Korkeakouluihin voi hakea sekä yhteishaussa että erillishaussa.

Tästä osiosta löydät ajankohtaista tietoa ja tiedotusmateriaalia korkeakoulujen hauista.

Korkeakouluhauissa Opetushallituksen ja korkeakoulujen roolinjako on seuraava:

 • Opintopolku.fi -palvelussa (www.opintopolku.fi) suomalaiset korkeakoulut ja oppilaitokset ylläpitävät omien koulutustensa tietoja. Opintopolussa voi selailla eri aloja ja tutkintoja, saada tietoa opinnoista, etsiä ajankohtaisia koulutuksia sekä tutustua valintaperusteisiin. Sieltä löytyy myös kattavasti koulutuksen ja opetuksen järjestäjän palveluja.
 • Opetushallitus vastaa

  • koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalintojen käytössä olevien tietojärjestelmien (Opintopolku) kehityksestä ja ylläpidosta,
  • korkeakoulujen yhteishakujen valtakunnallisesta toteutuksesta sekä koulutukseen hakeutumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä sekä

  • yhteishakujen aikataulun valmistelusta vuosittain yhdessä korkeakoulujen kanssa, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa.

 • Korkeakoulut vastaavat

  • opiskelijoiden valitsemisesta korkeakouluun,

  • päättävät valintaperusteistaan,

  • huolehtivat opiskelijavalinnan edellytyksenä olevien tietojen tallentamisesta yhteishaun tietojärjestelmiin (Opintopolku),

  • hakukohteisiinsa liittyvästä tiedotuksesta ja hakijoiden neuvonnasta hakeutumiseen ja opiskelijavalintaan liittyvissä asioissa, sekä

  • erillishakujen järjestämisestä
 • No labels