Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • YVA tekee ennen kesää selvityksen perusopetuksen tilanteesta. Moni opetuksen järjestäjä on ulkoistanut rekistereiden teknisen ylläpidon, pitää huomioida suostumustenhallinta, selvittää muutostarpeet järjestelmiin ym. käytännön asiat.
  • Suostumustenhallintakonsepti työn alla Demolassa: perusopetuksen oppimisympäristö alaikäisille
  • Poluttamon selvitykset
    • Oppijan digitaalinen jalanjälki – oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen
    • Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa – ihmiskeskeinen oppimisanalytiikka
  • Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssissa esillä 5.-7.4.2017
  • No labels