Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumin valmistelusta 14.3.2017

  • Tarve koulutukselle, tulkita-avulle (verkkokurssi?)
  • Tarve koko sektorin yhteistyölle ja sivulle, johon kerätään asetukseen liittyvää materiaalia kaikkien käyttöön
  • No labels