Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön omistama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opiskelijarekisteriensä osista sekä muiden henkilörekisterien tietosisällöstä. Teknisen käyttöyhteyden kautta korkeakoulujen rekistereissä olevat tiedot välitetään yhdenmukaisessa muodossa eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen yhteishaun käytettäväksi. VIRTA-opintotietopalvelu tarjoaa välineen viranomaisten tiedonkeruiden järjestämiseksi siten, että kerättävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.  

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 37 suomalaisen korkeakoulun, eli yhteensä 1,5 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot. Tietovaranto sisältää mm. tiedot opiskelijan suorittamista korkeakoulututkinnoista, opintosuorituksista, niiden arvosanoista, henkilön opiskeluoikeuksista korkeakoulututkintoon sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

Kansalaiset voivat katsoa omia opintotietojaan  KOSKI-palvelussa.

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus kehittää ja ylläpitää VIRTA-opintotietopalvelua tietovarannon teknisen ylläpitäjän, opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana.


VIRTA OTP-pavelun logo

Yhteystiedot

VIRTA-opintotietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

  • virta(ät)csc.fi on osoite, jonne lähetetään VIRTA-opintotietopalvelua koskevat palvelupyynnöt. Nämä ohjautuvat automaattisesti JIRA-tikettijärjestelmään. JIRA palvelupyynnöt löytyvät täältä.
  • virta-yhteyshenkilot(ät)postit.csc.fi sähköpostilista toimii VIRTA-yhteyshenkilöiden yhteisenä tiedotuskanavana.

Palvelua koskevat tiedustelut:

Palvelupäällikkö Helena Majamäki p. 050 3377 845, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Koordinaattori Iina Mäkelä p. 050 4672776, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":75754013}


  • No labels