Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 13.12.2019 - Muistio

Aika:13.12.2019 klo 9:30 – 12:00
Paikka: CSC, Keilaranta 14, Espoo
Läsnä:

Tuomas Alaterä, FSD

Jouni Eerola, Musiikkiarkisto

Miika Haimila, Museovirasto

Juha Hakala, Kansalliskirjasto

Heikki Helin, CSC

Jari Kettunen, Museovirasto

Kimmo Koivunen, CSC

Reeta Kuuskoski, Kansalliskirjasto

Erik Lindholm, Kansalliskirjasto

Markus Merenmies, Kansallisarkisto

Janne Partanen, Museovirasto

Janne Pulkkinen, Museovirasto

Jussi Rusi, KOTUS

Kare Salonvaara, Kansallisarkisto

Susanna Sääskilahti, Kansallisgalleria

Pekka Tähtinen, KAVI

Aija Vahtola, Kansalliskirjasto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:38 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Määritysten päivittämien 2019

Heikki Helin esitteli lyhyesti määrityksiin tehdyt muutokset; erityisesti uudet säiliömuotojen määritykset. Muutokset hyväksyttiin. 

Sovittiin, että vuonna 2020 määritysten päivittämiseen liittyvän Webropol –kyselyn vastausaikaa pidennetään. Lisäksi sovittiin, että PAS-yhteistyöryhmän wikiin mahdollistetaan määritysten kommentointi myös kyselyn ulkopuolella.

3. PREMIS tapahtumatyyppien määrittelyiden tarkentaminen

Heikki Helin esitteli PREMIS tapahtumatyyppeihin tehdyt muutokset. 

Sovittiin, että tapahtumatyypeistä järjestetään erillinen työpaja alkuvuodesta.

4. Asiakastyytyväisyyskysely 2019

Kimmo Koivunen esitteli asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Kysely toteutettiin Webropol -kyselynä 7.11-20.11.2019 lähinnä PAS-yhteistyöryhmän jäsenille. Lisäksi Kimmo Koivunen esitteli vuoden 2019 koulutuksista saadun palautteen ja digitalpreservation.fi –sivuston käyttäjätilastot ajalta 1.1-23.11.2019

5. Vuoden 2020 suunnittelu

Kimmo Koivunen esitteli PAS-palveluiden vuosikalenterin vuodelle 2020.

Toivottiin kalenteriin lisättäväksi erityisesti organisaatioiden johdolle suunnattua webinaaria PAS-palveluista.

6. PAS-palvelun uudet ominaisuudet Q4/2019

Esiteltiin lyhyesti PAS-palvelun tuotantoon lisätyt uudet ominaisuudet Q4/2019.

7. PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Esiteltiin lyhyesti PAS-palvelusopimuksien ja säilytyksen tilanne. Todettiin, että Helsingin Yliopisto on uutena organisaationa liittynyt PAS-palveluiden hyödyntäjäksi.

8. Ilmoitusasiat

Markus Merenmies kertoi eArchiving & E-ARK3 kuulumisia.

9. Muut asiat

Todettiin, että DLMForum triennaali järjestetään Berliinissä 9-11.9.2020

Todettiin, että KAVIn yli 200 kotimaista pitkää elokuvaa on katsottavissa osoitteessa http://elonet.finna.fi

Todettiin, että Digime tietoarkkitehtuuri ryhmä on päivittämässä Standardisalkkua.

10. Seuraava kokous

Sovittiin, että kevään kokoukset sovitaan Doodlella ennen joululomia.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:23.

  File Modified
PDF File tapahtumat.pdf Dec 10, 2019 by Heikki Helin
PDF File eArchiving ja EARK3 - 2019-12.pdf Mar 24, 2020 by Heikki Helin
PDF File 2019-12-13.pdf Mar 24, 2020 by Heikki Helin

  • No labels