Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Ideamuotoilun tulosten kooste [esityskalvot]
 • Liikennevalotaulukko [xls]
 • TIEDOKSI: Palautekierros tiedonhallintalain tiedonhallinnan kuvausten suosituksista (linkki). Kuvausehdotuksissa on paljon ideamuotoilussa tehtyä työtä tukevia asioita.

Aikataulu

 • 26.9 klo 12.30–13.30 (Työkalujen ja työtavan läpikäynti) [esityskalvot]
 • 1.10 klo 12.30–15.30 (3 h työstö, 1. kierros) [esityskalvot]
 • 9.10. klo 10.00–13.00 (3 h työstö, 2. kierros) [esityskalvot]
 • 21.10. klo 13.00–16.00 (3 h työstö, 3. kierros)
 • 29.10. klo 12.30–13.00 (30 min päätös) 
 • Päätöspalaveri ideatoimikunnan kokouksessa 8.11.

...