Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aalto yliopiston, Vaasan yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Åbo Akademin sekä Tekniikan akateemisten ja Teknologiateollisuuden yhteistyöverkosto, joka pyrkii luomaan uudenlaisia tapoja tarjota tekniikan opintoja, tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja vastata tekniikan alan osaajatarpeisiin.

Ensimmäinen projekti on FITech-Turku, jossa keskitytään Lounais-Suomen osaajatarpeisiin. Kaikkien tekniikan alan yliopistojen tarjoamia FITech-opintoja on mahdollista suorittaa Turusta käsin, minkä lisäksi opiskelijoita kannustetaan tekemään diplomitöitä Turun alueen yrityksiin ja täydentämään tutkintoaan alalla tarvittavalla osaamisella. FITechin puitteissa tarjotaan myös tekniikan alan maisteriopintoja, jotka mahdollistavat mm. alueen amk-insinöörien täydennyskoulutuksen diplomi-insinööreiksi. 

Opintohallinnon näkökulmasta kehittämiskohteita ovat erityisesti opintoihin hakeminen, opinto-oikeuksien luonti, kurssi-ilmoittautumiset sekä opintosuoritusten siirto. Tällä hetkellä hakijat hakevat opinto-oikeutta JOOPAS-järjestelmän kautta. Opinto-oikeuden ja käyttäjätunnukset saatuaan, opikselijan tulee vielä ilmoittautua kursseille kunkin yliopiston omassa järjestelmässä. Eniten päänvaivaa aiheuttavat usean yliopsiton yhteistyössä järjestämät kurssit: opiskelijan näkökulmasta hankaluutta aiheuttaa usean yliopiston käyttäjätunnusten ja järjestelmien käyttö, hallinnon näkökulmasta mm. opintopisteiden jako järjestävien yliopistojen kesken aiheuttaa ongelmia.

FITECH – FAST TRACK TO THE FUTURE OF TECHNOLOGY

Network university FITech creates the future of technology: it develops innovation capabilities in Finland and so improves our competitive advantage on the global markets. The FITech innovation community in Turku creates new cooperation models, bringing companies, universities, and students together. FITech provides a comprehensive view to studies in all Finnish universities of technology and to cooperation with the companies in the area.

FITECH WAS FOUNDED IN FALL 2017

All Finland’s universities with engineering education as well as TEK and Technology Industries of Finland as founders. The main funding source of FITech is Ministry of Education and Culture. FITech is partly funded by universities.

FIRST COOPERATION PROJECT FITECH-TURKU

FITech-Turku’s goal is to serve Southwest Finland with competence in the area of engineering. In FITech-Turku we are looking for workable forms of cooperation that can later be applied also in other contexts. We are therefore also engaged in systematic development of processes and practices between universities and compa

  • No labels