Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen tiedonkeruu


"Suorat tiedonkeruut" viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluilta vuosittain kerättäviin tietoihin. CSC:n ylläpitämän KOTA-järjestelmän kautta kerätään mm. julkaisutietoja, taloustietoja, henkilöstön liikkuvuustietoja ja opiskelijatietoja. Osa tiedoista kerätään korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelusta ja VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

Kerättäviä tietoja käytetään korkeakoulujen ohjauksessa, opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa, yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa ja suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa. OKM:n tiedonkeruut korkeakouluilta perustuvat syksyllä korkeakouluille lähetettävään tiedonkeruukirjeeseen, jonka liitteenä on tiedonkeruun määritykset sisältävä tiedonkeruun käsikirja. Korkeakoulut toimittavat edellistä kalenterivuotta koskevat tiedot keväällä.
Search

Yhteystiedot

Käsikirjojen sisältö:
Opetusneuvos Jukka Haapamäki, 0295 3 30088, etunimi.sukunimi (ät) minedu.fi

Tekninen toteutus CSC:
suorat-support (ät) csc.fi


Tämä sivu löytyy myös osoitteella: http://tiedonkeruu.fiRecently Updated


 

 

  • No labels