PAS-yhteistyöryhmän kokous 22.9.2022 - Muistio

Aika:22.9.2022 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Alaterä Tuomas, FSD
Eerola Jouni, Musiikkiarkisto
Etelävuori Reko, Kansallisarkisto
Hakala Juha, Kansalliskirjasto
Helin Heikki, CSC
Jaakkola Teijo, Celia
Kettunen Jari, Museovirasto
Koivunen Kimmo, CSC
Kylander Johan, CSC
Lahti Tapani, LUOMUS
Lehtonen Juha, CSC
Nordström Jani, Celia
Peiponen Kari, Kansallisgalleria
Rajakangas Jukka-Pekka, Kansalliskirjasto
Rusi Jussi, Kotus
Tiainen Mikko, CSC
Tähtinen Pekka, KAVI
Vahtola Aija, Kansalliskirjasto 

1.    Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:34 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista

2.    PAS-palveluiden hiilijalanjälki

Mikko Tiainen esitteli CSC:n tekemiä laskelmia PAS-palveluiden hiilijalanjäljestä. Esityksen sisältö ei ole vielä julkinen, mutta CSC julkaisee laskelmista raportin vuoden 2022 aikana.

3.    Määrittelyiden päivittäminen 

Heikki Helin esittely organisaatioilta saadut muutosehdotuksen PAS-palveluiden määrittelyihin.

Päätettiin lisätä kuvaileviin metatietoihin EAC-CPF:n version 2.0.

Päätettiin, että tiedostonimet pitää jatkossa olla UTF8 (suositellaan US-ASCII).

Päätettiin lisätä säilytyskelpoisiin tiedostomuotoihin Geopackage ja IFC (Industry Foundation Classes), ja WARC tiedostomuodon versio 1.1.

Päätettiin, että jos jos säilytettävä digitaalinen objekti sisältää upotettuja metatietoja (esim. XMP, Exif), niin näissä on käytettävä vain ASCII tai UTF-8 merkistöjä, ellei ko. metatiedon määrittely määrittele merkistöä tarkemmin.

Todettiin, että PAS-palveluiden rajapinnat määrittelyyn ei tehdä muutoksia.

Sovittiin, että CSC toimittaa päivitetyt määrittelyt PAS-yhteistyöryhmän kommentoitavaksi marraskuun loppuun mennessä ja hyväksytään ne PAS-yhteistyöryhmän joulukuun kokouksessa. 

4.    Kansallisten PAS-palveluiden kokonaisarkkitehtuuri

Todettiin kansallisten PAS-palveluiden kokonaisarkkitehtuurin tilanne.  Kokonaisarkkitehtuurin on tarkoitus olla ”omilla jaloillaan” seisova kuvaus, joka kuvaa OKM:n omistamien PAS-palveluiden sisällön ja toimintamallin.

Todettiin, että kokonaisarkkitehtuuri julkaistaan joulukuussa 2022 ja jatkossa sitä ylläpidetään osana PAS-palveluiden tuottamista.

5.    PAS-palveluiden ohjelmistokerros

Johan Kylander esitteli PAS-palveluiden ohjelmistokerroksen merkittävät muutokset.

Todettiin, että Python2 tuki poistetaan 1.3.2023.

Todettiin, että tuleva tuettu ympäristö on AlmaLinux (nykyisin Centos7).

6.    PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q3/2022

Juha Lehtonen esitteli PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q3/2022. 

7.    PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olleet organisaatiot esittelivät oman tilanteeseensa. 

8.    Ilmoitusasiat

  • iPres kuulumiset
  • METS Editorial Board esitti konferenssissa paperin METS2:sta
  • Museosektorille suunnattu KP-PAS webinaari 4.10.2022
  • Hyödyntävien organisaatioiden johdolle suunnattu ”Digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen riskienhallinta ja varautuminen –lounasseminaari” 5.10.2022
  • Digime seminaari 14.10.2022
  • #PASKlinikka 1.11.2022
  • Maailman digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen päivä WDPD 3.11.2022

9.    Muut asiat

Ei muita asioita.

10.    Seuraava kokous

Seuraava kokous oli sovittu doodlella aiemmin: 15.12.

11.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.


  File Modified
PDF File 2022-09-22.pdf Nov 28, 2022 by Heikki Helin

 • No labels