PID-verkosto kutsuu kaikki kiinnostuneet pysyvien tunnisteiden kansallisen tiekartan julkaisu- ja keskustelutilaisuuteen Kansallisarkistossa 17. huhtikuuta 2023 kello 13-15! Esityksiä voi seurata myös etäyhteydellä: www.kansallisarkisto.fi/suora

Tilaisuudessa kuullaan erilaisia puheenvuoroja ja tutustutaan PID-tiekarttaan.

Pysyvät tunnisteet (PID) ovat tärkeä osa tehokasta ja laadukasta tiedonhallintaa sekä yhteentoimivuuden kehittämistä. Suomessa on useita vuosia toiminut vapaamuotoinen PID-verkosto (PID Forum Finland), jossa asiantuntijat ovat jakaneet tietoa pysyvistä tunnisteista. Tarve kansalliselle organisoitumiselle sekä yhteiselle strategialle pysyvien tunnisteiden käytön ja hallinnoin osalta on muuttunut yhä selkeämmäksi. Vastaavaa toimintaa on jo monissa maissa, usein tutkimuksen alalla, mutta myös yhteentoimuivuus hallinnonalojen välillä laajemmin edellyttää yhteisiä linjauksia ja sovittuja hallintamalleja tunnisteiden osalta. PID-verkosto ehdottaa siksi tulevassa Kansallisessa tiekartassaan, että Suomeen perustettaisiin taho, joka pystyy luomaan kansallisia linjauksia. Järjestämällä ja koordinoimalla toimintaa voimme tukea yhteentoimivuutta. 

Tilaisuudessa tullaan keskustelemaan kansallisen PID-yhteistyön formalisoimisesta työryhmän muotoon. Toivomme jo verkostossa toimivien, mutta myös muiden keskeisten toimijoiden, osallistuvan toimintaan nimeämänsä edustajan kautta. Työryhmässä laaditaan yhteistä PID-politiikkaa ja sovitaan pysyvien tunnisteiden käytön periaatteista. Ilmoituksia ehdotetaan pyydettävän viimeistään toukokuun loppuun mennessä, mutta etenemisestä sovitaan tässä tilaisuudessa.

Tiekartta on julkaistu: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042138021

Ohjelma

13-13.15 Tervetulosanat - pääjohtaja Päivi Happonen, Kansallisarkisto

13.15-13.35 Uutisia pysyvistä tunnisteista ja niiden standardisoinnista - erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto

13.35-13.55 Knowledge Exchange-raportti: Pysyvät tunnisteet ja niihin liittyvät luottamus- ja riskiasetelmat - Senior Open Science Specialist Josefine Nordling, CSC

13.55-14.10 Kahvitauko

14.10-14.30 Pysyvien tunnisteiden kansallisen tiekartta - kehittämispäällikkö Jessica Parland-von Essen, CSC

14.30-15.00 Kansallisen PID-yhteistyön formalisointi -keskustelu

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 13.4. mennessä Webropol-lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/CC28AFB2A9C22687


Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan osoitteessa: https://www.youtube.com/@Kansallisarkisto_Riksarkivet/streams


  • No labels