Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota opiskelijarekisteriensä osista sekä muiden henkilörekisterien tietosisällöstä. Teknisen käyttöyhteyden kautta korkeakoulujen rekistereissä olevat tiedot välitetään yhdenmukaisessa muodossa eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen yhteishaun käytettäväksi. VIRTA-opintotietopalvelu tarjoaa välineen viranomaisten tiedonkeruiden järjestämiseksi siten, että kerättävä tieto on yhteismitallista ja laadukasta.  

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 38 suomalaisen korkeakoulun, eli yhteensä 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot. Tietovaranto sisältää mm. tiedot opiskelijan suorittamista korkeakoulututkinnoista, opintosuorituksista, niiden arvosanoista, henkilön opiskeluoikeuksista korkeakoulututkintoon sekä tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta näihin tutkintoihin johtavaan koulutukseen.

Kansalaiset voivat katsoa omia opintotietojaan  KOSKI-palvelussa.

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus kehittää ja ylläpitää VIRTA-opintotietopalvelua tietovarannon teknisen ylläpitäjän, opetus- ja kulttuuriministeriön valtuuttamana.


Yhteystiedot

VIRTA-opintotietopalvelulla on kaksi sähköpostilistaa

  • virta(ät)csc.fi on osoite, jonne lähetetään VIRTA-opintotietopalvelua koskevat palvelupyynnöt. Nämä ohjautuvat automaattisesti JIRA-tikettijärjestelmään. JIRA palvelupyynnöt
  • virta-yhteyshenkilot(ät)postit.csc.fi sähköpostilista toimii VIRTA-yhteyshenkilöiden yhteisenä tiedotuskanavana.

Palvelua koskevat tiedustelut:

Projektipäällikkö Helena Majamäki p. 050 3377 845, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Koordinaattori Aino-Kaisa Ellfolk, p. 050 466 3319, email: etunimi.sukunimi (ät) csc.fi

Ajankohtaista

Lue ajankohtaisista asioista Ajankohtaista -osiosta

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":75754013}


  • No labels