Tälle sivulle päivitetään tiedot Tiedonkeruun käsikirjaan tehdyistä suuremmista muutoksista.

7/2018

Poistettu YO henkilöstötiedonkeruusta kenttä Tiedekunta tai vastaava

12/2017

Lisätty taloustiedonkeruun 4. lomakkeelle (AMK + YO) Kotimaisen ulkopuolisen rahoituksen lähteisiin kohta "Kotimaiset korkeakoulut" (sarake X).

Lisätty YO KOTA-tiedonkeruun osioon uusi luku 4.2.11 Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet (muut opintopistetiedot kerätään VIRTA-tiedonkeruuna)

10/2017

AMK & YO Rekrytointitiedonkeruu: Tehtävään valitun pohjatiedot: henkilötunnus muutettu HENKILÖNUMEROKSI.

AMK Henkilöstötiedonkeruu: Käsikirjan kenttien "toimipaikka" ja "laitos tai vastaava" järjestys muutettu toisin päin: 4.1.1.4 laitos tai vastaava; 4.1.1.5 Toimipaikka. Vastaa näin mallitiedostoa ja lataajaa.

9/2017

AMK & YO Rekrytointitiedonkeruu: Tehtävään valitun pohjatiedot: uusi kenttä 4.1.7.2.4 Sopimusnumero

Poistettu Haun tiedoista kenttä "Valittujen määrä".


9/2017

AMK opinnäytetyöt -luku siirtynyt KOTA-tiedonkeruusta VIRTA-tiedonkeruun alle.


6/2017

AMK- ja YO-käsikirjat yhdistetty yhdeksi käsikirjaksi.

Käsikirjaa täydennetty uusilla tiedonkeruun osa-alueilla. Käsikirjan lukujen uusi jäsentely: 1) Johdanto 2) Tietojen toimittaminen 3) VIRTA-tiedonkeruu 4) KOTA-tiedonkeruu 5) Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu 6) Opiskelijatiedonkeruu

Uusi tiedonkeruu: rekrytointitiedonkeruu

Alayksikkökoodistojen tiedonkeruutapa muuttunut

Henkilöstötiedonkeruuseen lisätty sopimusnumero, sopimuksen alkupäivämäärä, sopimuksen loppupäivämäärä, haku-id.