Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

eduroam CAT (Configuration Assistant Tool) on loppukäyttäjien päätelaitteiden eduroam-konfiguroinnin helpottamiseksi tehty työkalu. Korkeakoulun verkkoylläpitäjä luo CAT-portaaliin profiilin, johon syötetään organisaatiokohtaiset tiedot ja asetukset, kuten RADIUS-palvelimen nimi, tuetut autentikointitavat, verkkotuen yhteystiedot ja organisaation logo. CAT koostaa näistä helppokäyttöiset käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketit, ja käyttäjät voivat noutaa ne osoitteesta http https://cat.eduroam.org. Geant-projektissa kehitetty CAT eteni tuotantoversioon keväällä 2013 ja sitä kehitetään yhä aktiivisesti.

...

Funet-jäsenorganisaatiot eivät pysty rekisteröitymään CAT-portaaliin itsenäisesti, vaan tarvitsevat kutsun Suomen eduroam-kontaktilta eli Funetilta. Kutsut ovat henkilökohtaisia, eivät organisaatiokohtaisia. Kutsu (sähköpostiviesti, jossa uniikki URL) on voimassa 24 tuntia kerrallaan ja sen käyttämällä Funet-jäsenorganisaation edustaja pääsee luomaan palveluun tunnuksen, joka liittyy kutsujan määrittämän organisaation alle (esim. University of Helsinki). Kutsuttu henkilö voi kutsua edelleen uusia ylläpitäjiä oman organisaationsa alle. CAT-käyttäjätili liitetään joko eduGAIN-käyttäjätunnukseen tai vaihtoehtoisesti sosiaalisen median autentikaatiopalveluun, kuten Facebook-käyttäjätiliin (Social-välilehti). Suosittelemme eduGAIN-tunnuksen käyttöä, mikäli oma kotiorganisaatio on liittynyt eduGAIN-luottamusverkostoon. Kun käyttäjätili on luotu, palveluun voi kirjautua valitsemalla palvelun pääsivulla osoitteessa http https://cat.eduroam.org/ linkin "eduroam admin: manage your IdP".

Varsinaisten asennuspakettien, eli profiilien luonti on ohjeistettu parhaiten terena.orgin wiki-sivuilta löytyvässä ylläpitäjän oppaassa.

Asennuspakettien jakelu organisaatiossa

...