Synergiaryhmän toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

Tehtävät

Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien avoin asiantuntijaryhmä opiskelun ja opetuksen tukipalveluita ja hallintoa koskevissa kysymyksissä. Synergiaryhmä toimii korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävän KOOTuki-ryhmän ohjauksessa.

Synergiaryhmän tehtäviä ovat:

Työpajatyöskentely, etäkokoukset ja alaryhmät

Synergiaryhmän toiminnan painopistealueita vuonna 2016 ovat:

Synergiaryhmä varaa itselleen mahdollisuuden ottaa käsiteltäväkseen muita ajankohtaiseksi nousevia aihealueita opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimintakentältä.

Synergiaryhmä kokoontuu vuoden 2016 aikana neljään kaksipäiväiseen työpajaan, joista kaksi järjestetään keväällä ja kaksi syksyllä. Työpajat pidetään korkeakouluissa, joilla on halukkuutta kokouksen isännöintiin.

Synergiaryhmä järjestää vuoden 2016 noin kerran kuukaudessa 2-3 tuntia kestävän ACP-etäkokouksen. Etäkokousten vakioasiakohtina ovat korkeakoulujen liitännät Opintopolku- ja Oili-palvelukokonaisuuteen, yhteentoimivuuden määritykset (mm. viitearkkitehtuuri-, tietomalli-, sanasto- ja koodistotyö), alaryhmien ajankohtaiskatsaukset ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

Synergiaryhmän sisällä toimivat vuonna 2016 seuraavat alaryhmät:

Synergiaryhmä perustaa ja nimeää tarpeen mukaan uusia alaryhmiä valmistelemaan ja käsittelemään sille tulevia toimeksiantoja tai ajankohtaisiksi nousevia yhteistyöaiheita.

Toimijat

Vuonna 2016 Synergiaryhmän puheenjohtajana toimii Janne Santala Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana Katja Arstio Helsingin yliopistosta. Ryhmän koordinaattoreina toimivat Outi Tasala ja Pekka Linna CSC:ltä.

Synergiaryhmä pitää onnistuneen toiminnan ja tiedonvaihdon edellytyksenä opetuksen ja opiskelun tukipalveluiden asiantuntemuksen laajuutta ja kattavuutta. Tavoitteena on saada jokaisesta korkeakoulusta ensisijaisesti Synergiaryhmään nimetty jäsen tai toissijaisesti Synergiaryhmän sähköpostilistalle kuulolla oleva edustaja. Ryhmän jäseneksi voi ilmoittautua kuka tahansa korkeakouluyhteisön jäsen.

Viestintäkanavat

Synergiaryhmällä on sähköpostilista (synergia@postit.csc.fi). Sähköpostilista on avoin korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä jäsenyyttä ryhmässä, vaan listaa voivat seurata myös muut opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöstä kiinnostuneet henkilöt.

Synergiaryhmällä on wiki-sivusto osoitteessa https://confluence.csc.fi/display/OPI/Synergia. Wiki-sivustolla julkaistaan ryhmän työskentelyyn liittyvää tietoa. Sivustosta löytyvät sekä kokouksiin liittyvät dokumentit että työstettäviin asioihin liittyvät dokumentit.

Vuonna 2016 Synergiaryhmä kokeilee myös vuorovaikutteisemman ja vapaamuotoisen ympäristön käyttöä kehitystyön tukena. Kokeiltavaksi on valikoitunut Slack-ohjelman ilmaisversio. Synergiaryhmän työtila on osoitteessa https://synergiaryhma.slack.com.