Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tiedonkeruu

"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.


Yhteystiedot

Käsikirjojen sisältö

Opetusneuvos Jukka Haapamäki
0295 3 30088, etunimi.sukunimi(a)gov.fi

Opetusneuvos Tomi Halonen
0295 3 30095, tomi.halonen(a)gov.fi 

Opetusneuvos Soili Vasikainen
0295 3 30171, soili.vasikainen(a)gov.fi 

Tekninen toteutus - CSC
suorat-support(a)csc.fi


Tämä sivu löytyy myös osoitteella:

http://tiedonkeruu.fi

  • No labels