Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PAS-yhteistyöryhmän kokous 22.9.2020 - Muistio


Aika:22.9.2020 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Alaterä Tuomas, FSD
Eerola Jouni, Musiikkiarkisto
Hakala Juha, Kansalliskirjasto
Helin Heikki, CSC, sihteeri
Kervinen Jukka, Kansalliskirjasto
Kettunen Jari, Museovirasto
Koivunen Kimmo, CSC, puheenjohtaja
Kylander Johan, CSC
Lahti Tapani, LUOMUS
Lehtonen Juha, CSC
Merenmies Markus, Kansallisarkisto
Rajakangas Jukka-Pekka, Kansalliskirjasto
Ryyppö Minna, Museovirasto
Sääskilahti Susanna, Kansallisgalleria
Tähtinen Pekka, KAVI
Vahtola Aija, Kansalliskirjasto

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:31 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. Määritysten päivittäminen 

Heikki Helin kertoi määritysten päivittämiseen saaduista vastauksista ja esitteli saadut ehdotukset määrityksiin. Sovittiin, että sallitaan jatkossakin uusia versioita siirtokelpoisille tiedostomuodoille tapauskohtaisesti, eikä kielletä niitä kursiivisesti. Muut muutosehdotukset hyväksyttiin sellaisinaan.

Todettiin, että jos jokin tiedostomuoto poistetaan säilytys- tai siirtokelpoisista tiedostomuodoista, niin tämä ei vaikuta suoraan ko. tiedostomuodossa jo säilytyksessä oleviin tiedostoihin. 

Sovittiin, että CSC toimittaa päivitetyt määritykset PAS-yhteistyöryhmän kommentoitavaksi marraskuun loppuun mennessä ja hyväksytään määritykset PAS-yhteistyöryhmän joulukuun kokouksessa. 

3. Looginen säilyttäminen

Heikki Helin esitteli lyhyesti loogisen säilyttämisen etenemissuunnitelman tämän hetkisen tilanteen. 

Hyväksyttiin dokumentin tavoite ja tarkoitus ”Dokumentissa kuvataan PAS-palveluita hyödyntävien organisaatioiden tarpeet loogisen säilyttämisen palveluille osana kansallisia PAS-palveluita. Dokumentti on tuotettu osana PAS-yhteistyöryhmän työskentelyä. Dokumentin tavoitteena on tunnistaa loogiseen säilyttämiseen liittyvät vaatimukset, priorisoida ne ja kuvata niihin liittyvät tehtävät ja velvollisuudet niin PAS-palveluille kuin hyödyntäville organisaatiolle.”, sillä muutoksella, että ”kuvataan” sana korvataan ”esitetään” sanalla. Lisätään tavoite ja tarkoitus dokumenttiin.  

Käsiteltiin dokumentin sisältöä joiltakin osilta yksityiskohtaisesti. Dokumenttiin toivottiin esimerkkitapauksia (case study) hyödyntävien organisaatioiden näkökulmasta, joiden avulla organisaatiot voivat löytää organisaation kannalla oleellisia vaatimuksia, joita ei dokumentin nykyisessä versiossa ole. 

Sovittiin, että hyödyntävät organisaatiot tuottavat esimerkkitapauksia lokakuun loppuun mennessä. Jos organisaatio haluaa keskustella omista tapauksistaan CSC:n kanssa, voi organisaatio olla yhteydessä Heikki Heliniin. 

Sovittiin, että nykyisiä dokumentissa olevia vaatimuksia ei tässä vaiheessa priorisoida. 

4. PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q3/2020 

Juha Lehtonen esitteli PAS-palvelun uudet ominaisuudet Q3/2020.

5. PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot 

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa.

6. Ilmoitusasiat

  • Ensimmäiset #PASKaffet järjestettiin 4.9.2020.
    • Seuraavat #PASKaffet järjestetään 2.10.2020. 
  • Maailman digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen päivä (WDPD): 5.11.2020

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään aiemmin sovitusti tiistaina 15.12.2020 klo 12:30-15:00. (etäkokous) 

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:55


  File Modified
PDF File 2020-09-22.pdf Sep 25, 2020 by Heikki Helin

  • No labels