Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Tämä on valmistelusivu jatkuvan oppimisen toimintaympäristön kuvaamiseksi ka.csc.fi -sivustolle. Sisältöä ei ole vielä hyväksytty tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksessa.

Voit lähettää kehitysideoita näihin sivuihin liittyen sähköpostitse tiekartta@csc.fi

Luonnos

Toiminnallinen versio tämän linkin takana: Versio

...

13.11.2019

Alla staattinen kuva versiosta

...