Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 12.9.2018 - Esityslista

Aika:12.9.2018 klo 12:30 – 15:00
Paikka: CSC, Keilaranta 14, Espoo

1.         Kokouksen avaus

2.         Katsaus PAS-sopimusmallin uudistamiseen

3.         PAS-määritysten päivittäminen

Käydään läpi kyselyn vastaukset ja muu palaute, mitä PAS-palvelu on määrityksiin liittyen on tullut.

4.         Loogisen säilyttämisen toiminallisten vaatimusten täsmentäminen

Käynnistetään loogisen säilyttämisen vaatimusmäärittelyn täsmentäminen ryhmätöinä.

5.         PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat ja tulevat käyttöönotot

6.         PAS-seminaari 5.11.2018

7.         Muut asiat

8.         Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 12.12.2018 klo 12:30-15:00 CSC:llä

9.         Kokouksen päättäminen


  File Modified
PDF File 2018-09-12.pdf Oct 08, 2018 by Heikki Helin

  • No labels