Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kukin tutkimusorganisaatio toimittaa omien julkaisujensa tiedot haluamallaan tiheydellä, esimerkiksi päivittäin, kuitenkin vähintään vuosittainOKM:n julkaisutiedonkeruun yhteydessä.

VIRTA-julkaisutietopalvelussa tutkimusorganisaatiot säilyttävät kopiota osasta oman tutkimustietojärjestelmänsä tai julkaisurekisterinsä tietosisältöä (vrt. VIRTA-Opintotietopalvelu sisältää soveltuvin osin kopiot korkeakoulujen opintotietojärjestelmistä).

Tiedon tuottajan näkökulmasta tietovaranto on tekninen ratkaisu, jolla tietoja siirtyy tietojärjestelmistä toisiin – tieto avataan muiden käyttöön. Tavoitteena on, että VIRTA-julkaisutietopalveluun päivittyvät julkaisutiedot ajantasaisesti kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista - myös mahdollisilta osin historiasta. 

Navigation Map
jtp-tuottajat
jtp-tuottajat
wrapAfter2
titleOhjeita