Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VIRTA-julkaisutietopalvelu sisältää tiedot noin 200 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. Palveluun koottavat julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa.

VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa, ja tietoja hyödynnettiin maaliskuussa 2016 OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Kaikki julkaisutiedonkeruuseen osallistuvat organisaatiot raportoivat julkaisunsa VIRTAan keväästä 2017 alkaen. Julkaisutietojen poiminta VIRTA-julkaisutietopalvelu otetaan käyttöön Suomen Akatemian hankeraportoinnissa huhtikuussa 2017.

 

 

VIRTA-julkaisutietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi on palveluosoite, johon voi lähettää kysymyksiä, ilmoituksia ongelmista, muutoksia yhteyshenkilöihin tai latausraporttien vastaanottajiin jne.

virta-julkaisut-yhteyshenkilot@postit.csc.fi -sähköpostilista toimii tietoja tuottavien organisaatioiden VIRTA-yhteyshenkilöiden yhteisenä tiedotuskanavana.

Liity sähköpostilistalle täältä.

Search

Hakuohjeet

Katkaise hakusana tähdellä *, muuten haku ei tunnista haettavaa aihetta. Esim. yhteyshenkilöihin liittyvät sivut löytyvät kirjoittamalla yhteyshenk*, mutta eivät pelkällä yhteyshenk.