MPASSid tietomallin vaatimat tiedot on toimitettava omissa atribuuteissaan ja näistä  on toimitettava lista MPASSid ylläpidolle (tuki@mpass.fi). Nimeäminen on vapaata, mutta atribuutit ovat:             

Tarkempi kuvaus tietomallista on sivulla Data models (osa mainituista attribuuteista luodaan MPASSid:n toimesta).

Tietomalliin lisätään mahdollisesti kansallinen oppijanumero omana atribuuttinaan. Tämän aikataulu on kuitenkin vielä auki.

Integraatiota varten on hyvä luoda useampi testikäyttäjä, joilla on eri tietomallissa määriteltyjä rooleja  ja arvoja. Kun integraatio on todennettu toimivaksi nämä käyttäjät voi poistaa.