Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän työskentelytila

  • Funet-yhteisön valtuutuksella ohjausryhmän jäsenet toimivat Funet-yhteisön työvaliokuntana seuraavaan yhteisön vuosikokoukseen saakka
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän toimikausi on päättynyt 31.12.2020. Keskustelu jatkon organisoinnista on käynnissä:  Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen ja ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien ja verkostojen yhteisseminaari 8.12.2020
  • Viimeinen kokous Funet-työvaliokuntana 8.4.2021: muistio
  • Ohjausryhmän itsearvioinnin yhteenveto
  • 24.6.2020 Tiedonhallintalain soveltaminen ja muu vaatimuksen mukaisuus korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa, yhteistyöalue: https://wiki.eduuni.fi/x/ngltCQ
  • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartta ja ICT-ohjausyhteistyö: ka.csc.fi

Tehtävät

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän tehtävä (-31.12.2020) on ollut

  1. Ylläpitää kokonaiskuvaa korkeakoululaitoksen ICT:stä yhteistyössä korkeakoulujen verkostojen kanssa ja seurata, ennakoida ja vaikuttaa korkeakouluihin kohdistuviin tietohallinnollisiin vaatimuksiin.
  2. Toimia korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmänä, ja tässä roolissa ylläpitää yhteisten arkkitehtuurien ja korkeakoulkujen tietomallin hallintamallia ja hyväksyä korkeakoulujen tietomallin muutokset ja hyväksyä arkkitehtuurit yhteisinä julkaistaviksi
  3. Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat.
  4. Toimia FUNET-yhteisön valtuuttamana työvaliokuntana ja järjestää vuosittainen FUNET vuosikokous kaikille FUNETia käyttäville organisaatioille.

varajäsenet

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Ilmari Hyvönen, at minedu.fi, +35829 5330 117

Sihteeri Antti Mäki, at csc.fi, +35850 4309 119

Asettaminen

Sivuston sisältö

Wiki-alueen viimeisimmät päivitykset