Skip to end of metadata
Go to start of metadata

URN-tunnus on verkkojulkaisun ainutkertainen ja pysyvä tunniste. Dokumentille annettu URN-tunnus ei muutu, jos julkaisun identiteetti ja nimi pysyvät samana. URN-tunnus vaihdetaan vain, jos sisältö muuttuu merkittävästi. Samaa tunnusta ei milloinkaan anneta jollekin toiselle julkaisulle. URN-pohjainen tunniste annetaan vain digitaalisille dokumenteille.

Kansalliskirjaston URN-palvelut

Kansalliskirjasto jakaa URN-tunnuksia käyttäville organisaatioille URN-tunnuksia tai myöntää niille oman URN-nimiavaruden.

Kansalliskirjasto pitää yllä urn.fi-resoluutiopalvelinta, joka sisältää ajantasaisen tiedon URN-tunnuksen saaneen resurssin (tai sen kuvauksen) sijainnista verkossa. Asiakasorganisaation on huolehdittava palvelimen tietojen päivityksestä; tähän on tarjolla automatisoituja menetelmiä.

Kansalliskirjaston URN-resoluutiopalvelua käyttävät kymmenet eri korkeakoulut, tutkimuslaitokset, arkistot ja muut julkishallinnon organisaatiot. Kansalliskirjasto tukee organisaatioita tunnusten käytössä ja käyttöönotossa.  

Lisätietoa ja URN-palveluun liittymispyynnöt:

  • No labels