Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 12.9.2018 - Muistio

Aika:12.9.2018 klo 12:30 – 15:00
Paikka: CSC, Keilaranta 14, Espoo
Läsnä:

Tuomas Alaterä, FSD

Juha Hakala, Kansalliskirjasto

Juha Henriksson, Musiikkiarkisto

Tapani Lahti, Luonnontieteellinen keskusmuseo

Jussi Rusi, Kotus

Tapani Sainio, OKM

Kare Salonvaara, Kansallisarkisto

Niklas Liljestrand, SLS

Markus Merenmies, Kansallisarkisto

Denis Mandrov, Kansallisarkisto

Kari Peiponen, Kansallisgalleria

Heikki Helin, CSC, Sihteeri

Kimmo Koivunen, CSC, Puheenjohtaja

Juha Lehtonen, CSC

1.         Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:39 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.         Katsaus PAS-sopimusmallin uudistamiseen

Kimmo Koivunen esitteli PAS-sopimusmallin uudistamisen tilanteen. Todettiin, että PAS-sopimusmallin uudistamiseen on tullut tarpeita mm. KDK- ja ATT-hankkeiden päättymisen, GDPR:n ja tutkimusaineistojen säilyttämisen (Fairdata-PAS) aloittamisen vuoksi. Uudistamisesta huolimatta toiminnan perusluonne tulee pysymään samana.

Erityisesti GDPR vaatimukset aiheuttivat keskustelua.

Sopimuksissa tarkoitus säilyttää yhteismitallisuus sekä Kulttuuriperintö-PAS että Fairdata-PAS-palveluiden osalta. Tätä tavoitetta vastaan laaditaan seuraava luonnos, joka toimitetaan nykyisten asiakkaiden sopimusyhteishenkilöille kommentoitavaksi. Tarvittaessa tätä hiotaan tarkemmin joidenkin organisaatioiden kanssa pidemmälle.

3.         PAS-määritysten päivittäminen

Heikki Helin esitteli saadun palautteen perusteella ehdotetut muutokset PAS-palveluiden määrityksiin.

Yleisesti päätettiin, että tuki paketointimäärityksen versiolle 1.4. voidaan lopettaa, koska sitä ei enää yksikään organisaatio käytä ja uusille organisaatioille vain versio 1.7 on mahdollinen.

Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen –määrityksen osalta päätettiin:

  • METS xml:lang attribuutin kuvausta täsmennetään.
  • Lisätään tuki seuraaville kuvaavien metatietoformaattien versioille: DataCite 4.1, EAD3 1.1.0, MODS 3.7 ja lisäksi täsmennetään, että VRA Coren osalta tuetaan vain ”restricted” versiota.
  • Lisätään tuki METS:n versiolle 1.12.
  • PREMIS 3.0 versiota ei tulla ainakaan vielä tukemaan

Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot –määrityksen osalta päätettiin:     

  • Lisätä määritykseen uudet tiedostomuodot: Siard, Matlab, HDF5, SVG ja FFV1
  • Tarkentaa määrityksen tekstiä text/plain –tiedostomuodon käytöstä.
  • Tarkentaa määritykseen ”natiivitiedostojen” käsittelyä
  • Apple Proresin osalta selvitetään ko. tiedostomuodon mahdollisuus migroida tiedostomuoto johonkin säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon.  

PAS-palveluiden rajapinnat –määrityksen osalta päätettiin:

  • Lisätä määritykseen mahdollisuus erilaisten tilastotietojen selvittämiseen.  

Lisäksi päätettiin luoda määrityksille pysyvät tunnisteet.  

4.         Loogisen säilyttämisen toiminallisten vaatimusten täsmentäminen

Ajanpuutteesta johtuen päätettiin järjestää erillinen työpaja loogisen säilyttämisen toiminallisten vaatimusten täsmentämisestä.

5.         PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat ja tulevat käyttöönotot

Todettiin, että säilytyksessä on tällä hetkellä noin 134 teratavua aineistoja noin 1,2 miljoonassa säilytyspaketissa.

Todettiin, että käyttöönotot ovat tällä hetkellä käynnissä Museoviraston, Kansalliskirjaston (2.sopimus), Kotuksen ja SLS:n kanssa.

6.         PAS-seminaari 5.11.2018

Keskusteltiin 5.11.2018 CSC:llä järjestettävästä PAS-palvelun 3-vuotissyntymäpäivien kunniaksi järjestettävästä seminaarista.

7.         Muut asiat

Keskusteltiin mm. tulevasta iPres2018 -konferenssista.

8.         Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 12.12.2018 klo 12:30-15:00 CSC:llä

9.         Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:06.


  File Modified
PDF File 2018-09-12.pdf Oct 08, 2018 by Heikki Helin

  • No labels