Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kokous 2/2019


Jäsenet

Asiantuntijavieraat

Päätösasialista (luonnos)

3. Katsaus VIRTA-intregraatioihin
(54) CSC ja OPH yhdessä valmistelevat tilannekuvan ja etenemissuunnitelman rajapinnoista ja tietopoiminnoista, joissa käytetään VIRTA-tietoaineistoja. Laaditaan kokonaissuunnitelma integraatioiden ja tietopoimintojen siirtämisestä KOSKI-palveluun ja palvelukohtaisia huomioita sisällöllisesti, teknisesti ja aikataulumielessä. Huomioidaan tarpeet priorisoinneille.

4. KOSKI-lain muutokset ja VIRTA-opintotietopalvelun hallintamalli
(55) CSC valmistelee ehdotuksen siitä, miten VIRTA-palvelun hallintamalli päivitetään vastaamaan nyky/tavoitetilaa. Seurataan työtä ohjausryhmässä ja yhteyshenkilökokouksissa. Kytketään sidosryhmät, etenkin korkeakoulut ja OPH tärkeänä kontaktipintana. Katselmoidaan ehdotus päivitysprosessista ja sisällöstä syksyn kokouksessa. Huomioidaan tässä julkaisutietopalveluun liittyvät osiot sekä Koski-hallintamallin aihio.

6 Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneiden VIRTA-laskenta
(56) Päätettiin laskentaperiaatteista ehdotuksen mukaisesti. CSC sopii OKM:n kanssa prosessin asetuksen täydentämiseksi tilanteessa jossa tutkintoja tulee sellaisista tutkintonimikkeistä joita ei ole mainittu rahoitusmalliasetuksissa.


Keskustelumuistio (luonnos)

Asialista


1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee


3. Katsaus VIRTA-intregraatioihin (liite 2)

Majamäki esittelee


4. KOSKI-lain muutokset ja VIRTA-opintotietopalvelun hallintamalli

Haapamäki ja Kohtanen esittelevät LIITE 3 ja LITE 3 B


5 VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöjen laajentamisen roadmap (liite 4)

Majamäki esittelee


6 Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneiden VIRTA-laskenta (liite 5)

Majamäki esittelee


7 Tiedoksi


8 Muut asiat


9 Seuraava kokous


10 Kokouksen päättäminen