Vuositasoiset Excel-tiedostot on siirretty VIRTA-julkaisutietopalvelun wikiin: Vuositasoiset Excel-tiedostot