Suomalaisissa korkeakouluissa käytettävien tutkimustietojärjestelmien parissa työskentelevien yhteistyöryhmä. Tutkimustietojärjestelmät-ryhmän piirissä toimii itsenäsisesti kaksi ryhmää.


AjankohtaistaAjankohtaista