Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tiedonkeruu

"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.




Yhteystiedot

Käsikirjojen sisältö:
Opetusneuvos Jukka Haapamäki, 0295 3 30088, etunimi.sukunimi (a) gov.fi

Opetusneuvos Tomi Halonen, 0295 3 30095, tomi.halonen (a) gov.fi 

Opetusneuvos Soili Vasikainen, 0295 3 30171, soili.vasikainen (a) gov.fi 

Tekninen toteutus CSC:
"suorat-support (a) csc.fi"


Tämä sivu löytyy myös osoitteella: http://tiedonkeruu.fi











Recently Updated


Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tiedonkeruu

"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.




Yhteystiedot

Käsikirjojen sisältö:
Opetusneuvos Jukka Haapamäki, 0295 3 30088, etunimi.sukunimi (a) minedu.fi

Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, 0295 3 30359, etunimi.sukunimi (a) minedu.fi

Tekninen toteutus CSC:
suorat-support (a) csc.fi


Tämä sivu löytyy myös osoitteella: http://tiedonkeruu.fi











Recently Updated


  • No labels