PAS-yhteistyöryhmän kokous 15.6.2023 - Muistio

Aika:16.5.2023 klo 12:30 – 15:00
Paikka: Etäkokous
Läsnä:Aija Vahtola / Kansalliskirjasto
Aleksi Salo / CSC
Anna Kortesalmi / Museovirasto
Erik Lindholm / Kansalliskirjasto
Heikki Helin / CSC
Iiris Kivelä / Kansallisarkisto
Jari Kettunen / Museovirasto
Jari Vihtari / Kotus
Johan Kylander / CSC
Jouni Eerola / Musiikkiarkisto
Juha Hakala / Kansalliskirjasto
Juha Lehtonen / CSC
Jukka-Pekka Rajakangas / Kansalliskirjasto
Jyrki Ilva / Kansalliskirjasto
Kari Peiponen / Kansallisgalleria
Mikko Vatanen / CSC
Susanna Sääskilahti / Kansallisgalleria
Tapani Lahti / Luomus
Teijo Jaakkola / Celia
Tuomas Alaterä / Tietoarkisto

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:35 ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Hyväsyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2. PAS-palveluiden rajapintojen uudistaminen

Aleksi Salo ja Johan Kylander esittelivät PAS-palveluiden rajapintauudistuksen hahmotelman (pöytäkirjan liitteenä). Esitys sai kiitoksen selkeydestä 

Esityksen aikana esille nousseita kysymyksiä ja kommentteja:

    - Organisaatioiden huomiointi toiminnallisuuksien ja rapotoinnin osalta
        - Pyydettiin kommentoimaan hahmotelmaa ja toimittamaan kommentteja hahmotelman pohjalta
    - Uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rajapintaa
        - Tarjotaan Python -asiakasohjelmistoa joka helpottaa integraatioita
        - Ominaisuuksia mahdollista toteuttaa asiakasohjelmistossa jolloin ei vaadi omaa toimintoa REST-rajapinnassa
    - Standardien noudattaminen rajapinnassa
        - Rajapinta noudattaa standardeja soveltuvin osin
        - Tällä hetkellä ei tiedossa vallitsevaa standardia jota voitaisiin suoraan käyttää REST-uudistuksessa
        - Sword 3 ei ole saavuttanut kansainvälistä suosiota toistaiseksi
        - Seurataan uuden OAIS-standardiin perustuvan määrityksen kehitystä 
    - Keskeneräiset ja hylätyt siirtopaketit
        - Vain raportti säilytetään 20 päivän ajan
        - Hylättyä SIP-pakettia ei säilytetä PAS-järjestelmässä
        - Organisaatio lähettää aina siirron uudelleen
    - Historiatietojen säilyttäminen
        - Rajalliset tunnisteet sip/aip/dip -paketeista säilytetään pysyvästi
    - Hakutoiminnallisuuden ominaisuudet
        - Hakutoiminnallisuus säilyy ennallaan jolloin tunnisteilla voi hakea myös vanhat versiot
    - Päivityspaketit ja pakettien poistaminen
        - Nämä vaativat prosessien määrittelyä ja pyritään huomioimaan uudessa rajapinnassa
    - Rakennekartta ja tiedostojen tunnisteet
        - Tiedoston tunniste on yksilöllinen ainoastaan säilytyspaketin sisällä
        - Rajapinnasta voidaan palauttaa METS tuettujen skeemaversioiden mukaisesti
        - Tutkitaan mahdollisuutta palauttaa yksittäisiä metatietolohkoja esim. Dublin Core

Rajapinnan suunnittelu jatkuu esitetyn aikataulun mukaisesti ja kommentit hahmotelmasta voi lähettää sähköpostilla johan.kylander@csc.fi ja aleksi.salo@csc.fi.

3. Syksyn YTR-toiminnan suunnittelua

Keskusteltiin kiinnostavista aihepiireistä ja seuraavia nousi esille tulevia ytr-kokouksia ja paskaffeja varten:

    - Alma Linux 9 uudistaminen ja työkalujen asentaminen
    - Paketointikomponentin uudistaminen
    - Tiedostoformaattien arvioinnin ja käyttöönoton nopeuttaminen
    - Aineiston poisto ja päivittäminen
    - Kokemukset ensimmäisestä laajamittaisest migraatiosta
    - PAS-palveluiden kehityksen tiekartta

4. PAS-palveluiden ohjelmistokerros

Juha Lehtonen kävi läpi KPPAS- ja Fairdata PAS -kehityksen tärkeimmät. Todettiin, että Python2 -tuki on lopetettu ja Alma9 versioiden kehittämiseen keskitytään kesän aikana. Syksylle tulossa Alma9 asennusohjeet ja yksinkertaistettu asennusprosessi.

5. PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q2/2023

Juha Lehtonen esitteli PAS-palveluiden uudet ominaisuudet Q2/2023. 

6. PAS-palveluiden säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Läsnä olevat organisaatiot esittivät säilytyksen tilanteen osaltaan sekä käynnissä olevien käyttöönottojen edistymisen.

7. Ilmoitusasiat

    - PAS-määritysten päivittäminen on käynnissä https://link.webropolsurveys.com/S/212D3C71B2F6BB29 
    - OPF järjestelyistä Oodissa saatiin kiitosta
    - iPRES 2023: Calculating the Carbon Footprint of Digital Preservation - A Case Study 
    - Aalto Abstraktit: Calculating the Carbon Footprint of Digital Preservation, On Preserving Research Data – What to Consider Before Ingesting Data

8. Muut asiat

Keskusteltiin PAS-palveluiden kehityksen tiekartasta, aineiston päivittämisestä ja poistoista. Nämä merkitty tuleviin tapahtumiin.

9. Seuraava kokous 

Syyskuu: Tiistai 26.9. klo 12:30-15:00
Joulukuu: Tiistai 12.12. klo 12:30-15:00

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00.


  File Modified
PDF File PAS-rajapinnat-3.pdf Jun 08, 2023 by Mikko Vatanen
PDF File pas-ytr-2023-06-15.pdf Jun 15, 2023 by Mikko Vatanen


  • No labels