Julkaisun tila määritellään julkaisun tila -koodistolla seuraavasti:

KoodiarvoKoodin nimiSelite

-1

HYLÄTTY

Julkaisu on hylätty tai sisältää merkittäviä virheitä, ks. https://wiki.eduuni.fi/x/YH7qAg

0

KESKEN, EI JULKINEN

Julkaisun tietoja ei siirretä tiedejatutkimus.fi:hin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.

1

KESKEN, JULKINEN

Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää tiedejatutkimus.fi:hin. Tiedoissa on kuitenkin puutteita, eikä niitä voida vielä käyttää osana OKM:n tiedonkeruuta.

2

VALMIS/OKM

Julkaisu voidaan raportoida tiedejatutkimus.fi:ssä ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa vaadittavat arvot.

3EI KUULU TIEDONKERUUSEENJulkaisua ei oteta mukaan OKM-tiedonkeruuseen, julkaisu näytetään tiedejatutkimus.fi-palvelussa.
9
YHTEISJULKAISUJulkaisu raportoidaan yhteisjulkaisuna. Yhteisjulkaisun tunnistearvo löytyy <Yhteisjulkaisuntunnus> elementistä.

Julkaisun tilan muuttaminen

Organisaatioissa:

 • Julkaisun tilaa voi muuttaa milloin tahansa siirtämällä julkaisun uudelleen XML-tiedostossa tietovarantoon (tai Justus-palvelun kautta)
 • Julkaisun tila tarkistetaan kuitenkin aina tietovarannossa, joten haluttu tilakoodi ei pysy, ellei julkaisu läpäise tarkistuksia

Tietovarannossa:

 • Tietovarannossa julkaisun tilakoodi voidaan päivittää alaspäin riippuen julkaisulle tehtävien tarkistusten tuloksista (alla)
  • Tarkistuksiin voi vaikuttaa jonkin tiedon puuttuminen, ristiriita tiedoissa, koodiston vastainen tieto
 • Mikäli organisaatio on raportoinut julkaisun tilaksi -1, 0 tai 1, sitä ei kuitenkaan päivitetä ylöspäin
  • Esim. Korkeakoulu on antanut tilaksi 0, eikä halua tietoa julkaistavan tiedejatutkimus.fi-palvelussa 
  • Tila-koodia ei muuteta Virrassa ylöspäin esim. 2:ksi, vaikka kaikki OKM-vaatimukset täyttyisivät, ellei organisaatio itse lähetä julkaisua tilakoodilla 2
 • Vuosien 2011-14 tiedonkeruussa huomioiduille julkaisuille annettiin automaattisesti tila-koodiksi 2

Tarkastettavat tiedot ja niiden vaikutus julkaisun tilaan

Julkaisun tila -koodia päivitetään tietovarannossa mahdollisten virheiden tai puutteiden mukaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Tiedonsiirrossa pakolliset tiedot (jos tieto puuttuu tai on virheellinen, koko tiedoston lataus hylätään)

Pakolliset tiedot

(pl. poikkeukset koskien tutkimuslaitoksia, sairaanhoitopiirejä ja F-tyypin julkaisuja)

 • Organisaatiotunnus puuttuu tai ei vastaa koodistoa
 • Julkaisun organisaatiokohtainen ID puuttuu
 • Yhdessä XML-tiedostossa julkaisun organisaatiokohtainen tunnus voi esiintyä vain yhdessä julkaisussa
 • Yhdessä XML-tiedostossa julkaisun Virta-ID (JulkaisunTunnus) voi esiintyä vain yhdessä julkaisussa
 • Julkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu
 • Julkaisun nimi puuttuu
 • Tekijätiedot puuttuvat
 • Tieteenala ei vastaa koodistoa
 • Tieto kansainvälisyydestä ei vastaa koodistoa
 • Tieto kv. yhteisjulkaisemisesta ei vastaa koodistoa
 • Tieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa ei vastaa koodistoa
 • Tieto avoimesta saatavuudesta ei vastaa koodistoa
 • Tieto rinnakkaistallentamisesta ei vastaa koodistoa 

Vapaaehtoiset tiedot

Jos toimitettu, oltava koodiston mukainen tai tiedoston lataus hylätään

 • Julkaisumaa ei vastaa koodistoa
 • Julkaisukieli ei vastaa koodistoa
 • Koulutusala ei vastaa koodistoa

Tiedonsiirrossa tarkastettavat tiedot (virhe ei vaikuta tiedoston lataukseen)

VirhekoodiKuvausJulkasutyypin_rajaus2011201220132014201520162017201820192020202120222023
xml_orgtunYksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
jorg_tunJulkaisun organisaatiotunnus puuttuu
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
xml_jorg_tun-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
jvuosiJulkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
jnimiJulkaisun nimi puuttuu
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
kaikki_tekijatTekijätiedot puuttuvat
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
sukunimiVähintään yksi organisaation tekijä (sukunimi) on annettava
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
julkaisutyyppiEi julkaisutyyppiä tai attribuutteja
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
muoto_koodi Muotokoodi ja julkaisutyyppi  puuttuu

-1-1-1-1
yleiso_koodiYleisokoodi ja julkaisutyyppi puuttuu

-1-1-1-1
emojulkaisuntyyppi_koodi

EmojulkaisuntyyppiKoodi on pakollinen, kun MuotoKoodi on ilmoitettu, pl. MuotoKoodi = 1, 6-8-1-1-1-1
artikkelityyppi_koodiArtikkelityyppiKoodi on pakollinen kun Muotokooddi = 0

-1-1-1-1
julk_ilm_-1Julkaisun tilaksi annettu -1 (JulkaisunTilaKoodi)
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
issnISSN puuttuu tai on väärin muotoiltuin ('A1', 'A2', 'B1')-1-1-1-1-1-1-1-1-1
issn_tai_isbn

ISSN ja ISBN puutuu tai on väärin muotoiltu

in ('A3', 'B2','C1','C2')
issn_isbn_konffISSN ja ISBN puuttuu tai on väärin muotoiltu ja/tai konferenssin nimi puuttuuin ('A4', 'B3')-1-1-1-1-1-1-1 -1-1
kust_nimi_tarkistusKustantajan nimi puuttuuin ('A3', 'B2', 'C1', 'C2')-1-1


kustantajan_nimiKustantajan nimi puuttuuin ('A3', 'B2', 'C1', 'C2', 'D2', 'D4', 'D5', 'D6', 'E2', 'E3')

-1-1-1kustantajan_nimiKustantajan nimi puuttuuin ('A3', 'B2', 'C1', 'D2', 'D4', 'D5', 'D6', 'E2', 'E3')
-1-1

kustantajan_nimiKustantajan nimi puuttuuin ('A3', 'B2', 'C1', 'D2', 'D4', 'D5','E2', 'E3')


-1
-1
lehti_tai_kustantajalehden ja kustantajan nimi puuttuuin ('E1')

-1-1-1-1


lehti_tai_kustantajalehden ja kustantajan nimi puuttuuin ('C2', 'E1')

-1

lehti_tai_kustantajalehden ja kustantajan nimi puuttuuin ('C2', 'D6', 'E1')


-1
-1
konferenssin_nimiKonferenssin vakiintunut nimi puuttuuin ('A4', 'B3', 'D3')

-1-1-1-1-1-1-1
lehden_nimiLehden nimi puuttuuin ('D1')

-1-1-1-1-1-1-1
lehti_tai_emojulkaisuLehden - tai emojulkaisun nimi puuttuuin ('E1')

-1-1
avoinsaatavuus_koodi

Avoinsaatavuuskoodi on pakollinen, mikäli AvoinSaatavuusKytkin puuttuu tai AvoinSaatavuusKytkin=1 mutta JulkaisuKanavaOA puuttuu


not in ('F1', 'F2', 'F3', 'I1', 'I2')

Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita
-1-1-1-1

avoinsaatavuus_koodi

Avoinsaatavuuskoodi on pakollinen, mikäli AvoinSaatavuusKytkin puuttuu


not in ('F1', 'F2', 'F3', 'I1', 'I2')

Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita
-1
-1
preprintosoite_teksti

PreprintOsoiteTeksti on pakollinen, kun PreprintKytkin on 1-1-1-1-1-1
virhe_attrib

Toimitettu attribuuttiyhdistelmä, jonka avulla julkaisutyyppiä ei voi päätellä

-1
-1
doi_tai_url

Sovellukselta tai algoritmilta puuttuu DOI ja PysyvaOsoiteTeksti

in ('I2')


-1
-1

Koodistoihin liittyvät virheet

(huom. kyseinen kenttä saa olla tyhjä, mutta jos tieto on annettu ja se ei ole koodiston mukainen, tieto ei siirry tietovarantoon)


VirhekoodiKuvausJulkasutyypin_rajaus201120122013201420152016201720182019202020212022
yj_shp_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)


-1-1-1yj_tl_koodi

Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
-1-1-1yj_muu_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)


-1-1-1orgy_koodiOrganisaation alayksikkökoodi ei vastaa koodistoa

 1 1111111
kv_suomi_ero

Julkaisumaa on Suomi, mutta julkaisunKansainvalisyys on joku muu tai päinvastoin

111111

Vapaaehtoiset tiedonsiirrossa, pakolliset OKM-tiedonkeruussa


KoodiKuvausJulkasutyypin_rajaus201120122013201420152016201720182019202020212022
tieteenalaVähintään yksi tieteenala ilmoitettava
1111111111111
koulutusalaVähintään yksi koulutusala ilmoitettava
11111kv_puutTieto kansainvälisyydestä puuttuuEi koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita
111111111111
yj_kv_puutTieto kv. yhteisjulkaisemisesta puuttuu


11111111111
yj_shp_puutTieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa puuttuu


111yj_tl_puutTieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa puuttuu


111yj_muu_puutTieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa puuttuu


111yj_yritys_puut

Tieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa puuttuu
11111111
avoin_puutTieto avoimesta saatavuudesta puuttuu
11111111
rintal_puutTieto rinnakkaistallentamisesta puuttuunot in ('I1', 'I2')
11111111
rintalRinnakkaistallennusosoite on pakollinen, kun julkaisu on rinnakkaistallenettu

11111111
taiteenalaVähintään yksi taiteenala ilmoitettavain ('F1', 'F2', 'F3')

1111111
julkaisuKanavaOA

JulkaisukanavaOA on pakollinen, jos AvoinSaatavuusKytkin = 1 ja AvoinSaatavuusKoodi puuttuu111
julkaisuKanavaOA

JulkaisukanavaOA on pakollinen, jos AvoinSaatavuusKytkin = 1

1
1
oa_ero

Organisaation ilmoittama AvoinSaatavuusKoodi yliajetaan arvolla 0, jos julkaisulle on toimitettu AvoinSaatavuusKytkin arvolla 0 mutta AvoinSaatavuusKoodi arvolla 1 tai 2

2
2
julk_ero

Organisaation ilmoittama julkaisutyyppi yliajetaan, jos toimitettujen attribuuttien perusteella on löydetty vastaavuus toiseen julkaisutyyppiin.

2
2

Muut tiedot


KoodiKuvausJulkasutyypin_rajaus201120122013201420152016201720182019202020212022
doiDOI on väärin muotoiltu222222222
isbnISBN on väärin muotoiltu
2222
issnISSN on väärin muotoiltu
2222
issnISSN on väärin muotoiltunot in ('A1', 'A2', 'B1')11111111
orcid

ORCID on väärin muotoiltu

0000-0000-0000-0000 on oikein muotoiltu, mutta virheellinen arvo.

222222222
evoTieto EVO-julkaisusta ei vastaa koodistoa (sallitut arvot tyhjä tai 1)
2222

Esimerkki tulkinnasta:

 • Organisaatio on kirjannut julkaisun tilaksi 2 (=OKM-kelpoinen)
 • Jos julkaisussa on puute, esim. julkaisuvuosi puuttuu, se muutetaan tilaan -1
 • Jos julkaisussa on vähäisempi virhe, esim. tieto kv. yhteisjulkaisemisesta puuttuu, se muutetaan tilaan 1
 • Jos julkaisussa on muu virhe, esim. DOI-tunniste on väärin muotoiltu, julkaisu säilyy tilassa 2

Julkaisuvuoden, ilmoitusvuoden ja alayksikön vuoden vaikutus julkaisun tilaan

Virta tarkistaa alayksikön vuoden yhteensopivuuden julkaisun julkaisuvuoden ja ilmoitusvuoden kanssa. Huom. tarkistus koskee ainoastaan ilmoitusvuoden alaisia julkaisuja.

Alayksikön vuosi voi olla sama kuin julkaisu- tai ilmoitusvuosi tai yhden vähemmän kuin julkaisuvuosi, mutta alayksikön vuosi ei voi olla suurempi kuin julkaisu- ja ilmoitusvuosi.

JulkaisuvuosiIlmoitusvuosiAlayksikön vuosi=Tilakoodi

x

esim. 2020

x

esim. 2020

x

esim. 2020

2

x

esim. 2020

x

esim. 2020

x-1

esim. 2019

2

x

esim. 2020

x

esim. 2020

x+1

esim. 2021

1

x

esim. 2020

x+1

esim. 2021

x

esim. 2020

2


x

esim. 2020

x+1

esim. 2021

x-1

esim. 2019

2


x

esim. 2020

x+1

esim. 2021

x+1

esim. 2021

2

 • No labels