Julkaisutiedot osana opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruuta

OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu korkeakouluilta sekä muilta tutkimusorganisaatioilta toteutetaan kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta (p. julkaisutyypit H ja I joista kerätään lukumäärätiedot KOTA-järjestelmän kautta). OKM käyttää tietoja mm. korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Tilastotiedot OKM:n tiedonkeruuseen raportoiduista julkaisuista julkaistaan vuosittain Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Tiedonkeruuseen poimittavien julkaisujen tilannetta voi seurata korkeakoulujen extranetistä extra.vipunen.fi.

Tiedonkeruun vuositasoiset Excel-tiedostot

Yksityiskohtaisempia analyyseja varten Virta-julkaisutietopalvelun wikialueelle lisätään vuosittain koostettavat vuositasoiset Excel-tiedostot.

Vuositasoisiin Excel-tiedostoihin poimitaan kaikki tilakoodilla 2 (ks. Julkaisun tila) olevat kyseisen tiedonkeruuvuoden julkaisut.

Uusi tiedosto lisätään vuosittain huhti-toukokuussa, jufo-tasot päivitetään vasta kesäkuun päivityksessä Julkaisufoorumin täydennysarviointien valmistuttua (ks. https://julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit).

Julkaisuulkaisufoorumiluokituksen määrittäminen tiedonkeruussa raportoiduille julkaisuille

VIRTA-julkaisutietopalveluun raportoiduille vertaisarvioiduille julkaisuille määritetään palvelussa Julkaisufoorumi-luokitus, jonka perusteella esimerkiksi korkeakoulujen julkaisuille lasketaan julkaisupisteet rahoitusmallia varten. VIRTA-julkaisutietopalvelu on kytketty Julkaisufoorumin julkaisukanavatietokantaan, joka sisältää kaikkien Julkaisufoorumin arvioimien lehtien, sarjojen ja kustantajien tiedot. Tiedot ovat selailtavissa Julkaisufoorumin portaalissa.

Lisätietoja ks. Jufo-tunnistus.

Julkaisutietojen hyödyntäminen tietojärjestelmissä tai palveluissa

Kukin tiedonkeruuseen osallistuva organisaatio voi hakea omat Virta-julkaisutietopalveluun tallentamansa julkaisutiedot Virran REST-rajapinnan kautta.

VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämiä julkaisutietoja voidaan hyödyntää myös erilaisissa tutkijoille suunnatuissa palveluissa ja prosesseissa. Tiedot voidaan siirtää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluihin, julkaisuarkistoihin, tutkimusaineistopalveluihin tai muihin tutkijoiden käyttämiin palveluihin, jolloin tutkijan ei tarvitse syöttää niitä käsin. Virta-julkaisutietopalvelusta kolmansille tahoille toteutetut tiedonsiirrot on kuvattu sivulla tiedonluovutustoimeksiannot.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö on hyödynnettävissä missä tahansa järjestelmässä kahden lukurajapinnan kautta:

  • REST-rajapinta
  • OAI-PMH-rajapinta (julkaistaan myöhemmin)

Tarkempi ohje ja kuvaus, ks. REST-rajapinta

Julkaisutietojen hyödyntäminen Suomen Akatemian hankeraportoinnissa ja rahoitushaussa

Julkaisutietojen poiminta VIRTA-julkaisutietopalvelusta on otettu käyttöön Suomen Akatemian hankeraportoinnissa huhtikuussa 2017 ja rahoitushauissa syyskuussa 2018. 

Lisätietoja, ks . Tiedonluovutuslupa VIRTA-julkaisutietopalvelusta Suomen Akatemialle ja Ohjeita tutkijoille: Suomen Akatemia ja VIRTA-julkaisutietopalvelu 

Julkaisutietojen selailu

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja voi vapaasti selata tiedejatutkimus.fi:ssä.

Julkaisutietoja voi selata myös kansainvälisessä OpenAIRE-portaalissa tietoja tuottaneiden organisaatioiden päätösten mukaisesti (ks. Tiedonluovutuslupa VIRTA-julkaisutietopalvelusta OpenAIRE-portaaliin).