Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, yo-sairaaloiden sekä tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa raportoimien julkaisujen metatiedot excel-tiedoistoina. Koodien selitteet ja tietokenttien määritelmät löytyvät OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Julkaisut2019_wiki.xlsx

Julkaisut2018_wiki.xlsx

Julkaisut2017_wiki.xlsx

Julkaisut2016_wiki.xlsx

Julkaisut2015_wiki.xlsx

Julkaisut2014_wiki.xlsx

Julkaisut2013_wiki.xlsx

Julkaisut2012_wiki.xlsx

Julkaisut2011_wiki.xlsx

  • No labels