VIRTA-julkaisutietopalvelu sisältää tällä hetkellä tiedot noin 700 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. Palveluun koottavat julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa.

VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa, ja tietoja on hyödynnetty maaliskuusta 2016 alkaen OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Kaikki julkaisutiedonkeruuseen osallistuvat organisaatiot ovat raportoineet julkaisunsa VIRTAan keväästä 2017 alkaen. Julkaisutietojen poiminta VIRTA-julkaisutietopalvelu on otettu käyttöön Suomen Akatemian hankeraportoinnissa huhtikuussa 2017, ja rahoitushaussa syyskuussa 2018.

VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämiä julkaisutietoja voi selata www.tiedejatutkimus.fi palvelussa.virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi palveluosoitteeseen voit lähettää kysymyksiä, ilmoituksia ongelmista, muutoksia yhteyshenkilöihin tai latausraporttien vastaanottajiin jne.


Liity VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden sähköpostilistalle

Sähköpostilista toimii tietoja tuottavien organisaatioiden VIRTA-julkaisuyhteyshenkilöiden yhteisenä tiedotuskanavana.

Haku

Katkaise hakusana tähdellä *, muuten haku ei tunnista haettavaa aihetta. Esim. yhteyshenkilöihin liittyvät sivut löytyvät kirjoittamalla yhteyshenk*, mutta eivät pelkällä yhteyshenk.