Tavoitteet

Valtakunnallisessa ristiinopiskeluhankkeessa toteutetaan valtakunnallinen, korkeakouluille yhteinen ristiinopiskelun malli ja järjestelmäkokonaisuus ja tietojärjestelmäratkaisu sen tukemiseksi. Hankkeessa toteutetaan tekniset ratkaisut, jotka ovat kaikkien korkeakoulujen hyödynnettävissä taustajärjestelmistä riippumatta. Yhteentoimivuutta parantamalla rakennetaan järjestelmätuki, joko kattaa koko opiskelun tukiprosessin sekä kotikorkeakoulun että kohdekorkeakoulun ristiinopiskelun edellyttävien toimenpiteiden osalta. Näin mahdollistetaan laajentuva yhteistyö korkeakoulujen välillä ilman henkilötyövoimanlisäämistarvetta ja käsityönä tehtäviä työvaiheita.

Yksi keskeisistä tavoitteista on, että opiskelija saa järjestelmästä ajantasaisen ja oikean tiedon tarjonta- ja ilmoittautumistiedoista. Toteutuksen järjestäjän näkökulmasta on tärkeää, että opiskelija voidaan hyväksyä ja lisätä opinnoille joustavasti kunkin korkeakoulun etusijajärjestyksen mukaisesti, ja että opiskelijan tiedot siirtyvät ilmoittautumistietojen yhteydessä kohdekorkeakoulun järjestelmiin.

Lisäksi, hankekaudella laaditaan kattavat mallit, joiden avulla korkeakoulujen yhteistyön muotoja pystytään tukemaan tiiviissä yhteistyössä (yhteiset koulutukset, opetussuunnitelmayhteistyö) joustavaan valinnaisten opintojen mahdollistamiseen (opiskelijan laajentuvat mahdollisuudet valita opintoja vapaasti). Samalla luodaan eri opiskelijaliikkuvuuden mahdollistamat sopimuspohjat eri yhteistyömuodoille. Tavoitteena on samalla luopua vanhentuneista käytännöistä ja järjestelmistä. Yhteisten toimintamallien, sopimusten ja prosessien myötä korkeakoulujen välinen sisällöllinen ja hallinnollinen yhteistyö tehostuu. Hankkeen tavoitteena on, että yhteistyön tiivistymisen myötä opiskelijoiden kynnys hakeutua häntä kiinnostaviin opintoihin madaltuu tarjonnan ollessa saatavilla aiempaa helpommin.

Hankkeen osana toteutettava paikkakuntariippumaton sähköinen tenttiminen tukee opintojen suorittamisen joustavuutta merkittävästi: hankekaudella suunnitellaan uusi malli yhteiskäyttöisille Exam-tenttiakvaarioille ja tuetaan niiden käyttöönottoa. Tenttiakvaarioiden myötä opiskelijat voivat suorittaa opintoja korkeakoulu- ja paikkakuntariippumattomasti. 

Aikataulu

Hankkeen projektiryhmän työskentely käynnistyy syksyllä 2017. Kevät-kesän 2017 aikana on laadittu projektisuunnitelmaa ja ensimmäisen vaiheen määrityksiä. Hankkeessa toteutetaan ensimmäiseksi ns. ristiinopiskelun minimi. Ristiinopiskelun kehittämispilottien suunnittelu alkaa vuoden 2018 alusta. Samalla aloitetaan yhteiskäyttöisten tenttiakvaarioiden suunnittelu ja ensimmäisten pilottien valmistelu. Hanke päättyy vuonna 2019.

Osallistujat

Hankkeen projektiryhmässä on edustajat seuraavista organisaatioista: Tampereen yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Edumate Consulting Oy sekä CSC:stä. Hankkeen projektipäällikkö on Sami Hautakangas Tampereen yliopistosta. Projektiryhmän yhteystiedot löytyvät Projektiryhmä-wikisivulta.  Lisäksi hankkeessa on suunniteltu toimintamalli, jolla korkeakoulut voivat osallistua hankkeen suunnittelutyöhön ja saada lisätietoa hankkeen etenemisestä. Ks. lisää sivulta Korkeakoulujen osallistuminen hankkeen suunnittelutyöhön.

  • No labels