
Jouheva ristiinopiskelu

Lisätty tiekartalle2018-06
Palvelut avoimeen ja joustavaan opiskeluun

Uusi muotoilu ja tooltipin päivitys2018-06
Avoimet tutkimus- ja oppimateriaalit yhteiskäytössä

Tooltipin ja linkin päivitys2018-06
Hakan vahventaminen MFA:lla

Muutettu muotoon Vahvempi tunnistautuminen Hakalla2018-04
Avoin ja integroitava oppimisympäristöekosysteemi

Poistettu (löytyy eri muodossa Päätiedot-kerrokselta, jonne linkki päivitetty)

2018-04
Kehittämishankkeet-kerroksen uudelleen miettiminen

Jaettu kahteen kolumniin alkamisajan mukaan2018-04
Hyödynnetään julkisen hallinnon palveluita

Linkki päivitetty2018-04
Massadigitoinnin tuotanto

Lisätty2018-04
Koulutusasteiden rajat ylittävä tunnistusratkaisu

Siirretty koulutuksen kaistalle2018-04
Yhteistyöryhmät

Päivitetty kartalla olleet yhteistyöryhmät, lisätty Visio 2030 työryhmät2018-04
Välityspalvelu korkeakoulujen eri palveluiden yhteenkytkemiseksi

Lisätty Korkeakoulut hyödyntävät yhteistä välityspalvelua2018-04
Sähköisten todistuskopioiden sähköinen säilytys ja digitaalinen varmennus

Lisätty2018-04
Kehittämishankkeiden kuvauksen kehittäminen

Muutettu tooltippejä uuden tiedon mukaisesti ja vaihdettu linkkaus kehittämishankkeiden omille sivuille tämän ollessa mahdollista2018-04
Linkki seurattavien listaan

Tiekartan yhteyteen lisätty linkki Seurattavien asioiden listaan2018-04
Eidas-asetuksen ja Tietosuojadirektiivien linkkien päivittäminen

Linkit muutettu2018-04
"Pinkkien" asioiden tooltipien päivittäminen

Tooltipeistä poistettu viittaukset eri visioihin. Jatkokehityksessä tooltipien muokkaaminen avaavammiksi.2018-04
Uudet kehittämishankkeet lisätty

Kaikki korkeakoulujen kehittämishankkeet vuodelle 2018-2020 lisätty tiekartalle2018-05
Kehittämishankkeiden layerit uudistettu OKM:n jaottelun mukaisiksi

Jaottelua päivitetty.

2018-05


Tietovarannot-layer nimen muutos

Tietovarannot- layer muutettiin nimeltään paremmin kuvaavaksi (Datanhallinta)2018-05
Periaatteet-kerros erillään tiekartasta

Periaatteet ohjaavat (tai niiden tulisi ohjata) sitä, mitä tiekartalla on. 

Hylätty

Identiteetinhallinta-kerroksen siirtäminen palvelu-kerrokseen

Palvelu-kerros on niin täynnä, että luettavuuden vuoksi ei toteuteta. Jatkopohdintaan. Hylätty
Tietovarastot-kerroksen siirtäminen osaksi palvelu-kerrosta

Palvelu-kerros on niin täynnä, että luettavuuden vuoksi ei toteuteta. Jatkopohdintaan. Hylätty
Statuksen hienojakoisempi erittely

Päätetty/suunnittelu-jaosta esim. mahdollinen,suunnitelmassa/budjetoitu, toteutusvaihe, valmistunut. Hylätty koska päivitystyö kasvaisi todella paljon, tarkemmat tiedot löytyvät tooltipistä.Hylätty
Palvelu/tuloskortti hankkeille

Seurattavien asioiden sijaan jokaiselle seurattavalle kohteelle oma wikisivu. Hylätty koska päivitystyö kasvaisi todella paljon.

Hylätty


Tulevaisuuden trendit tiekartalle

Tulevaisuuden trendit ovat jo näkyvissä.

Hylätty
Yhteistyöryhmät-kerroksen poistaminen

Alun perin on haluttu näyttää eri toimijat. Kaikki eivät ole myöskään hankkeita/projekteja, eivätkä suoraan minkään yhden yksittäisen ryhmän asiana.Hylätty
Lisäys: Yksi ja sama rekisteri

Sisu, Peppi ja Oodi yhdistyisivät. Hylätty koska tiekartalla on jo yksi yhteinen opintohallinnon järjestelmä päätiedoissa.Hylätty
Käyttökoulutukset uusille käyttäjille

Esim. Ilmari hyvösen vetämänä, konsensuksen löytäminen tiekartan käytöstä.Hylätty
Organisaatiokohtaisuudesta tulisi päästä eroon

Ei tehdä muutoksia: valtion isojen sijoitusten tulee näkyä.Hylätty
Riippuvuussuhteiden esittäminen tiekartassa

Eli esim. koulutuksen kuvailutiedot yhteenmukaiset on välivaihe joka tarvitaan, jotta koulutussisällöt on ajasta ja paikasta riippumattomasti saatavilla.Hylätty
Hierarkian lisääminen tiekarttaan

Hierarkisuuden hahmottaminen lisäisi joustavuutta ja vähentäisi tarvetta yhteismitallisuuteen.Hylätty
Robotiikka ja analysaation automatiikka esiin

Lisätty Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella- selonteko2018-04
Kehittämishankkeet-kerroksen muuttaminen niin, että tiekartan uimarata säilyy

Kehittämishankkeita on paljon joten niitä ei ole mahdollista mahduttaa koulutus- radalle.Hylätty
Kapa-laki ja Suomi.fi-palvelut lisättävä tiekartalle


Jatkoselvityksessä
Uusi yhteinen kirjastojärjestelmä- kohdan muuttaminen (monikko, välivaiheeksi SaaS ja KOHA -palvelut

Poistetaan Yhteinen kirjastojärjestelmä, lisätään Yhteisestä kirjastojärjestelmästä luovutaan.2018-04
Arkistojen digitalisointi siirtäminen päätiedoista toimintaympäristön muutos -kerrokseen

Muutetaan: Yhteinen sähköinen asianhallinnan ja digitaalisen arkistoinnin 2019, Päätieto-kerrokselle pinkkinä.2018-04
Avoimet tutkimus- ja oppimateriaalit saatavilla

Lisätään Päätiedot-kerrokselle: Avoimet tutkimus- ja oppimateriaalit yhteiskäytössä (viitataan FAIRiin tooltipissä), yhteiselle kaistalle.2018-04
Lisäys: yhteinen operatiivinen opiskelijahallinnon rekisteri

Yhteinen operatiivinen opiskelijahallinnon rekisteri. Päätietoihin, sinisellä 2019 (2020) kieppeille.2018-04
Lisäys: sähköisten valintakokeiden alusta

Tiekartalla on Palvelut-kerroksella Yhteiset sähköiset tentit. Tämän lisäksi lisätty pinkkinä Päätiedot-kerrokselle Yhteiset työkalut osaamisen osoittamiseen.2018-04
Korvataan tiekartalla oleva "Avoimen tieteen kansalliset palvelut" muotoon "Fairdata-palvelut tutkimusaineistojen FAIR-periaatteiden mukaiseen hallintaan"

Lisätty Avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelma ja Tutkiusmateriaalin pitkäaikaissaatavuuden takaavat Fairdata-palvelut.2018-04
Arkistojen digitointi -kohdan voisi muuntaa esim. Sähköisen arkistoinnin SAPA-palvelu toimintaan 2018 (sinisellä), Massadigitoinnin tuotanto alkaa 2020 (pinkillä).

Poistettu Artkistojen digitointi- kohta, päätietojen kerrokselle lisätty sinisellä Sähköisen arkistoinnin SAPA-palvelu ja toimintaympäristön muutokset- kerrokselle Massadigitoinnin tuotanto.2018-04
Aktiivisempi hallintamalli

Päivitysvastuista, uusien asioiden nostamisen oikeuksista yms sovittava, TICTOR liian harvoin kokoustava. Muutoksena hallintamalli kirjoitettu auki tiekartan yhteyteen. 2018-04
Saavutettavuusdirektiivi, tietosuoja-asetus ja EIDAS-asetus tulisi siirtää toimintaympäristön muutokset -kerrokselle (pois päätiedoista).

Siirto tehty.2018-04
Toimijat ryhmät- kerrokselta poistettava KDK-ryhmät joiden toiminta päättynyt


2018-04
Lisäys: todistusten dokumenttimuodon kansallinen säilytys ja sen oikeellisuuden digitaalinen autentikointi

Lisätty pinkkinä Sähköisten todistuskopioiden sähköinen säilytys ja digitaalinen varmennus.2018-04
Yhteinen Moodle nimetty Yhteinen oppimisympäristö (LMS)

Lisätty päätiedot- kerrokselle mahdollisena muutoksena.2018-06
Jouheva ristiinopiskelu: uusi asia

Muotoilu edustaa tavoitetilaa, jota mm. Ristiinopiskelu-kehittämishanke edistää ja, johon liittyvistä toimenpiteistä korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanon johtoryhmäkin linjannee.

2018-06
Yhteentoimivat palvelut avoimeen ja joustavaan opiskeluun: nimi ja tooltip päivitetty asiassa

Asia nimettänee syksyllä vielä paremmin, kun asiaan liittyvä korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon kuuluva kehittämisohjelma käynnistyy.2018-06

Avoimet oppimateriaalit toimiva osa koulutus ja opetusyhteistyötä: uusi asiaLisätty päätiedot-kerrokselle toteutuvana2018-06

Avoimet tutkimus- ja oppimateriaalit yhteiskäytössä: nimi ja tooltip päivitetty asiassaLisätty päätiedot- kerrokselle mahdollisena muutoksena2018-06
Avoimen tieteen datan toimenpideohjelman linkki päivitetty

Linkki päivitetty2018-06
Koski-palvelu

Linkki muutettu
Tutkimusmateriaalin pitkäaikaissaatavuuden takaavat Fairdata-palvelut

Linkki muutettu ja tooltip päivitetty

 • No labels