Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisun tila määritellään julkaisun tila -koodistolla seuraavasti:

-1

”HYLÄTTY”

Julkaisun tietoja ei siirretä tietovarantoon tai julkaisu poistetaan

0

"KESKEN"

Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta julkaisun tiedot voidaan lukea tietovarannon rajapinnasta.

1

"VALMIS/JUULI"

Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää Juuliin.

2

"VALMIS/OKM"

Julkaisu voidaan raportoida Juulissa ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa julkaisutyypiltä vaadittavat arvot

 • Organisaatio voi itse merkitä koodiksi ”0”, ellei se halua julkaisun näkyvän JUULIssa tai ”1” ellei halua sitä poimittavan tiedonkeruuseen
 • Organisaatio voi merkitä koodiksi ”-1”, mikäli se haluaa poistaa julkaisun tietovarannosta
 • Julkaisun tilaa voi muuttaa milloin tahansa siirtämällä julkaisun uudelleen XML-tiedostossa tietovarantoon
 • Mikäli organisaatio on raportoinut julkaisun tilaksi -1, 0 tai 1, sitä ei kuitenkaan päivitetä ylöspäin
  • Esim. Korkeakoulu on antanut tilaksi 0, eikä halua tietoa julkaistavan JUULIssa
  • Tila-koodia ei muuteta ylöspäin esim. 2:ksi, vaikka kaikki OKM-vaatimukset täyttyisivät
 • Vuosien 2011-14 tiedonkeruussa huomioiduille julkaisuille annetaan automaattisesti tila-koodiksi 2

Tarkastettavat tiedot ja niiden vaikutus julkaisun tilaan

Julkaisun tila -koodia päivitetään tietovarannossa, mikäli julkaisussa on virheitä tai puutteita seuraavan taulukon mukaisesti:

 • Esimerkki:
  • Organisaatio on kirjannut julkaisun tilaksi 2 (=OKM-kelpoinen)
  • Jos julkaisussa on puute, esim. julkaisuvuosi puuttuu, se muutetaan tilaan -1
  • Jos julkaisussa on vähäisempi virhe, esim. tieto kv. yhteisjulkaisemisesta puuttuu, se muutetaan tilaan 1
  • Jos julkaisussa on muu virhe, esim. DOI-tunniste on väärin muotoiltu, julkaisu säilyy tilassa 2

Tiedonsiirrossa pakolliset tiedotJulkaisun tila, jos tiedossa virhe/puute (ks. koodien selitteet alla)
VirhekoodiKuvausJulkasutyypin_rajaus20112012201320142015201620172018
org_tunOrganisaatiotunnus puuttuu tai ei vastaa koodistoa
-1-1-1-1-1-1-1-1
xml_orgtunYksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja
-1-1-1-1-1-1-1-1
jorg_tunJulkaisun organisaatiokohtainen ID puuttuu
-1-1-1-1-1-1-1-1
xml_jorg_tun

Yhdessä XML-tiedostossa julkaisun organisaatiokohtainen tunnus voi esiintyä vain yhdessä julkaisussa


-1-1-1-1-1-1-1-1
jvuosiJulkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu
-1-1-1-1-1-1-1-1
jnimiJulkaisun nimi puuttuu
-1-1-1-1-1-1-1-1
kaikki_tekijatTekijätiedot puuttuvat
-1-1-1-1-1-1-1-1
jtyyppiJulkaisutyyppi puuttuu tai ei vastaa koodistoa
-1-1-1-1-1-1-1-1
org_tekijatVähintään yksi organisaation oma tekijä annettava
-1-1-1-1-1-1-1-1
julk_ilm_-1Julkaisun tilaksi annettu -1, ei siirretä tietovarantoon (JulkaisunTilaKoodi)
-1-1-1-1-1-1-1-1
issn_lehtiISSN puuttuu tai on väärin muotoiltuin ('A1', 'A2', 'B1')-1-1-1-1
issn_isbn_konfISSN tai ISBN puuttuu tai on väärin muotoiltuin ('A4', 'B3')-1-1-1-1
konf_nimiKonferenssin vakiintunut nimi puuttuuin ('A4', 'B3')


-1-1-1-1-1
issn_isbn_kirjaISSN tai ISBN puuttuu tai on väärin muotoiltuin ('A3', 'B2', 'C1', 'C2')-1-1-1-1
kust_nimiKustantajan nimi puuttuuin ('A3', 'B2', 'C1', 'C2')-1-1

kust_nimiKustantajan nimi puuttuuin ('A3', 'B2', 'C1', 'C2', 'D2', 'D4', 'D5', 'D6', 'E2', 'E3')

-1-1
konferenssin_nimiKonferenssin vakiintunut nimi puuttuuin ('A4', 'B3', 'D3')

-1-1
lehden_nimiLehden nimi puuttuuin ('D1')

-1-1
lehti_tai_emojulkaisuLehden - tai emojulkaisun nimi puuttuuin ('E1')

-1-1Koodistoihin liittyvät virheet(huom. kyseinen kenttä saa olla tyhjä, mutta jos tieto on annettu ja se ei ole koodiston mukainen, tieto ei siirry tietovarantoon)Virhekoodi
Julkasutyypin_rajaus20112012201320142015201620172018
jmaa_koodiJulkaisumaa ei vastaa koodistoa
-1-1-1-1-1-1-1-1
jkieli_koodiJulkaisukieli ei vastaa koodistoa
-1-1-1-1-1-1-1-1
tala_koodiTieteenala ei vastaa koodistoa
-1-1-1-1-1-1-1-1
kala_koodiKoulutusala ei vastaa koodistoa
-1-1-1-1-1


kv_koodiTieto kansainvälisyydestä ei vastaa koodistoa (0 tai 1)

-1-1-1-1-1-1-1
yj_kv_koodiTieto kv. yhteisjulkaisemisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)


-1-1-1-1-1-1
yj_shp_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)


-1-1-1


yj_tl_koodi

Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
-1-1-1


yj_muu_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)


-1-1-1


yj_yritys_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)

-1-1-1
avoin_koodiTieto avoimesta saatavuudesta ei vastaa koodistoa
-1-1-1-1-1-1-1-1
rintal_koodiTieto rinnakkaistallentamisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)

-1-1-1
tek_lkmTekijöiden lukumäärä on väärin muotoiltu (pitää olla välillä 1-50)
-1-1-1-1-1-1-1-1
orgy_koodiOrganisaation alayksikkökoodi puuttuu tai ei vastaa koodistoa

 1 11Vapaaehtoiset tiedonsiirrossa, pakolliset OKM-tiedonkeruussaJulkaisun tila, jos tiedossa virhe/puute
KoodiKuvausJulkasutyypin_rajaus20112012201320142015201620172018
tek_lkmTekijöiden lukumäärä puuttuu tai on väärin muotoiltu (pitää olla välillä 1-50)
11111111
tieteenala_puutVähintään yksi tieteenala puuttuu
11111111
koulutusala_puutVähintään yksi koulutusala puuttuu
11111


kv_puutTieto kansainvälisyydestä puuttuu

1111111
yj_kv_puutTieto kv. yhteisjulkaisemisesta puuttuu


111111
yj_shp_puutTieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa puuttuu


111


yj_tl_puutTieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa puuttuu


111


yj_muu_puutTieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa puuttuu


111


yj_yritys_puutTieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa puuttuu

111
avoin_puutTieto avoimesta saatavuudesta puuttuu
11111111
rintal_puutTieto rinnakkaistallentamisesta puuttuu

111
rintal_osRinnakkaistallennusosoite on pakollinen, kun julkaisu on rinnakkaistallenettu

111
taiteen_ala_puutVähintään yksi taiteenala pakollinenin ('F1', 'F2', 'F3')

11Muut tiedot

Julkaisun tila, jos tiedossa virhe/puute
KoodiKuvausJulkasutyypin_rajaus20112012201320142015201620172018
doiDOI on väärin muotoiltu22222
isbnISBN on väärin muotoiltu
2222issnISSN on väärin muotoiltu
2222issnISSN on väärin muotoiltunot in ('A1', 'A2', 'B1')1111
orcidORCID on väärin muotoiltu22222
evoTieto EVO-julkaisusta ei vastaa koodistoa (sallitut arvot tyhjä tai 1)
2222

 

 

 • No labels